נושא לימוד: עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים

[בתמונה: מאבק העוצמה שלעולם אינו מסתיים במערכת מורכבת... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי RyanMcGuire לאתר Pixabay][בתמונה: מאבק העוצמה שלעולם אינו מסתיים במערכת מורכבת... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי RyanMcGuire לאתר Pixabay]

בדף זה מרוכז כל חומר הלימוד הרלוונטי לפרק: 'עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים'.

[לחזרה לתכנית הקורס ולריכוז הפרטים עליו, לחצו כאן] [להורדת מצגת הפרק: עוצמה; עוצמה - שאלות חזרה[לאוסף המאמרים בנושא: 'עוצמה', לחצו כאן]

קורס זה בנוי ללמידה עצמית. לפרק הפתיחה ולכל פרק מצורפת הרצאת המרצה ומצגת הפרק. בתום כל פרק מצגת שאלות חזרה ותשובות, בנוסח שאלות הבחינה. בכל פרק תוכלו לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תענה

החלק הראשון של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

החלק השני של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

החלק השלישי של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

המשגה

עוצמה (Power) היא:

 • מידת היכולת - הפורמלית או האחרת;
 • של בודד או של קבוצה במערכת מורכבת;
 • להניע - באמצעים מגוונים - גורמים אחרים במערכת לפעול לשם הגשמת מטרות מסוימות, מערכתיות או אחרות (אפילו אישיות);
 • אם מרצון ואם בכפיה, וגם אם זה מנוגד לאינטרסים שלהם.

על כן:

 • עוצמה היא כוח מערכתי / ארגוני בעל ממד אנרגטי.
 • עוצמה מניעה ארגונים!

[להרחבה בנושא 'עוצמה', לחצו כאן]

כאשר הארגון מתואר כרשת (Organizational Network), ניתן להבחין על נקלה בבעלי העוצמה, הן באופן ויזואלי והן במדידה כמותית. הם אלה שמנקזים אליהם את הכמות הרבה ביותר של קשרי הגומלין ביחס לגורמים אחרים ברשת (ראו המחשה במפת הרשת משמאל). אלה מכונים בשפת הרשתות 'רכזות'.

ניתן למנות שמונה מאפיינים עיקריים לתופעת העוצמה במערכות מורכבות:

 1. עוצמה מניעה ארגונים...
 2. העוצמה ממגנטת את האחרים בסביבתה המשימתית;
 3. עוצמה תהיה תמיד נחלתם של בודדים;
 4. עוצמה תנוצל, גם לחיוב וגם לשלילה;
 5. עוצמה עלולה לגרום למחזיק בה לאבדן פרופורציות;
 6. עוצמה היא דינאמית ומשתנה;
 7. לבנות עוצמה לוקח, בדרך כלל, הרבה זמן. אבל, להקריס - בן רגע!
 8. עוצמה ניתנת למדידה מספרית!

[להרחבה על שמונת מאפייני העוצמה, לחצו כאן]

[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שהועלתה על ידי John לאתר flickr]

[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שהועלתה על ידי John לאתר flickr]

מאבק העוצמה

'מאבק העוצמה' בארגון קרוי פוליטיקה ארגונית (Organizational Politics): הארגון מהווה זירה של מאבק מתמיד על עוצמה בין פרטים ותתי מערכות בתוכו, במטרה לחלק מחדש את העוצמה. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בשינוי הגבולות במערכת.

הספרות המקצועית מציירת את עולם העבודה כתמונה של מאבק ושליטה, כאשר החזק "מנצח" (Duffy, 1986; שפירא יונגר, 2013). ככל שסולם התפקידים המקצועיים עולה כך מרכזיותו של השימוש בכוח עולה (Kanter,1981; Ragins & Sundstorm, 1989;שפירא יונגר, 2013). ככל שקבוצה עוצמתית פחות, יופעלו עליה לחצים בעוצמות גדולות יותר (Kanter, 1977; שפירא יונגר, 2013).

מאבק העוצמה קובע את האופן שבו יחולקו נכסי הארגון: מרכיבי המערכת מחלקים ביניהם את נכסיה לפי חלוקת העוצמה ביניהם, בדרך של מאבק (למשל, כמו היררכיה בין אחים וזכויות היתר הנלוות ממנה).

סוגיית השימוש בעוצמת יתר

מי ששרת בחיל השריון מכיר את המושג "מה שלא הולך בכוח, ילך בעוד יותר כוח". אבל, האמת היא, שבין שני גורמים - יש תמיד ארבע אפשרויות (לפחות), ויש מצבים רבים שבהם, שימוש עודף בכוח עלול דווקא להזיק...

[להרחבת המושג, 'גבול', לחצו כאן] [למאמר: 'מאבק העוצמה בארגונים', לחצו כאן]  [למאמר: 'הקרב על העוצמה בארגון', לחצו כאן] [למאמר: 'מאבק העוצמה במערכת מורכבת', לחצו כאן] [למאמר: 'השימוש בעוצמת יתר ו'חכמת הוואלס', לחצו כאן]

[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי johnhain לאתר Pixabay][בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי johnhain לאתר Pixabay]

מהפכי עוצמה

אבל, מאזן העוצמה הוא דינמי: משמע, בעלי העוצמה מתחלפים לאורך זמן, במחזור קבוע של:

 • רצף קבוע של סדרת פעולות להשגת עוצמה נוספת ולביסוסה;
 • הגעה לנקודת שיא;
 • הידרדרות;
 • היפוך.

זאת, בגין המאבק הדינמי בין רצונות מנוגדים ומטרות מנוגדות! זו הסיבה שהמאבק הוא מתמיד, עם הפסקות זמניות (תמיד זמניות) של שקט.

עוצמה נתפסת

פעמים רבות, אנו מעריכים את עוצמתו של גורם במערכת מורכבת באופן שונה ממידת עוצמתו בפועל; ו/או מהאופן שבו הוא מעריך את עצמו:

 1. יצירת 'עוצמה מדומה' באמצעות עורמהתחבולה ומניפולציה: - מצג שווא של עוצמה, כדי לגרום לאחרים בסביבה המשימתיתלסבור, שהעוצמה גדולה יותר מכפי שהיא בפועל.
 2. לעתים, גורם במערכת אינו מודע לעוצמתו הפוטנציאלית, או שהוא נמנע מלעשות בה שימוש.
 3. ולפעמים, 'מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל'...

[להרחבה בנושא, 'מהפכי עוצמה', לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי ToNic-Pics לאתר Pixabay]

[ראו הרחבה במאמר: 'עוצמה נתפסת: הכל בעיני המתבונן']

יצירת עוצמה והגדלתה

רישות (נטוורקינג - networking) הוא תהליך של יצירת עוצמה והגדלתה ברשת חברתית ו/או ארגונית. תהליך של השבחת הרשת  (אופטימיזציה של הרשת) - להשגת מטרות, בתחומים החברתי (רישות חברתי), הארגוני (רישות ארגוני), העסקי וכדומה. הדבר נעשה בשיטות שונות, אם לבד ואם באמצעות סיוע מקצועי.

[ראו הרחבה במאמר: 'רישות – נטוורקינג: יצירת עוצמה והגדלתה ברשת']

הקשר שבין עוצמה להגינות ולמוסר

העיסוק בעוצמה ובהשלכותיה הוא נטולי נורמות וערכים בסיסיים. האינטרס חשוב הרבה מעבר לשאלות מוסריות אלה ואחרות. הדבר בולט במיוחד בזירה הבינלאומית: כאשר מועלות טענות מוסריות כנגד מדינות, זה קורה, בדרך כלל, מהסיבות ה'לא נכונות', ומשיקולים זרים...

העיסוק בעוצמה בקרב הוגים ואנשי אקדמיה

למרות מרכזיותה של העוצמה בתורת המערכות המורכבות, העיסוק בה נמשך מאז ימי הזמן העתיק.

[למאמר: מוסר וצביעות ביחסים בין לאומיים, לחצו כאן] [למאמר המפרט הוגי דעות ואנשי אקדמיה שעסקו בסוגיית ה'עוצמה', לחצו כאן]

[בתמונה: עוצמתו של פוסידון, אל הים. תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי intographics לאתר Pixabay]

[בתמונה: עוצמתו של פוסידון, אל הים. תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי intographics לאתר Pixabay]

מושגים

[להרחבה בנושא 'עוצמה', לחצו כאן]

[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי johnhain לאתר Pixabay]

[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי johnhain לאתר Pixabay]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

קריאה

17 thoughts on “נושא לימוד: עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים

 1. Pingback: התנהגות ארגונית מאקרו: תכנית הקורס - ייצור ידע

 2. Pingback: בין המשטרה לציבור: תכנית הקורס - ייצור ידע

 3. Pingback: מורכבות בניהול: תכנית הקורס - ייצור ידע

 4. Pingback: סמינריון בניתוח רשתות ארגוניות: תוכנית הקורס - ייצור ידע

 5. Pingback: התנהגות ארגונית מאקרו: תכנית הקורס - ייצור ידע

 6. Pingback: התנהגות ארגונית מאקרו: תכנית הקורס - ייצור ידע

 7. Pingback: התנהגות ארגונית מיקרו: תכנית הקורס - ייצור ידע

 8. השתתפתי בהרצאה שלך שנתת בכנס של האיגוד הישראלי לאיכות.
  החומר מענין ומרתק ואף העברתי את הלינק של האתר שלך לקולגות שלי.
  לדאבוני, כאשר אני מנסה להוריד מצגת פאורפוינט לצפיה, האנטיוירוס שלי חוסם ומתריע על סכנה. (כך הוא עושה לכל המצגות מסוג זה)
  מה לעשות בנדון ?

  בברכה

  איתמר דישון

  • איתמר,
   1. בדקתי ואחרים מורידים ללא בעיות. כנראה שאתה צריך לתת הרשאה לאנטי וירוס.
   2. לחיצה על המצגת מאפשרת לראות אותה באינטרנט גם ללא הורדה…
   3. בכל מקרה, שלחתי לך במייל את המצגת על עוצמה, בהנחה שזה מה שביקשת. אם תרצה נוספות, כתוב לי במייל ואשלח.

   בריאות
   פיני

 9. Pingback: משטרה - פשיעה - חוק - חברה: תוכנית הקורס - ייצור ידע

 10. Pingback: קורס: ניהול יחסי משטרה קהילה - ייצור ידע

 11. Pingback: מנהיגות בעולם מורכב, דינאמי ומשתנה במהירות - ייצור ידע

 12. Pingback: "מורכבות הלכה למעשה" לבכירים: תכנית הקורס - ייצור ידע

 13. Pingback: מורכבות בניהול בכיר: תכנית הקורס - ייצור ידע

 14. Pingback: מערכות מורכבות ותורת הכאוס - מכללת סמי שמעון - ייצור ידע

 15. Pingback: מורכבות בניהול בכיר: תכנית הקורס - ייצור ידע

 16. Pingback: מורכבות בניהול בכיר: תכנית הקורס - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.