פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים

תקציר: זהו דף הלימוד של השיעור: 'עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים' בקורס ללמידה עצמית, שעודכן ל- 2023. הוא כולל הרצאה הוקלטת, מצגת שיעור, מצגת שאלות חזרה ומאמרים רלוונטיים להעשרה. 

[בתמונה: מאבק העוצמה שלעולם אינו מסתיים במערכת מורכבת... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי RyanMcGuire לאתר Pixabay]
[בתמונה: מאבק העוצמה שלעולם אינו מסתיים במערכת מורכבת... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי RyanMcGuire לאתר Pixabay]

[לחזרה לתכנית הקורס ולריכוז הפרטים עליו, לחצו כאן] [להורדת מצגת הפרק: עוצמה; עוצמה - שאלות חזרה[לאוסף המאמרים בנושא: 'עוצמה', לחצו כאן]

קורס זה בנוי ללמידה עצמית. לפרק הפתיחה ולכל פרק מצורפת הרצאת המרצה ומצגת הפרק. בתום כל פרק מצגת שאלות חזרה ותשובות, בנוסח שאלות הבחינה. בכל פרק תוכלו לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תענה
[בכרזה: קורס זה בנוי ללמידה עצמית. הכרזה: ייצור ידע]

החלק הראשון של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

[בסרטון: נושא לימוד - עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים - החלק הראשון של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי]

החלק השני של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

[בסרטון: נושא לימוד - עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים - החלק השני של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי]

החלק השלישי של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

[בסרטון: נושא לימוד - עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים - החלק השלישי של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי]

המשגה

עוצמה (Power) היא:

 • מידת היכולת - הפורמלית או האחרת;
 • של בודד או של קבוצה במערכת מורכבת;
 • להניע - באמצעים מגוונים - גורמים אחרים במערכת לפעול לשם הגשמת מטרות מסוימות, מערכתיות או אחרות (אפילו אישיות);
 • אם מרצון ואם בכפיה, וגם אם זה מנוגד לאינטרסים שלהם.

על כן:

 • עוצמה היא כוח מערכתי / ארגוני בעל ממד אנרגטי.
 • עוצמה מניעה ארגונים!

כאשר הארגון מתואר כרשת (Organizational Network), ניתן להבחין על נקלה בבעלי העוצמה, הן באופן ויזואלי והן במדידה כמותית. הם אלה שמנקזים אליהם את הכמות הרבה ביותר של קשרי הגומלין ביחס לגורמים אחרים ברשת (ראו המחשה במפת הרשת משמאל). אלה מכונים בשפת הרשתות 'רכזות'.

העיסוק בעוצמה בקרב הוגים ואנשי אקדמיה: בשל מרכזיותה של העוצמה בתורת המערכות המורכבות והדומיננטיות שלה בחיינו, העיסוק בה נמשך מאז ימי הזמן העתיק [למאמר המפרט הוגי דעות ואנשי אקדמיה שעסקו בסוגיית ה'עוצמה', לחצו כאן].

[להרחבה בנושא 'עוצמה', לחצו כאן]

ניתן למנות שמונה מאפיינים עיקריים לתופעת העוצמה במערכות מורכבות:

 1. היא מניעה ארגונים...
 2. ממגנטת את האחרים בסביבתה המשימתית;
 3. תהיה תמיד נחלתם של בודדים;
 4. תנוצל, גם לחיוב וגם לשלילה;
 5. עלולה לגרום למחזיק בה לאבדן פרופורציות;
 6. דינאמית ומשתנה;
 7. לבנות עוצמה לוקח, בדרך כלל, הרבה זמן. אבל, להקריס - בן רגע!
 8. ניתנת למדידה מספרית!

[להרחבה על שמונת מאפייני העוצמה, לחצו כאן]

[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שהועלתה על ידי John לאתר flickr]
[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שהועלתה על ידי John לאתר flickr]

מאבק העוצמה

'מאבק העוצמה' קרוי בתורת הארגון: פוליטיקה ארגונית (Organizational Politics). הארגון מהווה זירה של מאבק מתמיד על עוצמה בין פרטים ותתי מערכות בתוכו, במטרה לחלק מחדש את העוצמה. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בשינוי הגבולות במערכת [להרחבת המושג, 'גבול', לחצו כאן].

הספרות המקצועית מציירת את עולם העבודה כתמונה של מאבק ושליטה, כאשר החזק "מנצח" (Duffy, 1986; שפירא יונגר, 2013). ככל שסולם התפקידים המקצועיים עולה כך מרכזיותו של השימוש בכוח עולה (Kanter,1981; Ragins & Sundstorm, 1989; שפירא יונגר, 2013). ככל שקבוצה עוצמתית פחות, יופעלו עליה לחצים בעוצמות גדולות יותר (Kanter, 1977; שפירא יונגר, 2013).

מאבק העוצמה קובע את האופן שבו יחולקו נכסי הארגון: מרכיבי המערכת מחלקים ביניהם את נכסיה לפי חלוקת העוצמה ביניהם, בדרך של מאבק (למשל, כמו היררכיה בין אחים וזכויות היתר הנלוות ממנה).

סוגיית השימוש בעוצמת יתר

מי ששרת בחיל השריון מכיר את המושג "מה שלא הולך בכוח, ילך בעוד יותר כוח". אבל, האמת היא, שבין שני גורמים - יש תמיד ארבע אפשרויות (לפחות), ויש מצבים רבים שבהם, שימוש עודף בכוח עלול דווקא להזיק...

[לאוסף המאמרים על מאבק העוצמה, לחצו כאן]

[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי johnhain לאתר Pixabay]
[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי johnhain לאתר Pixabay]

מהפכי עוצמה

אבל, מאזן העוצמה הוא דינמי: משמע, בעלי העוצמה מתחלפים לאורך זמן, במחזור קבוע של:

 • רצף קבוע של סדרת פעולות להשגת עוצמה נוספת ולביסוסה;
 • הגעה לנקודת שיא;
 • הידרדרות;
 • היפוך.

זאת, בגין המאבק הדינמי בין רצונות מנוגדים ומטרות מנוגדות! זו הסיבה שהמאבק הוא מתמיד, עם הפסקות זמניות (תמיד זמניות) של שקט.

[להרחבה בנושא, 'מהפכי עוצמה', לחצו כאן]

עוצמה נתפסת

פעמים רבות, אנו מעריכים את עוצמתו של גורם במערכת מורכבת באופן שונה ממידת עוצמתו בפועל; ו/או מהאופן שבו הוא מעריך את עצמו:

 1. יצירת 'עוצמה מדומה' באמצעות עורמהתחבולה ומניפולציה: - מצג שווא של עוצמה, כדי לגרום לאחרים בסביבה המשימתיתלסבור, שהעוצמה גדולה יותר מכפי שהיא בפועל.
 2. לעתים, גורם במערכת אינו מודע לעוצמתו הפוטנציאלית, או שהוא נמנע מלעשות בה שימוש.
 3. ולפעמים, 'מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל'...

[ראו הרחבה במאמר: 'עוצמה נתפסת: הכל בעיני המתבונן']

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי ToNic-Pics לאתר Pixabay]

יצירת עוצמה והגדלתה

רישות (נטוורקינג - networking) הוא תהליך של יצירת עוצמה והגדלתה ברשת חברתית ו/או ארגונית. תהליך של השבחת הרשת (אופטימיזציה של הרשת) - להשגת מטרות, בתחומים החברתי (רישות חברתי), הארגוני (רישות ארגוני), העסקי וכדומה. הדבר נעשה בשיטות שונות, אם לבד ואם באמצעות סיוע מקצועי.

[ראו הרחבה במאמר: 'רישות – נטוורקינג: יצירת עוצמה והגדלתה ברשת']

הקשר שבין עוצמה להגינות ולמוסר

העיסוק בעוצמה ובהשלכותיה הוא נטולי נורמות וערכים בסיסיים. האינטרס חשוב הרבה מעבר לשאלות מוסריות אלה ואחרות. הדבר בולט, למשל, בזירה הבינלאומית: כאשר מועלות טענות מוסריות כנגד מדינות, זה קורה, בדרך כלל, מהסיבות ה'לא נכונות', ומשיקולים זרים...

[למאמר: מוסר וצביעות ביחסים בין לאומיים, לחצו כאן]

[בתמונה: עוצמתו של פוסידון, אל הים. תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי intographics לאתר Pixabay]
[בתמונה: עוצמתו של פוסידון, אל הים. תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי intographics לאתר Pixabay]

מושגים

[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי johnhain לאתר Pixabay]
[בתמונה: עוצמה... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי johnhain לאתר Pixabay]

נושאים אפשריים לעבודות, על בסיס הפרק:

נושא מס' 1: עוצמה בארגונים

ניתן למנות שמונה מאפיינים עיקריים לתופעת העוצמה במערכות מורכבות: (1) היא מניעה ארגונים... (2) ממגנטת את האחרים בסביבתה המשימתית; (3) תהיה תמיד נחלתם של בודדים; (4) תנוצל, גם לחיוב וגם לשלילה; (5) עלולה לגרום למחזיק בה לאבדן פרופורציות; (6) דינאמית ומשתנה; (7) לבנות עוצמה לוקח, בדרך כלל, הרבה זמן. אבל, להקריס - בן רגע! (8) ניתנת למדידה מספרית!
 • בחרו מערכת מורכבת משטרתית: היחידה שלכם, מרחב, מחוז, יחידה אחרת, משטרת ישראל כולה.
 • תארו ונתחו אותה על בסיס שמונת המאפיינים הללו. עשו שימוש בניתוח במושגים של תורת המערכות המורכבות.
 • מהן המשמעויות והמסקנות שאתם מסיקים מן הניתוח?

נושא מס' 2: מאבק העוצמה בארגון

'מאבק העוצמה' קרוי בתורת הארגון: פוליטיקה ארגונית (Organizational Politics). הארגון מהווה זירה של מאבק מתמיד על עוצמה בין פרטים ותתי מערכות בתוכו, במטרה לחלק מחדש את העוצמה. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בשינוי הגבולות במערכת.
 • בחרו מערכת מורכבת משטרתית: היחידה שלכם, מרחב, מחוז, יחידה אחרת, משטרת ישראל כולה.
 • תארו ונתחו את מאבקי העוצמה השונים בתוכה. עשו שימוש בניתוח במושגים של תורת המערכות המורכבות.
 • האם היה שימוש בעוצמת יתר? מה הו התוצאות?
 • מהן המשמעויות והמסקנות שאתם מסיקים מן הניתוח?

נושא מס' 3: עוצמה נתפסת

פעמים רבות, אנו מעריכים את עוצמתו של גורם במערכת מורכבת באופן שונה ממידת עוצמתו בפועל; ו/או מהאופן שבו הוא מעריך את עצמו:
 • בחרו מערכת מורכבת משטרתית: היחידה שלכם, מרחב, מחוז, יחידה אחרת, משטרת ישראל כולה.
 • תארו ותארו מצבים, שבהם שוטרים/קצינים מציירים לעצמם עוצמה נתפסת גדולה מעוצמתם בפועל. האם אתם מכירים גם מצבים הפוכים? עשו שימוש בניתוח במושגים של תורת המערכות המורכבות.
 • מהן המשמעויות והמסקנות שאתם מסיקים מן הניתוח?

נושא מס' 4: מוסר ועוצמה...

העיסוק בעוצמה ובהשלכותיה הוא נטולי נורמות וערכים בסיסיים. האינטרס חשוב הרבה מעבר לשאלות מוסריות אלה ואחרות.
 • בחרו מערכת מורכבת משטרתית: היחידה שלכם, מרחב, מחוז, יחידה אחרת, משטרת ישראל כולה.
 • תארו ותארו מצבים, שבהם המוסר אינו רלוונטי במאבקי עוצמה. האם אתם מכירים גם מצבים הפוכים? עשו שימוש בניתוח במושגים של תורת המערכות המורכבות.
 • מהן המשמעויות והמסקנות שאתם מסיקים מן הניתוח?

כל רעיון חכם אחר, שישלב בין אירועי אמת לתיאוריה הנלמדת בכיתה, יתקבל בברכה, לאחר אישור כמובן.

[בתמונה: כל רעיון חכם אחר, שיביא לידי ביטוי את החומר שנלמד בנושא זה, יתקבל בברכה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי nastya_gepp לאתר Pixabay]
[בתמונה: כל רעיון חכם אחר, שיביא לידי ביטוי את החומר שנלמד בנושא זה, יתקבל בברכה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי nastya_gepp לאתר Pixabay]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

קריאה

2 thoughts on “פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים

 1. השתתפתי בהרצאה שלך שנתת בכנס של האיגוד הישראלי לאיכות.
  החומר מענין ומרתק ואף העברתי את הלינק של האתר שלך לקולגות שלי.
  לדאבוני, כאשר אני מנסה להוריד מצגת פאורפוינט לצפיה, האנטיוירוס שלי חוסם ומתריע על סכנה. (כך הוא עושה לכל המצגות מסוג זה)
  מה לעשות בנדון ?

  בברכה

  איתמר דישון

  • איתמר,
   1. בדקתי ואחרים מורידים ללא בעיות. כנראה שאתה צריך לתת הרשאה לאנטי וירוס.
   2. לחיצה על המצגת מאפשרת לראות אותה באינטרנט גם ללא הורדה…
   3. בכל מקרה, שלחתי לך במייל את המצגת על עוצמה, בהנחה שזה מה שביקשת. אם תרצה נוספות, כתוב לי במייל ואשלח.

   בריאות
   פיני

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *