שיתוף פעולה: איחוד כוחות להשגת מטרה משותפת

תקציר: שיתוף פעולה (Cooperation) הוא איחוד כוחות בין מרכיביה של מערכת מורכבת, לשם השגת מטרת-העל שלה. לכן, הוא חיוני להשגת מטרות המערכת. כל מהותה של מערכת היא האינטראקציה שבין מרכיביה. על כן, ניתן לדמות את שיתוף הפעולה לחמצן שמניע את המערכת, כמו השת"פ שבמערכת האקולוגית; שבמסגרתו, חמצן המסופק מהאטמוספירה הוא המפתח לחיים בביוספירה...גשר נמלים...

[מתוך: סרטון היו-טיוב: Army Ant Bridge]

[להורדה חינמית של הספר: 'מאנוכיות לשיתוף פעולה' בפורמט pdf לחצו: Cooperation[לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ההיבטים השונים של מטרה, לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

שיתוף פעולה (Cooperation) הוא איחוד כוחות בין מרכיביה של מערכת מורכבת, לשם השגת מטרת-העל שלה. לכן, הוא חיוני להשגת מטרות המערכת.

הסרטון שלמטה ממחיש את הקריטיות של שיתוף פעולה לשרידותה של מערכת מורכבת ולתפקודה התקין:

שור בודד, למשל, יתקשה ללא ספק לגבור על לביאה רעבה, אולם העוצמה המצרפית הנובעת משיתוף פעולה של עדר שוורים זה כבר סיפור שונה לחלוטין...

הסרטון בהחלט מדבר בעד עצמו:

.

[בסרטון: שור בודד יתקשה ללא ספק לגבור על לביאה רעבה, אולם העוצמה המצרפית הנובעת משיתוף פעולה של עדר שוורים זה כבר סיפור שונה לחלוטין...]

כל מהותה של מערכת היא האינטראקציה שבין מרכיביה. על כן, ניתן לדמות את שיתוף הפעולה לחמצן שמניע את המערכת, כמו השת"פ שבמערכת האקולוגית (בתרשים למטה), שבמסגרתו חמצן המסופק מהאטמוספירה (למעלה משמאל) הוא המפתח לחיים בביוספירה (למעלה מימין):

האקו סיסטם

[לספר המקורי]

אם תמציתה של מערכת מורכבת טמונה ביחסי הגומלין בין מרכיביה יותר מאשר בכל דבר אחר, ואם הם הם חיוניים לקיומה, אזי הגברת שיתוף הפעולה תגרום בהכרח לגידול בתפוקה התוצאתית של המערכת. אולם, השגת שת"פ זו מחייבת שאופי הפעולות המשותפות יהיה בלתי ליניארי! משמע, הוא חייב להיות רב סדרתי ורב שכבתי (כולל את כל שכבות המערכת) (von Bertalanffy, 1969; נוה, 2003, ע' 25).

שיתוף פעולה הוא גם אחת הדרכים הפתוחות בפני מרכיביה של מערכת מורכבת לצבור עוצמה: שני סוכנים ברשת (או יותר), גם אם הם מתחרים ביניהם, יכולים לשפר את מצבם (ואת מצב המערכת המורכבת בכללותה) בעזרת סיוע הדדי, במקום בהתמודדות תחרותית במקומות שבהם אין היא נדרשת ותפעל לרעתם. זאת בהנחה שלשניהם האמצעים המתאימים, הנדרשים למימוש פעולה משותפת. לדוגמה, הבנה טובה של אנשי הטכנולוגיה בארגון מודיעין של הצרכים והאילוצים של הלוחם במשימה ספציפית, תאפשר להם לייצר עבורו את האמצעים המתאימים ביותר, כך שיעשה את המשימה מהר יותר ובפחות סיכונים.

שיתוף פעולה

[בתמונה: שיתוף פעולה בטבע - נשר מאפשר לעורב לקחת טרמפ על גבו... (boredpanda, 2015)]

אבל, אליה וקוץ בה: אם עוצמה היא הכוח המניע של מערכות, ואם השת"פ הוא החמצן של המערכת, אזי השת"פ הוא חלר ממאבקי העוצמה בארגון: בעלי עוצמה משתפים פעולה עם חבריהם לקליקה ומונעים שת"פ מיריביהם, על מנם שלא להעצימם!

בניגוד למערכת בכללה, נטייתם הטבעית של תתי המערכות, המרכיבות את המערכת האם (מחלקות והפרטים המרכיבים אותן), היא לבדלנות. עבורן מהווה שיתוף הפעולה אסטרטגיה להשגת מטרות הטווח הקצר שלהם. הם עושים בה שימוש מגוון, החל מרמה גבוהה של שת"פ; דרך היעדר שת"פ (אנוכיות ארגונית ואישית); וכלה בשיתוף פעולה שלילי - משמע, הפרעה מכוונת לגורם אחר בארגון להשיג את מטרותיו. ככל שהגורם הארגוני מחזיק בעוצמה גבוהה יותר, הוא יעשה שימוש מגוון יותר בשיתוף הפעולה לשני הכיוונים - חיובי וגבוה עם מקורביו ומניעת שת"פ והפרעה אקטיבית למתנגדיו.

 שיתוף פעולה איננו השתלטות של גורם אחד על גורם אחר. כל סוכן ממשיך לשמר את ייחודו ומטרותיו, ומוותר רק באזור שיתוף הפעולה ליצירת אינטרסים משותפים. "שיתוף פעולה" מחייב הימצאות של אמצעים מתאימים לקיומו או פיתוחם. לדוגמה, קבוצת רוכבי אופניים הבורחת מן הדבוקה המרכזית במירוץ אופניים. יש חשיבות לקיום הקבוצה על מנת להילחם יחד בהתנגדות הרוח, כל אחד מן הרוכבים בקבוצה שואף לנצח, אולם, אם לא ישתף פעולה יעקב את הקבוצה ויפגע במטרותיו, רוכב שאינו מכיר את "שפת הבריחה" או שאופניו איטיות יותר לא יוכל לקחת חלק במהלך.

פעילויות משותפות

סוגים של שיתוף פעולה

מאנוכיות לשיתוף פעולה

אם ניצור היררכיה בין סוגי הפעילויות המשותפות השונות (ראה בתרשים למעלה), יהיה שיתוף הפעולה המלא והעשיר שביניהם (רזי ויחזקאלי, 2007; ראו כריכה משמאל).

שיתוף פעולה מעלה מאוד את האפקטיביות והיעילות של מערכת מורכבת. תארו לעצמכם בית הנשרף ואנשים רבים רצים עם דליים אל מקור מים קרוב ממלאים אותם וחוזרים לשפוך את המים על הבית הבוער. אם היו האנשים משתפים פעולה ויוצרים שרשרת אנושית, ויעבירו דליים מיד ליד ממקור המים לבית, חזרה למקור המים וחוזר חלילה, תביא ההתארגנות הזו ליעילות רבה ולמניעת בזבוז של זמן ואנרגיה. גם אנשים חלשים שאינם יכולים לסחוב דליים יוכלו לתרום כחלק מהשרשרת. מאה בני אדם בשרשרת יוכלו לבצע עבודה של מאתיים שהיו מכלים את כוחותיהם וזמנם בפעולות אקראיות (כריסטאקיס ופאולר, 2011, ע' 17).

בתחום הצבאי מכונה שיתוף הפעולה הבין זרועי והבין ארגוני בשם "שילוביות" ("Jointness"). דוגמה צה"לית לשיתוף פעולה היא מרכז האש והמודיעין המשותף בפיקוד הדרום. הוא פועל תחת מסגרת של כללים שהיא רפויה דיה על מנת להבטיח שכל סוכן (אמ"ן, שב"כ ויחידת המודיעין של פיקוד דרום) ישמור על זהותו ויחודו, וכך, ישמר מגוון רחב של אופציות פעולה ומומחיות.

דוגמה אחרת לשיתוף פעולה היא המערכת הבינלאומית, בה ניתן לזהות דפוס מובהק של שיתוף פעולה במסגרת ארגונים כגון האו"ם, נאט"ו, האיחוד האירופאי ואבש"א (הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה). המושג שיתוף פעולה הינו אחד מעקרונות היסוד של מערכת בינלאומית ונלווה למושג סדר שכבר הוגדר לעיל. זהו גם אחד מעקרונות היסוד של מדיניות החוץ הישראלית, המוצא את ביטויו בסיוע שישראל מושיטה למדינות המתפתחות והתמיכה המדינית שהיא מקבלת בתמורה.

סוג נוסף של שיתוף פעולה בתנאים קיצוניים הוא האלטרואיזם (זוּלָתָנוּת): נטייה, רצון או תכונה, של עזרה לזולת, המתבטאת בהתנהגות המסבה טוב למישהו אחר ללא תמורה. זולתנות יכולה להתבטא בצורה המדגישה את רווחת האחרים בעודה מצמצמת או מתעלמת מרווחת היחיד, וברמה גבוהה יותר יכולה להתבטא גם בהקרבה עצמית מודעת למען הזולת.

איך יוצרים שיתוף פעולה במגזר הציבורי?

בראייה מערכתית, עבור תת המערכות בארגון (מחלקות והפרטים המרכיבים אותן) מהווה שיתוף הפעולה אסטרטגיה להשגת מטרות הטווח הקצר שלהם. הם עושים בה שימוש מגוון, החל מרמה גבוהה של שת"פ; דרך היעדר שת"פ (אנוכיות ארגונית ואישית); וכלה בשיתוף פעולה שלילי - משמע, הפרעה מכוונת לגורם אחר בארגון להשיג את מטרותיו. ככל שהגורם הארגוני מחזיק בעוצמה גבוהה יותר, הוא יעשה שימוש מגוון יותר בשיתוף הפעולה לשני הכיוונים - חיובי וגבוה עם מקורביו ומניעת שת"פ והפרעה אקטיבית למתנגדיו.

על כן, שיתוף פעולה חיובי אינו אופייני למערכות ביורוקרטיות, שיש להן "אריסטוקרטיה ארגונית", שמושכת את הארגון למצב שבו אנו "קיפאון" על מנת להקפיא את זכויות היתר שלה.

מה שיגרום לשיתוף פעולה חיובי הוא איום על זכויות היתר הללו או התארגנות לשינוי חלוקת העוצמה בארגון.

על כן לטעמי, אין טעם בפעולות הסברה למשל. צריך גורם חיצוני שייצור איום. איום כזה יכול להיווצר בצורה האפקטיבית ביותר ממדידה תקופתית של רמת השיתוף הבינמשרדי עם ציון לכל משרד, ובעידוד התקשורת  לבקר היעדר שת"פ בתחומים שונים.

לא פופולרי לעשות עבור פקיד ממשלתי אבל רעיון מחולל שישנה את השירות הציבורי כולו...

[להורדה חינמית של הספר: 'מאנוכיות לשיתוף פעולה' בפורמט pdf לחצו: Cooperation[לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ההיבטים השונים של מטרה, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

מייקל גורדן על שיתוף פעולה 2  
  • שיתוף פעולה זה היכולת להשיג משהו, כגוף אחד, שאדם בודד לא יצליח להשיג לעולם... הקבוצה מחלצת אישה שרגלה נתקעה בין הרכבת למסילה:
  • זו הרמה הגבוהה ביותר של שיתוף פעולה. שתי מערכות משתפות פעולה בכל, כולל בתנועות הידיים ובקצב הנשימה...