משמעותו של 'גבול'

המשגה

גבול (border) הוא אחד מארבעת המאפיינים של מערכת מורכבת (ביחד עם: מטרה משותפת, מרכיבים אוטונומיים, ותלות הדדית ביניהם). הגבול הוא מעין מחיצה, החוצצת בין ה'טריטוריות' של גורמי המערכת, ותוחמת אותן.

[להרחבת המושג, 'מערכת מורכבת', לחצו כאן]

גבול יכול לתחום נכסים פיזיים, אך גם טריטוריות וירטואליות - כמו: תחומי עיסוק, תפקידים, סמכויות, תחומי אחריות, ידע וכדומה. מכאן, שגבולות מגדירים גם תחומי אחריות. גבולות יכולים להיות גם רגשיים, וכוללים את הצרכים, הרצונות והזכויות של ורמי המערכת.

בהיבטים של ביטחון לאומי, מילון מונחי צה"ל מגדיר 'גבול' כך: "קו המפריד בין מדינה למדינה, או בין יחידות מינהל שכנות. נוהים להדיר את אופיו של קו בול על ידי ציון תיפקודו: גבול מדיני, בול בין-לאומי, גבול מינהלי וכדומה (אג"ם-תוה"ד, 1998, ע' 83).

הבחנות נוספות

בהקשר לגבולות טריטוריאליים, ניתן להפריד בין:
  • גבול מלאכותי, שנקבע על גבי המפה על ידי בני אדם. כך למשל, נקבעו גבולות מדינות המזרח התיכון בהסכמי סייקס פיקו, על גבי שולחן הדיונים, באמצעות סרגל. גם חלוקת ארה"ב הברית למדינות נעשתה על ידי בני אדם באמצעות סרגל.
  • גבול טבעי, שנובע מהאופי הגאוגרפי של האזור, כמו: רכסי הרים, נחלים וכו'. גבול כזה הוא למשל נהר הירדן.

הגבולות הם, לעתים, פורמליים וברורים; ולעתים, לא-פורמליים, ואף סותרים את הקביעות הפורמליות. כזה, למשל, הוא ההבדל שבין גבולות משפטיים של מדינה לגבולותיה האסטרטגיים.

גבולות, ומאבק העוצמה במערכת

גבולות הם התוצר של מאבק העוצמה בין מרכיביה של מערכת מורכבת. כיוון שכך, הם דינמיים ומשתנים, בהתאם לשינויים בחלוקת העוצמה. כיוון שכך; וכיוון שגבולות מגדירים אחריות, נוהגים בעלי הטריטוריות להן עליהם בכוח. בטבע, כניסה לטריטוריה של חיה מסוימת, עלולה לגבות ממשיג הגבול מחירים לא מבוטלים:

בקרב מערכות אנושיות, הדוגמה המוכרת ביותר היא סכסוכי גבול בין מדינות, אך גם בין גורמים שונים בארגונים, במסגרת מאבקי הפוליטיקה הארגונית.

[להרחבה על ההבדל בין גבולות משפטיים לגבולות אסטרטגיים, לחצו כאן]  [להרחבה על מאבק העוצמה במערכת מורכבת, לחצו כאן]  [להרחבת המושג, 'פוליטיקה ארגונית', לחצו כאן]

כיוון שכך, יש בחציית גבולות משהו מרתיע. כך למשל מוכר הניסוי המפורסם שבו נותנים לחרק ללכת על גבי נייר, כשכל פעם משרטטים עם עט קו חדש בדרכו של החרק, שנרתע מלחצות אותו... (ראו למטה):

מקורות והעשרה