חוק החזקה: חוק חלוקת העוצמה ברשת

תודה מקרב לב לד"ר אלי מירון על תרומתו בהכנת דף זה

חוק החזקה (Power Law Distribution) מבטא - במונחים מתמטיים - את המתרחש ברשת מורכבת. למשל:

 עיקרון / חוק 80/20

החוק מבטא את הרעיון, שכמה אירועים גדולים מחוללים את מרבית הפעולות. במקום עקומת פואסון (המאפיינת רשתות אקראיות), מתקיימת התפלגות חזקתית (Power law) הקושרת בין מספר קישורים של כל צומת ברשת לבין ההסתברות למספר הקישורים הזה.

למשל, את חוק 80/20 של פארטו לגבי התפלגות הקישורים: 80% מהקישורים שייכים ל-20% מהצמתים ברשת (לרכזות) (ראו למשל אצל ברבאשי, עמ' 110-93; או אצל קוק, 2004; ראו את תמונת הכריכה משמאל). צריך לציין, שברשתות מורכבות, כמות הקישורים העוצמתיים קטנה בהרבה מ- 20, ועוצמתה רבה יתר מ- 80.

חוק חלוקת העוצמה ברשת

החוק מבטא גם את העובדה, שהעוצמה במערכת מורכבת מרוכזת בידי כמות קטנה מאוד של גורמים, ורוב הבאים אחריהם יהיו 'זנב' ארוך של בעלי עוצמה זניחה.

לכן במונחים של עוצמה - ניתן לכנות את חוק החזקה גם 'חוק חלוקת העוצמה ברשת'.

מקורות והעשרה