תורת המערכות המורכבות

[בתמונה: כריכת ספרם של עפרון רזי וד"ר פנחס יחזקאלי, שראה אור בהוצאת משרד הביטחון ב- 2007]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

תורת המערכות המורכבות (Complex Systems Theory) היא חקר התלות ההדדית המורכבת בין אלמנטים רבים הקיימים בטבע ובקיום האנושי (פסיג, 2008, ע' 34). היא רואה את מכלול הגורמים הפועלים במערכת ואת היחסים ביניהם כשלם אחד, ששונה מסכום חלקיו (ראה ערכים דומים: מורכבות ו- מערכת מורכבת). תורת המערכות המורכבות לא רק מסבירה את התופעות השונות המתגלות במערכת, אלא גם מזהה את החוקים שעל פיהם היא פועלת ואת הגיונם הפנימי. זוהי מסגרת אוניברסלית להבנתן של מערכות, בנוסף לכלי חשיבה לשם הגדרתן וניתוחן הביקורתי (נוה, 2003, ע' 23).

שורשיה של תורת המערכות המורכבות מצויים ב- קיברנטיקה, שהיא תחום במתמטיקה שימושית העוסק בחקר תהליכי התקשורת, מערכות הבקרה ועקרונות המשוב בין בני אדם (או אורגניזמים אחרים), ארגונים ומכונות. תחילתה בתורת המערכות הכללית (General System Theory) של הביולוג ההונגרי לודוויג פון ברטלנפי (Bertalanffy) (1972-1901) (ראה כריכת הספר למטה). עד היום יש קשר חזק בין תורת המערכות המורכבות לביולוגיה (ראה ערך נפרד: ביולוגיה חברתית):

תורת המערכות הכללית

על פי ברטלנפי, מערכת מורכבת היא מערכת של גורמים המתקיימים באינטראקציה מתמדת. תורת המערכות הכללית חוקרת תכונות תאורטיות של יחסים במערכות מורכבות כמכלול יחיד. הוא היה הראשון שהבין שמערכות מורכבות חולקות תכונות זהות ביניהן. לפיכך, ניתן לנתח תכונות אלה ללא הבדל אם המערכת ביולוגית, פיסיקאלית, פסיכולוגית, חברתית או ארגונית. לכן, מכלול תכונות הארגון (משליטה ועד רגולציה) תקפים במדעי החברה והניהול כמו שהם תקפים במערכת הביולוגית (Bertalanffy, 1969; פסיג, 2008, ע' 88).

לפי תורה זאת, רק למספר גורמים קטן במערכת מורכבת השפעה אמתית על המערכת במקום ובזמן נתונים.

על כן למשל, רעיונות מורכבים יכולים בטבעם להצטמצם תמיד לרעיונות בסיסיים או פשוטים יותר להבנה.

יתרה מכך, העובדה שמערכות מורכבות פועלות על פי תכונות וחוקים מוכרים ברובם, מאפשרת לנו להחזיר לעצמנו חלק מיכולת החיזוי שנלקחה מאיתנו בגין המורכבות הגוברת והדינמיות המואצת.

על כן, תורת המערכות המורכבות משמשת היום כתורה מרכזית לחקר העתיד (פסיג, 2008, ע' 88-87)

מקורות