מגבלותיה של המצוינות התפעולית בת ימינו, באתר ייצור ידע

המצוינות בת ימינו היא תוצר של מוסדות מערביים נוסח הארווארד, שבהם מצוינות טכנית ותפעולית הופכת לפרקטיקה מובילה של דימוי המצוינות, לא נותר מקום לפיתוח פרקטיקות מצוינות אלטרנטיביות, ודווקא הן נדרשות למנהיגות... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות מגבלותיה של המצוינות התפעולית בת ימינו. המאמרים נכתבו על ידי האלוף גרשון הכהן. קריאה נעימה!

גרשון הכהן: הזיית ההסתגרות מאחורי החומה

בנושא החומה, לקחנו פתרון טקטי נקודתי והפכנו אותו לפתרון אסטרטגי כושל... המצב דומה לאוכלוסיית אסירים הבונה במו ידיה את בית הכלא שלה, כשהיא משוכנעת שהאסירים הם דווקא אלה, שנותרו בחוץ...

גרשון הכהן: בן גוריון לא היה שואל את היועמ"ש!

מבחינה מנהיגותית, דוד בן גוריון לא היה שואל את היועמ"ש בנושא מינוי הרמטכ"ל בתקופת המעבר. שאלה כזו היא, קודם כל, שאלה מנהיגותית ולא משפטית. היא צריכה לנבוע מהיושר העמוק של חובת המנהיג לעם ישראל.

גרשון הכהן: מנהיגות היא תבונת הסנכרון במערכת מתחים – תשובה לשני ליטמן

ברור לחלוטין, שחלומות גדולים כמו גם שקיקה להר הבית חייבים בסנכרון ריאלי. כאן אולי טמון ההבדל ביני לבין שני ליטמן. חלומות גדולים מעוררים בה חרדה שמא לא ירוסנו כנדרש. בתפיסתי הציונית לחלום גדול יש תפקיד גם כאשר לפי שעה לא נראה שיש בו ממשות.

גרשון הכהן: ירושלים עדין עיר קצה

מה שיקבע את מעמדה של ירושלים כבירת מדינת ישראל, אינו רק שאלת הרוב היהודי בין תושביה, אלא מערכת הזיקות ליישוביה במרחב הסובב אותה בגב ההר, מדרום, מצפון וממזרח. בחיזוק המגמה הזו, תלוי גם הניצחון במאבק המתחולל בחודשים האחרונים בליבת העיר.

גרשון הכהן: יוקם לאלתר משמר מקומי יהודי, בהגיון מבוזר

המערכת המוסדית הישראלית מתגלה כסובלת מנוקשות ארגונית. שנה תמימה עברה מאירועי הפרעות של ימי "שומר החומות" ועדין אין צעדי התחלה להקמת מערכי הגנה מקומיים כ"משמר לאומי". החרדה מהתארגנויות כאלה, טמונה במידה רבה מן החרדה הקיימת במערכת המוסדית מאובדן שליטה בהפעלת הנשק.