פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – הארגון כרשת

תקציר: זהו דף הלימוד של השיעור: 'הארגון כרשת' בקורס ללמידה עצמית, שעודכן ל- 2023. הוא כולל הרצאה הוקלטת, מצגת שיעור, מצגת שאלות חזרה ומאמרים רלוונטיים להעשרה. חשיבה רשתית (Networks Thinking) היא פרדיגמה חדשה בניהול: היא רואה את הארגון כרשת, הכפופה לחוקים ולהיגיון של מה שמכונה, רשתות מורכבות. משמע, רשתות המתארות מערכות מורכבות...

[בתמונה: הארגון כרשת... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]
[בתמונה: הארגון כרשת... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[לחזרה לתכנית הקורס ולריכוז הפרטים עליו, לחצו כאן] [להורדת מצגת הפרק: הארגון כרשת] [להורדת מצגת השינון: הארגון כרשת - שאלות חזרה] [לאוסף המאמרים על רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא אופטימיזציה של רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

עודכן ב- 6 באוגוסט 2023

קורס זה בנוי ללמידה עצמית. לפרק הפתיחה ולכל פרק מצורפת הרצאת המרצה ומצגת הפרק. בתום כל פרק מצגת שאלות חזרה ותשובות, בנוסח שאלות הבחינה. בכל פרק תוכלו לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תענה
[בכרזה: קורס זה בנוי ללמידה עצמית. הכרזה: ייצור ידע]

החלק הראשון של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

[בסרטון: החלק הראשון של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי]

החלק השני של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

[בסרטון: החלק השני של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי]

החומר התאורטי מרוכז בארבעה מאמרים מרכזיים:

[בתמונה: ניתוח רשתות ארגוניות... התרשימים, השעונים ומפות הרשת הן צילום מסך ממערכת לניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]
[בתמונה: ניתוח רשתות ארגוניות... התרשימים, השעונים ומפות הרשת הן צילום מסך ממערכת לניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

פרדיגמת ניהול חדשה: חשיבה רשתית (Networks Thinking)

 פרדיגמה חדשה בניהול: חשיבה רשתית. היא רואה את הארגון כרשת, הכפופה לחוקים ולהיגיון של מה שמכונה, רשתות מורכבות. משמע, רשתות המתארות מערכות מורכבות. היא כוללת את המרכיבים הבאים:
[בתמונה: ארגון חצוי לשניים, ובין שני חלקיו - אוקיאנוס... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]
[בתמונה: ארגון חצוי לשניים, ובין שני חלקיו - אוקיאנוס... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

רשת מהי?

מערכות מורכבות, כמו ארגון, הן מטבען חמקמקות וקשות להבנה מלאה. הן משתנות לפי ההקשר ולפי זווית הראייה.רשת (Network) מאפשרת לנו לפשט מורכבות (Complexity), לארגן אותה במעין סדר מסוים, להפוך אותה ויזואלית ולהבין אותה.

נגדיר רשת כמערכת של גורמים / צמתים, המחוברים ביניהם בקשרי גומלין. דרך הקישורים ניתן להעביר חומר, אנרגיה ומידע. היא כלי ביטוי המאפשר להגדיר את מהות קשרי הגומלין (Interconnectivity) ואופיים, ביחסים שבין מרכיבי המערכת.

יש שני מרכיבים לרשת:

 • הגורמים המרכיבים את הרשת מכונים 'סוכנים עצמאיים'. זאת משום שלכל אחד מהם מספר מסוים של דרגות חופש לקבלת החלטות, וכל אחד מהם יכול להפתיע. יחד עם זאת, הם נבדלים האחד מרעהו במידת החופש שבידם. כך למשל, למנהלים יש דרגות חופש גבוהות בהרבה מעובדיהם, ויש להם גם יכולת להרחיבם.
 • מערכת קשרי הגומלין הפרוסה בין 'הסוכנים העצמאיים'.
[בתמונה: מפה של רשת ארגונית... מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']
[בתמונה: מפה של רשת ארגונית... מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

חוק מטקלף

כמות קשרי הגומלין גדולה מכמות מרכיבי הארגון. העיקרון הזה מומחש בחוק מטקלף (Metcalfe's law; ראו תרשים משמאל), שעוסק בעוצמת הרשתות, החברתית והארגונית; לפיו, בעוד מרכיבי הרשת מתפתחים באופן רגיל, הרי שקשרי הגומלין שביניהם מתפתחים באופן חזקתי:
 • שני גורמים יוצרים קשר גומלין הדדי אחד (או שני קשרי גומלין חד כיווניים);
 • שלושה משתמשים יוצרים שלושה קשרי גומלין דו כיווניים;
 • ארבעה משתמשים כבר יוצרים ששה קשרי גומלין דו כיווניים
 • 12 משתמשים יוצרים 66 קשרי גומלין דו כיווניים;
 • 1200 משתמשים יוצרים 720,000 קשרים!
[התרשים מהווה תיאור גרפי של חוק מטקלף: שני מכשירי טלפון יכולים ליצור חיבור אחד ביניהם, אבל 5 טלפונים יכולים ליצור 10 חיבורים וכך הלאה, כך ש-12 מכשירים כבר יכולים ליצור 66 חיבורים. התמונה נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי Woody993 קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC 0]
[התרשים מהווה תיאור גרפי של חוק מטקלף: שני מכשירי טלפון יכולים ליצור חיבור אחד ביניהם, אבל 5 טלפונים יכולים ליצור 10 חיבורים וכך הלאה, כך ש-12 מכשירים כבר יכולים ליצור 66 חיבורים. התמונה נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי Woody993 קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC 0]

ניתן להגדיר ארבעה מצבי רשת בסיסיים:

 1. נתק: היעדר קשרי גומלין אפקטיביים בין גורם מסוים ליתר גורמי הרשת;
 2. 'צוואר בקבוק':
 3. רכזת (Hub) היא ריכוז של עוצמה בידי גורם אחד ברשת. עוצמה זו באה לידי ביטוי בכמות רבה של קשרי גומלין ה'נכנסים'' לאותו גורם ברשת.
 4. רשת שלמה: כל קשרי גומלין האפשריים ברשת מחוברים.

[להרחבה על חוק מטקלף, לחצו כאן]

[בתמונה: היעדר שיתוף פעולה חוצה מחלקות... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]
[בתמונה: היעדר שיתוף פעולה חוצה מחלקות... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

מהפכת הרשתות בניהול מבוססת על שלוש תכונות של רשתות, שרלוונטיות לנו

 1. הרשת מבטאת את תכונות המערכת.
 2.  ויזואליזציה: טוב מראה עיניים...
 3. מדידה.

[להבנת סוגיה זו ראה המאמר: 'להבין את הרשת הארגונית']

ניתוח רשתות ארגוניות

ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA) היא מתודולוגיה לניתוח ארגונים, הבנויה על פרדיגמת 'החשיבה הרשתית'. על בסיס מתודולוגיה זו, נבנו מערכות ממוחשבות על ידי חברות רשת, המספקות שירותי ניתוח רשתי.

[להרחבה בנושא ניתוח רשתות ארגוניות ONA, לחצו כאן]

מושגים

[להורדת גרסה חינמית של הספר 'העולם איננו ליניארי', לחצו כאן: the_world_isnt_linear]

רזי עפרון, יחזקאלי פנחס (2007), העולם איננו ליניארי. תורת המערכות המורכבות – גורם חדש בניהול, תל אביב: משרד הביטחון
[בתמונה: חלק מכריכת ספרם של עפרון רזי ופנחס יחזקאלי: העולם איננו ליניארי. תורת המערכות המורכבות, שראה אור בהוצאת משרד הביטחון, ההוצאה לאור, ב- 2007. [להורדת גרסה חינמית של הספר, לחצו כאן: the_world_isnt_linear]

נושאים אפשריים לעבודות, על בסיס הפרק:

נושא מס' 1: הארגון כרשת

כל רעיון חכם אחר, שישלב בין אירועי אמת לתיאוריה הנלמדת בכיתה, יתקבל בברכה, לאחר אישור כמובן.

[בתמונה: כל רעיון חכם אחר, שיביא לידי ביטוי את החומר שנלמד בנושא זה, יתקבל בברכה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי nastya_gepp לאתר Pixabay]
[בתמונה: כל רעיון חכם אחר, שיביא לידי ביטוי את החומר שנלמד בנושא זה, יתקבל בברכה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי nastya_gepp לאתר Pixabay]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

מקורות והעשרה

19 thoughts on “פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – הארגון כרשת

 1. Pingback: טכנולוגיות מתקדמות במשאבי אנוש: תכנית הקורס - ייצור ידע

 2. Pingback: התנהגות ארגונית מאקרו: תכנית הקורס - ייצור ידע

 3. Pingback: בין המשטרה לציבור: תכנית הקורס - ייצור ידע

 4. Pingback: ניהול משאבי אנוש: תכנית הקורס - ייצור ידע

 5. Pingback: סמינריון בניתוח רשתות ארגוניות: תוכנית הקורס - ייצור ידע

 6. Pingback: סמינריון בניתוח רשתות ארגוניות: תוכנית הקורס - ייצור ידע

 7. Pingback: טכנולוגיות מתקדמות במשאבי אנוש: תכנית הקורס - ייצור ידע

 8. Pingback: התנהגות ארגונית מאקרו: תכנית הקורס - ייצור ידע

 9. Pingback: התנהגות ארגונית מאקרו: תכנית הקורס - ייצור ידע

 10. Pingback: משטרה - פשיעה - חוק - חברה: תוכנית הקורס - ייצור ידע

 11. Pingback: משטרה - פשיעה - חוק - חברה: תוכנית הקורס - ייצור ידע

 12. Pingback: מערכות מורכבות, רשתות ותורת הכאוס - ייצור ידע

 13. Pingback: מנהיגות בעולם מורכב, דינאמי ומשתנה במהירות - ייצור ידע

 14. Pingback: מנהיגות בעולם מורכב, דינאמי ומשתנה במהירות - ייצור ידע

 15. Pingback: "מורכבות הלכה למעשה" לבכירים: תכנית הקורס - ייצור ידע

 16. Pingback: מערכות מורכבות ותורת הכאוס - מכללת סמי שמעון - ייצור ידע

 17. Pingback: מורכבות בניהול בכיר: תכנית הקורס - ייצור ידע

 18. Pingback: מורכבות בניהול בכיר: תכנית הקורס - ייצור ידע

 19. Pingback: מערכות מורכבות ותורת הכאוס - מכללת סמי שמעון - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *