יחזקאלי ואונגר-משיח: שימוש בניתוח רשת לאופטימיזציה של מרחבי חינוך עירוניים

[התמונה באדיבות אתר משרד החינוך]

[לקובץ המאמרים בנושא אופטימיזציה של רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ניתוח רשתות ארגוניות במוסדות חינוך, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [אבחון וניתוח ארגון בעזרת הרשת: דוגמת דוח הערכה ארגוני. לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 1 בספטמבר 2020

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

התפיסה המעצבת את מערכת החינוך היום היא של מרחבי חינוך עירוניים, שהקברניט שלהם היא הרשות המקומית.

כך למשל, עיר גדולה נתפסת כולה כמרחב חינוך, ונחלקת לתת-מרחבים; המתייחסים זה לזה תוך שהם שותפים לחזון חינוכי אחד משותף, לפיו מתנהלים חייהם כבתי ספר וכקהילות חינוך, ויחד הם בעלי תפיסה דומה ומשנה חינוכית המלכדת אותם לשתף הפעולה בתחום.

בכל מרחב נבחרים בתי הספר על ידי ההורים והתלמידים, והרשות מחליטה, לפי פרמטרים חינוכיים חברתיים, כיצד להיענות לבקשות.

מרחבי חינוך עירוניים, מטבעם, הם פחות היררכיים ויותר מוכווני רשת. משמע, מוכווני שיתוף פעולה עם גורמים שונים בסביבתם המשימתית. על כן, יצירת דינאמיקה המבוססת על אופטימיזציה של הרשת מתאימה להם הללו כמו כפפה ליד!

[להרחבת המושג 'רשת', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'שיתוף פעולה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סביבה משימתית', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'דינאמיות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אופטימיזציה', לחצו כאן]

דינאמיות של שיפור מתמיד

בניית המרחבים הללו אמורה להיות דינאמית ונמשכת, ומבוססת על שיפור מתמיד. מידי תקופה צריכה להתקיים הערכת מצב תקופתית של מנהלת המרחב, שבה מוגדרת תמונת הרשת הנוכחית שלו מול תמונת הרשת הרצויה, ואת הדרך לגשר על הפערים (ראו דוגמת ניתוח רשת למטה).

לרמת  שיתוף הפעולה או השילוביות – הפנימית והחיצונית – של המרחב, יש השפעה ישירה על השגת מטרות העל של המערכת. שיפור השילוביות תתבטא מיד ברמת הפרודוקטיביות שלה (יחזקאלי, 2013א').

כיוון שהאוריינטציה היא רשתית, גם כלי הניתוח הם כאלה, וניתן להשתמש לצורך כך ב- ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis – ONA).

שאלון קצר בין ארבע שאלות, המועבר לכל חברי הרשת, מאפשר ליצור את תמונת הרשת העכשווית של המרחב. השאלות אינן עוסקות במצבו של המרחב אלא במיקומו של כל נשאל ברשת (קשרי היררכיה וקשרים נוספים - הן קשרי עבודה והן קשרים חברתיים).

[להרחבת המושג: 'שילוביות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'מטרה של מערכת', לחצו כאן] [להרחבה על המושג: 'פרודוקטיביות', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'קשרי היררכיה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא קשרי עבודה, לחצו כאן]

תמונת רשת עכשווית של המרחב

[תמונת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות - dna-7, חברת TECI]

אלגוריתמים הבוחנים את השילוביות ברשת מאפשרים לנו תמונת מצב שלה בין הגורמים השונים במרחב, ואת הנקודות לשיפור. כיוון שלשם השגת שילוביות דרושים שני גורמים לפחות:

[לאוסף המאמרים: 'הכל על מוטיבציה', לחצו כאן]

נטייה לשתפ

[תמונת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות - dna-7, חברת TECI]

הנה למטה, עוצמת שיתוף הפעולה בפועל, בסדר יורד (גם פה, מידת שיתוף הפעולה הגבוהה ביותר היא של המנהלת):

עוצמת שיתוף הפעולה במרחב

[תמונת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות - dna-7, חברת TECI]

  • הגורם השני: אין ערך לשילוביות חיצונית ללא שילוביות פנימית. להלן - בסדר יורד - תמונת הליכוד הפנימי של כל אחד ממרכיבי המרחב (בדוגמה זו מצטייר לנו האתגר העיקרי של המרחב שלפנינו: רמה נמוכה במיוחד של ליכוד פנימי בתוך מרכיביו!

שילוביות פנימית

[תמונת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות - dna-7, חברת TECI]

מרגע שיש בידינו את הנתונים המספריים של השילוביות, הפנימית והחיצונית, נוכל לחשב את נוסחת אדיג'ס לפרודוקטיביות ארגונית. משמע, לחשב את הפרודוקטיביות היחסית של כל גורם במרחב:

נוסחת אדיגס

ועתה לחישוב הפרודוקטיביות של מרכיבי המרחב. הנתונים המספריים מאפשרים, הן התמקדות בחוליות החלשות, והן הגדרת יעדים מדידים להערכת המצב הבאה:

פרודוקטיביות

[הנתונים עובדו במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות - EFRON, חברת ייצור ידע]

בנוסף, נשאלים אנשי המרחב מהם קשרי הגומלין שחסרים להם כדי להיות אפקטיביים:

[להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן]

קשרים נדרשים

[תמונת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות - dna-7, חברת TECI]

לסיכום

זהו רק קטע קטן של המחשת האפשרויות הטמונות בהערכת מצב רשתית של מרחבי החינוך העירוניים, שמעצם טיבם הם מוטי רשת. השימוש באבחון וניתוח רשתי מאפשר למצות את הפוטנציאל הטמון במרחבים הללו, באופן המקסימלי.

דוגמה של דוח מלא של ארגון בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis) בלינק שלמטה:

[אבחון וניתוח ארגון בעזרת הרשת: דוגמת דוח הערכה ארגוני. לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

רישות מרחבי חינוך

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Cambodia4kids.org Beth Kanter לאתר flickr]

[לקובץ המאמרים בנושא אופטימיזציה של רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ניתוח רשתות ארגוניות במוסדות חינוך, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [אבחון וניתוח ארגון בעזרת הרשת: דוגמת דוח הערכה ארגוני. לחצו כאן]

העשרה

 

2 thoughts on “יחזקאלי ואונגר-משיח: שימוש בניתוח רשת לאופטימיזציה של מרחבי חינוך עירוניים

  1. Pingback: הכל על אופטימיזציה של רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

  2. Pingback: ניתוח רשתות ארגוניות במוסדות חינוך - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *