יחזקאלי ואונגר-משיח: קשרי היררכיה – קשרים מלאכותיים ומוגבלים…

תקציר: קשרי היררכיה (Hierarchy connections) הם סוג של קשרים בין מרכיבי הארגון. הם צינורות התקשורת, שהארגון יוצר במדרג ההיררכי בין ממלאי תפקידים בארגון. קשרי היררכיה יכולים להיות פורמליים וגם כאלו שאינם פורמליים והתהוו כפרקטיקה בתוך הארגון. קשרי היררכיה הם סוג אחד מתוך שני סוגי קשרים ארגוניים: הסוג השני הוא קשרי עבודה (Working connections) (הכוללים קשרי חברות, שלטעמנו אין לנתק ביניהם והם מזינים האחד את רעהו...).

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי mohamed_hassan לאתר Pixabay]

[לאוסף המאמרים על המודלים מעלה-מטה (Top Down) ומטה-מעלה (Bottom Up), לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 25 בדצמבר 2020

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

בספטמבר 2019 הודלפה שיחת טלפון של שר האוצר דאז, משה כחלון שהלין כי 98% מהנחיותיו אינן מתקיימות.  לאחר שנחשפה השיחה טען כחלון כי התלוצץ; אולם, הוא איננו הבכיר היחידי החושף כי החלטותיו נחסמות...

כך לדוגמה, קרוב לסיום תפקידו כמפכ"ל המשטרה, סיפר אסף חפץ - שידוע בפתיחותו - ש- 90% מהנחיותיו לסגל הפיקוד שלו (הספ"כ) אינן עובדות את מפתן חדר הדיונים...

אנחנו יכולים גם להעיד על עצמנו: פעמים לא מעטות נשכרנו לבצע אבחון וניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis) על ידי יו"ר חברה או מנכ"לה - בחלק מהמקרים שולמה אף מקדמה - אולם המנהלים הבכירים בארגון (אחד או יותר) הצליחו למשוך זמן, למוסס את ההחלטה ולמנוע את קיום האבחון, מסיבותיהם...

[להרחבה בנושא ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן]

[לכתבה המלאה של דני זקן בגלובס, לחצו כאן]

שערורייה? מחדל?

ממש לא. זה טבע הארגון; וזו מוגבלותם של קשרי ההיררכיה: ניתן לדמות אותם לצינורות דקים, שמאפשרים, בדרך כלל, זרימת הנחיות, אנרגיה חומר ומידע מלמעלה למטה (Top-Down) בלבד; וגם כך הם נוטים להיחסם בקלות, בשל התנגדות של יועצים משפטיים, אג'נדה לעומתית של מנהלים כפיפים וכדומה.

ניתן לדמות את קשרי ההיררכיה למשחק בטלפון שבור (ראו סרטון למטה): קבוצת אנשים יושבת בשורה; והראשון לוחש משפט על אזנו של השני, שאמור להעביר את המשפט לאזנו של השלישי עד לאחרון בקבוצה; או לחילופין מבצע פנטומימה שאורה לעבור לאחרים. לאחר שני אנשים מתחיל המסר להשתבש:

.

כך, במעבר התקשורת בקשרי היררכיה. מסר שיצא מראש הפירמידה יגיע משובש, כבר לדרג ההיררכיה השלישי...

קשרי היררכיה מהם? המשגה

קשרי היררכיה (Hierarchy connections) הם סוג של קשרים בין מרכיבי הארגון. הם צינורות התקשורת, שהארגון יוצר במדרג ההיררכי בין ממלאי תפקידים בארגון. קשרי היררכיה יכולים להיות פורמליים וגם כאלו שאינם פורמליים והתהוו כפרקטיקה בתוך הארגון.

קשרי היררכיה הם סוג אחד מתוך שני סוגי קשרים ארגוניים: הסוג השני הוא קשרי עבודה (Working connections) (הכוללים קשרי חברות, שלטעמנו אין לנתק ביניהם והם מזינים האחד את רעהו...).

[להרחבה בנושא: 'קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון', לחצו כאן] [להרחבה בנושא קשרי עבודה, לחצו כאן]

את הצינורות המחברים בין מרכיבי הרשת הארגונית נכנה בשם קשרי גומלין. בקשרים הללו עוברים: חומר, אנרגיה ומידע, ודרכם זורם גם ההיזון החוזר בזמן אמת. דרך הקשרים הללו, גורמי הארגון משפיעים זה על זה, מושפעים זה מזה וגם תלויים זה בזה.

הקשרים הם בדרך כלל דינמיים, אך יכולים להיות גם קבועים. כמות קשרי הגומלין ואיכותם קובעות את התאמת המבנה הארגוני, התרבות ואופן הניהול של הארגון למטרותיו. הם מלמדים על כמות ההזדמנויות והסיכונים שמאפשרת המערכת בזמן נתון.

קשרי היררכיה הם אחד משני סוגים של קשרי גומלין. את הסוג האחר נכנה, קשרי עבודה (Working Interconnections). קשרי העבודה הם הקשרים הטבעיים הנוצרים בדרך של התארגנות עצמית במערכת מורכבת. הם מאפשרים לה לנצל הזדמנויות בסביבה המשימתית, ולטפל נכון בסיכונים. על כן, מהווים קשרי העבודה את "המערכת החיסונית" של הארגון.

[להרחבה בנושא: משוב - היזון חוזר, לחצו כאן] [להרחבה בנושא: 'דינאמיות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'מטרה של מערכת', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'התארגנות עצמית', לחצו כאן] [להרחבת המושג: סביבה משימתית, לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[להרחבה בנושא קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון, לחצו כאן]

קשרים הממוקדים בביסוס ההיררכיה הארגונית

קשרי היררכיה אינם נוצרים בדרך של התארגנות עצמיתכמו בטבע; אלא בדרך מלאכותית, דרך מדרג האחריות והסמכות שבנה הארגון, שדרכם נבנים התהליכים להשגת מטרות הארגון. 

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי steinchen לאתר Pixabay]

לכן, הם אפקטיביים פחות מקשרי עבודההם מאפשרים מעבר מועט ואטי יותר של מידע, חומר ואנרגיה, ביחס לקשרי עבודההאפקטיביות שלהם מוגבלת לשלושה גורמים ברשת. מעבר לכך, הקשר משתבש. 

בנוסף, הם מאפשרים, בעיקר, הורדת מסרים מלמעלה למטה (Top Down); ואינם בנויים לקבלת היזון חוזר/משוב, מדרגי השטח, בזמן אמת (Bottom Up). 

[להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן]

קשרי היררכיה מדכאים קשרי עבודה

ככל שקשרי ההיררכיה קשיחים יותר, הם מדכאים את התפתחות קשרי העבודה ומגבילים אותם. נמחיש זאת דרך שלושה תרשימי רשת של סניף בנק:

  • התרשים הראשון מתאר קשרי היררכיה: ניצן לראות כי הקשרים קשיחים וברורים מאוד:

קשרי היררכיה

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

  • התרשים השני מתאר את מחיר הנוקשות ההיררכית: קשרי העבודה ספורים, למעט קליקות פנים מחלקתיות. אין בנמצא קשרים חוצי-מחלקות, הנדרשים כל כך לארגון:

קשרי עבודה

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

  • התרשים השלישי מראה את הפער בין הרצוי למצוי: הוא מציג את קשרי העבודה שחסרים לעובדים, לדעתם, כדי להיות אפקטיביים יותר. שימו לב שכמות קשרי העבודה החסרים גדולה בהרבה מכמות הקשרים הקיימים, והיא ברובה חוצת-מחלקות! ארבעת הקווים המסומנים בסגול חזק בתרשים מציינים בקשה הדדית של עובדם לקשר, ללא תיאום ביניהם (עובדה המחזקת את חשיבות הקשר לאפקטיביות הארגונית:

קשרים חסרים

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

בהירות של קשרי היררכיה

בניתוח רשתות ארגוניות אנו נוהגים לבחון את מה שמכונה "בהירות של הסמכות והאחריות בארגון. זוהי מידת המודעות של העובדים, מהי הסמכות הישירה שמעליהם; ועבור מי הם מהווים סמכות.
  • מצד אחד הבהירות חשובה כי בלעדיה אין מימוש של אחריות וסמכות בארגון.
  • מצד שני, עודף סמכותיות בעייתי לארגון, כי הוא מקטין את הגמישות, ומונע מהעובדים שיתוף פעולה.

[להרחבת המושג: 'גמישות, לחצו כאן]  [להרחבת המושג: 'שיתוף פעולה', לחצו כאן]

הניסיון מלמד כי ארגון במיטבו מקיים בתוכו כ- 75% של בהירות. לכאורה, ככל שכמות ההיררכיות בפירמידה תגדל, כך תגדל בהירות הסמכות והאחריות בהתאמה. אולם המציאות הפוכה. דווקא דרגי היררכיה מיותרים מעמעמים את הסמכות והאחריות בפועל (לא להלכה). לשם המחשה, לפניכם מפת רשת של ארגון שבו 25% בהירות בלבד. קשר היררכיה אפקטיבי מסומן בקו כתום. קשר חלש מסומן בקו מקווקו. ניתן לראות כי הקווים המקווקווים שולטים במפה:

[מפת הרשת עובדה במערכת לניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת ייצור ידע]

[לאוסף המאמרים על המודלים מעלה-מטה (Top Down) ומטה-מעלה (Bottom Up), לחצו כאן]

מקורות והעשרה