פנחס יחזקאלי: 'שיטת התיק הפתוח' – כך שולטים באישי ציבור

'שיטת התיק הפתוח' הוא מושג שנטבע על ידי שר המשפטים לשעבר, דניאל פרידמן, בספרו הארנק והחרב. עצם קיומה של חקירה או בדיקה נגד איש ציבור בחשד כלשהו, מונעת ממנו לכהן במשרות מסוימות, או 'שומרת אותו בתלם'... וכדאי שיזכור כל איש ציבור: אנחנו (המנגנון) יודעים לגונן היטב על אנשי שלומנו, כל עוד הם הולכים בתלם, ומתנהגים כמצופה מהם. אחרת...

פנחס פישלר: את מי יואילו הוד רוממותם, מפקדי המשטרה, לקבל כשר?

אולי תתכנס צמרת המשטרה לראיין מועמדים למשרת השר הממונה, ותמנה את הראוי/ה בעיניה? מישהו שם התבלבל. מסקרן לדעת מיהם אותם "בכירי משטרה" בדימוס או בשירות פעיל - אשר בינם לבין הבנת המונח "משטר דמוקרטי" אין ולא כלום - הממהרים לרוץ ולהפיץ שמועות בקרב עמיתיהם ובתקשורת, מי בעיניהם "ראוי ומקובל" לכהן כשר לביטחון הפנים...