Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של צוות ניהול בכיר

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא אופטימיזציה של רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לקובץ מאמרים על בכירות ומשמעויותיה, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 27 במאי 2021

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

Hansgaard מרבה לכתוב על אופטימיזציה של קבוצות עבודה. זהו מאמר נוסף בסוגיה זו.

*  *  *

אופטימיזציה או מיטוב (Optimization) של מבנה ארגוני היא הבאת קשרי הגומלין - המתוחים בין מרכיביו - למצב אופטימלי.

כמו ברכב - הנזקק לכוונון מידי 15,000 ק"מ לערך - כך גם הרשת הארגונית היא דינאמית, ומחייבת אופטימיזציה תקופתית. 

רשת אופטימלית מקנה לחבריה ביטחון פסיכולוגי בארגון, יכולת לימוד טובה יותר ועבודה אפקטיבית ויעילה יותר.

[להרחבת המושג: 'אופטימיזציה', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'רשת', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'מבנה ארגוני', לחצו כאן] [להרחבה על: 'קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'דינאמיות', לחצו כאן]

צוות הניהול הבכיר של חברת ייצור עולמית הקים ועדת ניהול שמנתה 23 חברים. לוועדה הוגדרו תחומי אחריות ברורים:

  • יישום ההחלטות שהתקבלו על ידי צוות הניהול;
  • הפצה ושיתוף של שיטות עבודה מומלצות (best practices) בין גורמי הארגון השונים;
  • להנהיג שינויים עסקיים בחיי היום יום בארגון.

אבל ועדת הניהול לא עמדה בציפיות; וחברת Innovisor נתבקשה להיכנס לעובי העניין ולהפוך את פעילות הצוות לאפקטיבית יותר.

החברה ביצעה אבחון וניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), בקרב צוות הניהול הבכיר. הממצאים למדו שהבעיה נעוצה ברמת השיתופיות שבתוך הצוות:

  1. השוואת רמת השיתוף בצוות לנתוני צוותים דומים בארגונים אחרים לימדה כי רשת שיתוף הפעולה הייתה ב- 13% פחות קוהרנטית ביחס לבנצ'מרק (Benchmark).
  2. שיתוף הפעולה בין הפונקציות השונות בתוך הצוות היה חלש.
  3. יצירת סדר עדיפות בקשרים הנדרשים/החסרים לימד, שמיסוד שיתוף הפעולה בין שמונה זוגות של מנהלים ייצרו רשת רשת קוהרנטית יותר ב -13% יותר מהמדד של Innovisor.

[להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'שיתוף פעולה', לחצו כאן]

[תמונה להמחשה, שהוכנה במערכת לאבחון ארגוני dna-7, חברת TECI]

אופטימיזציה של צוות הניהול הבכיר

אופטימיזציה זו בוצעה בסדנה מיוחדת - בת 4 שעות - שבה הופגשו המנהלים אחד לאחד על פי סדר העדיפויות ביצירת הקשרים ביניהם, כשהמפגשים והנושאים לדיון נבחרו בקפידה על ידי אנשי Innovisor. Innovisor הכין את צוות המנהיגות דרך 1: 1, תכניות ישיבה, קיבוץ ונושאים שנבחרו בקפידה בסדנה של 4 שעות. בסדנה הגיעו המנהלים להתחייבות הדדית לשיתוף פעולה עתידי.

הוקם צוות משימה של 4 אנשים להגדרת הציפיות מוועדת הניהול, כך שתתיישר ותתקדם לכיוון הרצוי. הקוהרנטיות המוגברת הייתה הערך המוסף לטווח הארוך שנוסף לצוות זה.

[בתמונה: שתי מפות רשת המציגות שיפור בין תקופות. הקווים הכתומים הם קשרי היררכיה והכחולים - קשרי עבודה. שימו לב שריבו קשרי העבודה בתקופה שלאחר ההתערבות. עובד במערכת לאבחון וניתוח רשתי AURORA, חברת TECI]

[לתיאור תהליך אופטימיזציה בהנהלה של בנק, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא אופטימיזציה של רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לקובץ מאמרים על בכירות ומשמעויותיה, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

4 thoughts on “Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של צוות ניהול בכיר

  1. Pingback: בכירות ומשמעויותיה באתר ייצור ידע - ייצור ידע

  2. Pingback: הכל על שיתוף פעולה לסוגיו באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

  3. Pingback: הכל על שיתוף פעולה לסוגיו באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

  4. Pingback: הכל על אופטימיזציה של רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *