יחזקאלי ואונגר-משיח: קישוריות – חיבוריות: אפקטיביות החיבור של גורמי הרשת

תקציר: קישוריות (Connectivity) בוחנת את אפקטיביות החיבור של סוכנים עצמאיים ברשת ל- סוכנים אחרים. היא מבטאת עוצמה ברשת חברתית / ארגונית. עוצמה וקישוריות חד הם, ומדד העוצמה ומדד הקישוריות זהים. המושג המקביל לקישוריות בתורת הארגון הוא מחוברות (Engagement), אבל הוא רחב יותר וכולל גם את המשמעויות הארגוניות של הקישוריות הארגונית...

[בתמונה: האם גם העובדים שלך מחוברים? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי kolibri5 לאתר Pixabay]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 4 בינואר 2021

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

קישוריות (Connectivity) בוחנת את אפקטיביות החיבור של מרכיבי הרשת. גורם מחובר היטב ברשת מכונה: רכזת (ראו את תרשים הרשת למטה). החיבורים הללו מבטאים עוצמה ברשת חברתית וברשת ארגונית.

עוצמה זו ניתנת לאבחון באמצעות ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA); ו- ניתוח רשתות חברתיות Social Network Analysis) SNA).

 [להרחבה בנושא: 'רכזת', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'עוצמה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'רשת', לחצו כאן] [להרחבת המושג ניתוח רשת חברתית SNA, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

[בתמונה: איתור קישוריות בעין. רכזות ברשת חברתית (מסומנות בעיגולים אדומים). תמונת הרשת עובדה באמצעות מערכת לאבחון רשתי EFRON, חברת 'ייצור ידע']

המושג המקביל לקישוריות בתורת הארגון הוא מחוברות העובדים (Engagement): זוהי התוצאה המתקבלת מכמות קשרי הגומלין ומאיכותם גם יחד. התוצאה הזו מכתיבה את רמת המחויבות והמעורבות שיש לעובדים לארגונם ולערכיו. מחויבות עובדים היא מעין ברומטר המודד עד כמה העובד מחובר לארגונו. מחויבות זו קשורה להרגשתו של העובד לגבי  עבודתו, ארגונו, מנהליו וחבר מרעיו העובדים.

קישוריות ארגונית היא גם גורם מנבא של רמת שביעות הרצון בארגון (וייסברג, 2014). כתבתה של וייסברג מצטטת מחקר של ד"ר ליאת אלדור מהפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה, לפיה, עובדים מחוברים, מגדילים ראש ולהוטים, מציגים ביצועים טובים יותר ומרוצים יותר מהחיים.

[התרשים: 'ייצור ידע']

ניתן לאתר קישוריות הן בעין (ראו התמונה למעלה), והן בעזרת אלגוריתמים (ראו התמונה למטה)...

האלגוריתמים מתורגמים לכלי עזר ניהוליים כמו הגרף למטה, המתאר את חלוקת העוצמה בין עובדים ו/או מחלקות בארגון בסדר יורד (ראה דף נפרד: מדד הקישוריות).

[תמונת התרשים מתוך המערכת לאבחון רשתי DNA-7, חברת TECI]

מדד הקישוריות או מדד המחוברות (Engagement) 

זהו כלי למדידת מידת הקישוריות בין חלקי הרשת, וזהו אחד ממדדי העוצמהקישוריות של עובדים עם גורמים מחוץ למחלקתם או לחלופין, קישוריות בין מחלקות בארגון או בין ארגונים, היא סוג נוסף של עוצמה ארגונית. היא מתבצעת ברמה הטכנית בדרך של ספירת קשרי העבודה המאומתים בין הגורם הנמדד ברשת לגורמים אחרים מחוץ לתת המערכת שלו.

נציין כי העובדה שלעובד קשרים רבים מחוץ למחלקתו אינה ערובה לכך שיהיו לו קשרים רבים גם בתוכה. כנ"ל לגבי קשרי מחלקה מחוץ לארגון.

קישוריות נמדדת ברמה הטכנית באמצעות ספירת קשרי גומלין מאומתים בין הגורם הנבדק לגורמים שמחוץ לתת המערכת שלו.

[להרחבת המושג 'מחוברות', לחצו כאן]

 

[בתמונה: גם זו קישוריות... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Myriams-Fotos לאתר Pixabay]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון וניתוח רשתי AURORA, חברת TECI]

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

העשרה

42 thoughts on “יחזקאלי ואונגר-משיח: קישוריות – חיבוריות: אפקטיביות החיבור של גורמי הרשת

 1. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עובדים מתחזים ועוצמה מדומה בארגונים - ייצור ידע

 2. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: מהי רשת אפקטיבית? - ייצור ידע

 3. Pingback: גלית גנאור: תקשורת פנים ארגונית ומחוברות ארגונית - ייצור ידע

 4. Pingback: גלית גנאור: תקשורת פנים ארגונית ומחוברות ארגונית - ייצור ידע

 5. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: הגדלת המכירות בעזרת ניתוח רשתי - ייצור ידע

 6. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה איננה מתרחשת מעצמה - ייצור ידע

 7. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: חיבוריות בין מנהלים היא המפתח לשינוי - ייצור ידע

 8. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף תשיעי - ייצור ידע

 9. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שביעי - ייצור ידע

 10. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שביעי - ייצור ידע

 11. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שביעי - ייצור ידע

 12. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שישי - ייצור ידע

 13. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שישי - ייצור ידע

 14. Pingback: יחזקאלי ואונגר-משיח: עובדים שאסור לפטר - ייצור ידע

 15. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עובדים מתחזים ועוצמה מדומה בארגונים - ייצור ידע

 16. Pingback: פנחס יחזקאלי: ישו הנוצרי ותורת הרשתות, בספרו של ברבאשי, 'קישורים' - ייצור ידע

 17. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: מרכוז או ביזור? - ייצור ידע

 18. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות - ייצור ידע

 19. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: סגירות ניהולית ואופטימיזציה עכשיו - ייצור ידע

 20. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: סגירות ניהולית ואופטימיזציה עכשיו - ייצור ידע

 21. Pingback: אלון שוורץ: איך לא ליפול ברשת - ייצור ידע

 22. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של פסגת מנהלים - ייצור ידע

 23. Pingback: הכל על שיתוף פעולה לסוגיו באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 24. Pingback: Valdis Krebs: מיקום מיקום מיקום... רשת ארגונית וחברתית כנדל"ן - ייצור ידע

 25. Pingback: יצחק בריק: ומה עם אגף התקשוב? - ייצור ידע

 26. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של פסגת מנהלים - ייצור ידע

 27. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של פסגת מנהלים - ייצור ידע

 28. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של צוות ניהול בכיר - ייצור ידע

 29. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: נדרש 'משחק קבוצתי' במחלקות מכירות! - ייצור ידע

 30. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: נדרש 'משחק קבוצתי' במחלקות מכירות! - ייצור ידע

 31. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: נדרש 'משחק קבוצתי' במחלקות מכירות! - ייצור ידע

 32. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחלקות מכירות חייבות לעבור, ממופע של בודדים ל'משחק קבוצתי'! - ייצור ידע

 33. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחלקות מכירות חייבות לעבור, ממופע של בודדים ל'משחק קבוצתי'! - ייצור ידע

 34. Pingback: ארגונים ללא היררכיה - ייצור ידע

 35. Pingback: אופיר צ'רניאק: חשוב לשאול אותם... תשובה לאלוף גרשון הכהן - ייצור ידע

 36. Pingback: עובדים שאסור לפטר - ייצור ידע

 37. Pingback: שרית אונגר-משיח: תקשורת ארגונית - ייצור ידע

 38. Pingback: שרית אונגר-משיח: היררכיה לא-פורמלית בארגון - ייצור ידע

 39. Pingback: גלית גנאור: תקשורת פנים ארגונית ומחוברות ארגונית - ייצור ידע

 40. Pingback: גלית גנאור: תקשורת פנים ארגונית ומחוברות ארגונית - ייצור ידע

 41. Pingback: על מה הם מקטרים? - ייצור ידע

 42. Pingback: רועי צזנה: חינוך ועתידנות - לעבור את מחסום שתי סטיות התקן - ייצור ידע

Comments are closed.