Jeppe Vilstrup Hansgaard: קבוצת מנהלי הארגון הם משתפי הפעולה הגרועים ביותר!

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי designwebjae לאתר Pixabay]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

Hansgaard מרבה לכתוב על תשומת הלב הנדרשת בקליטת עובדים חדשים.. זהו מאמר נוסף בסוגיה זו.

*  *  *

ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) מלמד אותנו כי פעמים רבות מדגישים מנהלי משנה את העובדה, שחסרים להם קשרי עבודה עם מנהלים אחרים כדי להיות אפקטיביים יותר. אבל, הם לא יוצרים את הקשרים הללו. הסיבה לכך היא שמנהלי המשנה, לעתים קרובות, פשוט לא אוהבים זה את זה. הם רק, בדרך כלל, לא אומרים את זה בקול רם. עובדה זו משפיעה על הקשר שבין מחלקותיהם: הן מתפקדות, בדרך כלל, כ'ממגורות ארגוניות'; והיעדר שיתוף הפעולה ביניהן מהווה מקור מתמיד לתלונות מצד המנכ"לים.

[להרחבת המושג: 'קשרי עבודה', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'שיתוף פעולה', לחצו כאן]

'ממגורה ארגונית' - סילו - משמעותן, חלק מבודד במערכת מורכבת, שבתוכו 'נלכדים' ידע ומידע, ואינם משותפים עם יתר חלקי הארגון. כיוון שהארגון אינו יכול להגיע אל הידע המידע הזה ולעשות בו שימוש, בזמן אמת; והוא 'מתייבש', ומאבד את הרלוונטיות שלו.

מניסיוני, רוב הפעולות הניהוליות שנועדו לחבר בין המחלקות מעלות חרס. צוות הניהול של ארגון הוא, באופן עקבי, משתף הפעולה הגרוע ביותר. למרות שבצוותים הללו מושקע כסף רב - בסדנאות מנהיגות, בהערכת אישיות, באירועים חברתיים וכדומה - הן אינן פועלות כגוף מלוכד אחד. מנהלי המשנה מושכים לכיוונים שונים, על פי העדפותיהם האישיות; הם מתחרים על משאבים פנימיים; שולחים מסרים מעורבים לעובדים (מחד גיסא על חשיבות שיתוף הפעולה ובפועל  את ההיפך הגמור); ולא חושבים על 'מטרת העל' הארגונית, הגדולה יותר.

תמונת הרשת למטה ממחישה לנו ארגון שמחלקותיו פועלות כ'ממגורות ארגוניות' , וכמעט ואינן מחוברות יחד.

[להרחבת המושג: 'ממגורה ארגונית', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'ניתוח רשתות ארגוניות - ONA', לחצו כאן] [להרחבת המושג, 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] [להרחבת המושג, 'ידע', לחצו כאן] [להרחבת המושג, 'מידע', לחצו כאן]

[בתמונה: ארגון שמחלקותיו פועלות כ'ממגורות ארגוניות' , וכמעט ואינן מחוברות יחד. תמונת הרשת עובדה במערכת הניתוח הארגוני ONA של חברת Innovisor]

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *