יחזקאלי ואונגר משיח: קשרי עבודה – המפתח לחוסן ארגוני

תקציר: מה שמכונה כאן קשר עבודה (Working Interconnection) הוא בעצם מכלול הקשרים הפונקציונליים בארגון, הכולל את קשרי החברות, קשרי העבודה וקשרי הידע בארגון (קשר ארגוני נוסף ושונה הוא קשרי היררכיה). קשר עבודה הוא קשר גומלין - פורמלי ושאינו פורמלי - שמתהווה - במקרים רבים בדרך של התארגנות עצמית. קשרים אלה מבטאים את רמת הקשר שבין אנשי הארגון, את מידת החוסן ו'הגמישות האסטרטגית' (האג'יליות) של הארגון... 

אחד משני סוגים של קשרים עיקריים בארגון (ביחד עם

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי OpenClipart-Vectors לאתר Pixabay]

[לאוסף המאמרים על עבודה מהבית והשלכותיה, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 25 בדצמבר 2020

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

ב- 4 בנובמבר 2017, פרסמה מעיין מנלה מאמר בכלכליסט תחת הכותרת: "תשכחו משכר ומשרדים מפנקים - זה הגורם שהכי מנבא אושר בעבודה: סקרים ומחקרים מראים שהעובדים המאושרים ביותר הם אלה שיש להם חבר/ה הכי טוב/ה במקום העבודה. חברות כזאת משפיעה גם על המוטיבציה, הפרודוקטיביות ואף בריאות העובדים."

הכתבה מציינת עוד שכאשר לעובדים יש תחושת שייכות והם יוצרים קשרים עמוקים עם חברי הצוות שלהם, יש להם מוטיבציה לעשות פעולות שמיטיבות עם העסק והארגון - פעולות שלולא היו העובדים מרגישים שייכות הם לא היו אפילו שוקלים לעשות.

השאלה של חברות עמוקה בעבודה הופכת להיות רלוונטית ביתר שאת כאשר מדובר בעובדים מרחוק - אלו שעובדים מהבית 60% עד 80% מהזמן. לפי גאלופ, למרות המרחק, העובדים האלה נוטים יותר מעמיתיהם שנמצאים במשרד כל יום להרגיש שיש מישהו במקום העבודה שאכפת לו מהם כבני אדם, שמעודד את הצלחתם ופיתוחם המקצועי ושדיבר איתם על התקדמותם. הם גם נוטים יותר להסכים עם הקביעה כי נוכחות של חבר/ה הכי טוב/ה במשרד מאפשרת להם ללמוד ולצמוח.

מסתבר שיש קשר הדוק בין קיומם של חבר/ה הכי טוב/ה בעבודה לבין שיפור במעורבות הלקוחות, רווחיות החברה והפחתה של תקריות הבטיחות שבהן מעורבים עובדים או לקוחות.

[למאמר המלא של מעיין מנלה ב'כלכליסט', לחצו כאן]

מה שמתארת מנלה הוא בעצם מכלול הקשרים הפונקציונליים בארגון, הכולל את קשרי החברות, קשרי העבודה וקשרי הידע בארגון. אנו מכנים אותם בקיצור, קשרי עבודה כי מדגש שלנו הוא על תפקודו התקין של הארגון. (קשר ארגוני נוסף, שונה הוא קשרי היררכיה).

קשר עבודה זהו קשר גומלין - פורמלי ושאינו פורמלי - שמתהווה - במקרים רבים בדרך של התארגנות עצמית. קשרים אלה מבטאים את רמת הקשר שבין אנשי הארגון, את מידת החוסן ו'הגמישות האסטרטגית' (האג'יליות) של הארגון. 

ארגונים שונים זה מזה בסוג ובאיכות קשרי הגומלין הדומיננטיים בהן.

קשרי עבודה ניתנים למיפוי לאבחון ולטיוב, בעזרת המתודולוגיה של ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis).

[להרחבה בנושא ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [להרחבה בנושא: 'קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'קשרי היררכיה', לחצו כאן]

קשרי העבודה הם, כאמור, הקשרים הטבעיים הנוצרים בדרך של התארגנות עצמית במערכת מורכבת. הם מאפשרים לה לנצל הזדמנויות בסביבה המשימתית, ולטפל נכון בסיכונים. על כן, מהווים קשרי העבודה את "המערכת החיסונית" של הארגון (ראו בהמשך).

על מנת שיבנו קשרי עבודה מיטביים צריך הארגון לתפקד בקרבת סף הכאוס. הבעיה היא, שארגונים נוטים להתרחק מסביבה זו ולהתרכז במצבי סדר, המתאפיינים בקשרי היררכיה קשיחים (ראו את התרשים למטה. המצבים המאפשרים יצירת קשרי עבודה הם שני המצבים המוגדרים 'בריאים', למטה):

[להרחבת המושג, 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] [להרחבת המושג: סביבה משימתית, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סף כאוס', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סדר', לחצו כאן]

היחס ההפוך שבין קשרי היררכיה לקשרי עבודה ולקשרים נדרשים/חסרים

קיים יחס הפוך בין קשרי היררכיה לקשרי עבודה ולקשרים חסרים/נדרשים: ככל שקשרי ההיררכיה קשיחים יותר, הם מדכאים את התפתחות קשרי העבודה ומגבילים אותם; ומגדילים מאוד את הקשרים החסרים/נדרשים, בעיקר את אלו שבין המחלקות. נמחיש זאת דרך שלושה תרשימי רשת של סניף בנק:

התרשים הראשון מתאר קשרי היררכיה: ניצן לראות כי הקשרים קשיחים וברורים מאוד:

קשרי היררכיה

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

התרשים השני מתאר את מחיר הנוקשות ההיררכית: קשרי העבודה ספורים, למעט קליקות פנים מחלקתיות. אין בנמצא קשרים חוצי-מחלקות, הנדרשים כל כך לארגון:

קשרי עבודה

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

התרשים השלישי מראה את הפער בין הרצוי למצוי: הוא מציג את קשרי העבודה שחסרים לעובדים, לדעתם, כדי להיות אפקטיביים יותר. שימו לב שכמות קשרי העבודה החסרים גדולה בהרבה מכמות הקשרים הקיימים, והיא ברובה חוצת-מחלקות! ארבעת הקווים המסומנים בסגול חזק בתרשים מציינים בקשה הדדית של עובדים לקשר, ללא תיאום ביניהם (עובדה המחזקת את חשיבות הקשר לאפקטיביות הארגונית:

[להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן]

קשרים חסרים

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

קשרי עבודה הם "המערכת החיסונית" של מערכת מורכבת. כמות הקשרים הללו ואיכותם קובעת את מידת האג'יליות של ארגון (את יכולתו להתמודד עם מציאות דינאמית, משתנה במהירות). לפי סקר של גיאוקרטוגרפיה, עולה כי יחסי עבודה ואמון הם הנמצאים בראש מעייניהם של העובדים בארגון (98%), אפילו לפני נושאים אחרים כגון שכר ותנאים נילווים (95%) ואיזון בין משפחה לעבודה (88%) (HR Times,2013).

כמות קשרי העבודה בארגון

כמות קשרי העבודה היא תחום שמחייב תשומת לב רבה. למנהל שליטה על הקישוריות (Connectivity) בארגון:

  • ברצונו יגדיל את כמות קשרי העבודה של עובדים (באמצעות הגדלת עוצמתם);
  • וברצונו יבודד אותם.
ההיפך מכמות קשרי העבודה הקיימים היא כמות קשרי העבודה הנדרשים / החסרים. חשוב להדגיש: אין לארגון צורך בכל הקשרים החסרים אלא רק באלה הדרושים לו לצורך אופטימיזציה (ריבוי קשרי עבודה מיותרים בארגון גדול יכול דווקא לגרום נזק ולגרור את הארגון לכאוס...).

[להרחבת המושג: 'כאוס', לחצו כאן] [להרחבת המושג: קשרי עבודה נדרשים / חסרים, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אופטימיזציה', לחצו כאן]

התופעה של מחלקות/עובדים מנותקים - שאינם מחוברים בקשרי עבודה אפקטיביים לאיש - היא פועל יוצא של הזנחה ניהולית וקיימת בארגונים רבים.

גם כמות קשרי העבודה וגם מחלקות ועובדים מנותקים ניתנים לאבחון ולמדידה מספרית באבחון וניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis):

הנה לדוגמה - כתוצאה מאבחון ארגוני - תרשים המסווג מחלקות בארגון לפי כמות קשרי העבודה שלהן, מתוך סך כמות הקשרים הפוטנציאלית ברשת:

[התרשים עובד במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

להלן מפת רשת של קשרי עבודה חזקים (מתוקפים), שבה ניתן לאבחן נתקים - משמע, היעדר קשרי עבודה חזקים / אפקטיביים. ניתן לראות בבירור שגם המנכ"ל (כיוון שהוא חדש) וגם מחלקת UK (קרוב למרכז מפת הרשת, למעלה) - הם נטולי קשרים אפקטיביים עם סביבתם הארגונית:

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

איכות קשרי העבודה בארגון

אם נדמה את קשרי העבודה - שבין העובדים, בין העובדים למנהלים ובין המנהלים לבין עצמם - לצינורות, שבהם זורמים אנרגיה חומר ומידע, אזי ניתן לומר שבין מרכיבי הארגון פרוסים צינורות בעובי שונה, כאשר ככל שהצינור עבה יותר הוא איכותי יותר.

איכות קשרי העבודה ניתנת לאבחון ולמדידה מספרית באבחון וניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis).

הנה לדוגמה - כתוצאה מאבחון ארגוני - תרשים המסווג מחלקות בארגון לפי איכות קשרי העבודה שלהן:

[התרשים עובד במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

והנה תמונת המצב הארגונית ברשת: קשרי העבודה מחולקים - לצורך הפשטה (כי "מה שלא פשוט פשוט לא הולך"...) לקשרים חזקים/איכותיים (מסומנים בקו כחול רציף) ולקשרים חלשים (מסומנים בקו כחול מקווקו). ניתן לראות שהקווים המקווקוים הם השולטים במפת הרשת. משמע, איכות קשרי העבודה אינה טובה:

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

האג'יליות הארגונית

השילוב של כמות קשרי העבודה ואיכותם מבטאת את מידת החוסן הארגוני; ו'הגמישות האסטרטגית' (האג'יליות) של הארגון. . ככל שקשרי העבודה יהיו רבים ואיכותיים יותר, כך יפתח הארגון חוסן משמעותי יותר; לזהות ביתר קלות איומים בסביבתו החיצונית, ולהשתנות בהתאמה; ולהיפך.

[לאוסף המאמרים על עבודה מהבית והשלכותיה, לחצו כאן]

מקורות והעשרה