Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחסום המגדר

[בתמונה: מתפצלים... מקור התמונה: Photo by Tim Mossholder from Pexels]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על רישות (נטוורקינג) – אריגה וטוויה של רשתות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על שינוי ארגוני ועל שינוי בכלל, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'קבוצות', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על נשים באתר, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ניהול נשי באתר ייצור ידע, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על 'קליקות והשלכותיהן', לחצו כאן]

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

מאמר זה נכתב ביחד עם Sanne Qvarfordh, מנהלת הלקוחות של חברת Innovisor.

זהו מאמר ראשון מתוך שלושה אודות רישות - נטוורקיג נשי. המאמרים האחרים הם:

*  *  *

איך שיפור של 25% בשיתוף פעולה צולב פתר רק מחצית מהבעיה...

לפני כמה שנים, חברת נפט בינלאומית גדולה באה אלינו, לחברת Innovisor, לבקש סיוע בשיפור ובמציאת דרכים לשיתוף פעולה. באותה תקופה  החברה תפקדה ב'ממגורות ארגוניות' ('סילוס') נפרדים, שהיוו מחסום של ממש לשיתוף פעולה.  

הצוות של חברת Innovisor בחן את מערכות היחסים השיתופיות; ויצר יחד עם מנהלי החברה את הפעולות הנכונות, כדי להעביר את הארגון ממבנה פונקציונלי למבנה מטריציוני. שיתוף פעולה בין הפונקציות השונות בארגון היה אמור להפוך למנוע החדשנות והצמיחה העתידית.  

[בתמונה: החברה תפקדה ב'ממגורות ארגוניות', שהיוו מחסום של ממש לשיתוף פעולה... מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'ממגורה ארגונית', לחצו כאן] [להרחבה עם מבנים ארגוניים - פונקציונלי ומטריציוני, לחצו כאן]

רק חצי מהבעיה נפתרה...

השינוי הארגוני אמנם הצליח; אבל, ההצלחה הייתה חלקית בלבד. כמו בכל יוזמת שינוי, חשוב לעקוב אחר ההתקדמות. לצורך כך, חזרנו לארגון שוב, שנה וחצי לאחר ההתערבות, כדי לגלות - באבחון חוזר - כיצד השתנה שיתוף פעולה עם הזמן, כמו בתרשים שלמטה, המציג שני אבחונים: את תמונת המצב שלפני ההתערבות; ואת זו שלאחריה. ניתוח הנתונים באבחון החוזר הראה בבירור כי ההסתגרות בתוך הפונקציות השונות בארגון השתפרה ב -25%; ואיתה שיתוף פעולה הבין-פונקציונלי. יחד עם זאת, הגמישות האסטרטגית של הארגון (האג'יליות הארגונית) לא השתפרה. למעשה, היא אף החמירה מעט.

[לקובץ המאמרים על שינוי ארגוני ועל שינוי בכלל, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על גמישות אסטרטגית, ארגונית ואישית, לחצו כאן]

[מפות הרשת: חברת Innovisor]

חשוב להסתכל מעבר לממגורות הפונקציונליות

במקרה זה לא מדובר רק בחסמים מבניים וארגוניים. היה מדובר גם בחסמים תרבותיים ובין אישיים. במקום עבודה הנשלט על ידי גברים, המכשול העיקרי לשיתוף פעולה היה המגדר.

בעניין זה, חברת הנפט איננה מקרה יוצא דופן. נתונים שאספנו בחברת Innovisor לאורך 12 שנים מלמדים, ששיתוף פעולה בתוך קבוצות המגדר שלנו הוא דפוס חוזר בארגוניםאנו נוטים בבירור לשתוף פעולה בתוך קבוצות המגדר שלנו; וזה היה נכון גם בחברת הנפט שלנו. זה קורה הן בגין שליטה גברית בחלק ממקומות העבודה; והן בשל העובדה שזוהי נטייה טבעית שלנו; ולא רק תוצר של אפליה. 

הדוגמה שלפנינו ממחישה את הבעיה: צוות ה- IT שאובחן במפת הרשת למטה יושב יחד באותו משרד. הצמתים השחורות הם גברים והצמתים האדומות הם נשים. ברור שלצוות יש מחסום מגדרי!

[מפות הרשת: חברת Innovisor]

המסקנה המתבקשת - שיש לה השלכות ישירות לגמישות האסטרטגית של הארגון (האג'יליות הארגונית) - היא, שלמרות ראיות ברורות לכך שמגדר הוא מחסום של ממש לקיום שיתוף פעולה, עובדה זו נלקחת בחשבון, רק לעתים רחוקות מאוד, בעת הפעלת יוזמות שינוי! 

[הכרזה: 'ייצור ידע]

[לריכוז המאמרים על רישות (נטוורקינג) – אריגה וטוויה של רשתות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על שינוי ארגוני ועל שינוי בכלל, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'קבוצות', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על נשים באתר, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ניהול נשי באתר ייצור ידע, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על 'קליקות והשלכותיהן', לחצו כאן]