פנחס יחזקאלי: אופטימיזציה של המבנה הארגוני – הרצאה בשני חלקים

זוהי הרצאה בשני חלקים, העוסקת באופטימיזציה של המבנה הארגוני. אופטימיזציה או מיטוב (Optimization) של מבנה ארגוני היא הבאת קשרי הגומלין - המתוחים בין מרכיביו - למצב אופטימלי. רשת הקרובה למצב אופטימלי מאפיינת ארגון במיטבו. היא מקנה לחבריה ביטחון פסיכולוגי בארגון, יכולת לימוד טובה יותר ועבודה אפקטיבית ויעילה יותר...

נושא לימוד: בניית רשת מבנה

שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו, הם: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה. שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת רשתות מורכבות! בפרק זה נתמקד במיפוי המבנה הארגוני...

מבנה הארגון וסביבתו: הרצאה בשלושה חלקים

הרצאה זו משלבת בתוכה שני גורמים שונים: האחד הוא הסביבה הארגונית לסוגיה; שהיא הסביבה שבה הארגון פועל ובה מצויים כלל הגורמים החיצוניים המשפיעים עליו. הארגון מספק את צרכיו בסביבה הארגונית: משאבים, חומרי גלם, הון אנושי; ויכולתו ליצור שוני או בידול מארגונים אחרים בסביבה זו, משפיעה על הצלחתו הפוטנציאלית. המבנה הארגוני הוא מערך של תפקידים, ושל קשרי הגומלין ביניהם. המבנה מבטא את חלוקת הארגון ופעילותו למחלקות, לתפקידים ולתחומי סמכויות...

(כמעט) הכל על מבנה ארגוני

המבנה הארגוני (Organizational Structure) הוא אחד משני גורמים מרכזיים, אשר משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי: המבנה ותהליכי העבודה שלו. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות המבנה הארגוני והשלכותיו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...

הכל על אופטימיזציה של רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע'

אופטימיזציה או מיטוב (Optimization) של מבנה ארגוני היא הבאת קשרי הגומלין - המתוחים בין מרכיביו - למצב אופטימלי. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות אופטימיזציה של הרשת הארגונית, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה! 

אהוד נשרי: ארגונים היברידיים

בעולם דינאמי, המשתנה במהירות, היכולת של ארגונים ביורוקרטיים להתמודד הולכת ופוחתת, והם נקלעים לפער רלוונטיות הולך וגדל עם המציאות. הבעיה היא, שגם להשתנות אינם יכולים, כיוון שהאוליגרכיה השלטת בהם שולטת על תהליכי קבלת ההחלטות ומונעת שינוי. המודל של 'ארגון היברידי' עשוי להיות פתרון יצירתי אפקטיבי לחולשות הללו!