יחזקאלי ואונגר-משיח: ממגורה ארגונית (סילו) – מלכודת המידע והידע של הארגון

[בתמונה: ממגורה אמתית וממגורה ארגונית... ממגורה ארגונית היא מקום שבו נאגר מידע ארגוני שקשה לארגון לחלץ אותו ממנו, ולעשות בו שימוש בזמן אמת... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי 3dman_eu לאתר Pixabay]
[בתמונה: ממגורה 'אמתית' ממגורה ארגונית היא מקום שבו נאגר מידע ארגוני שקשה לארגון לחלץ אותו ממנו, ולעשות בו שימוש בזמן אמת... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי 3dman_eu לאתר Pixabay]

תקציר: ממגורה - או סילו (Silo) בלעז - היא מבנה לאחסון חומרים. הדימוי הזה משמש אותנו בביטוי הארגוני סילו; שמשמעותו, חלק מבודד במערכת מורכבת, שבתוכו 'נלכדים' ידע ומידע, ואינם משותפים עם יתר חלקי הארגון. כיוון שהארגון אינו יכול להגיע אל הידע המידע הזה ולעשות בו שימוש בזמן אמת; והוא 'מתייבש', ומאבד את הרלוונטיות שלו…

[לקובץ המאמרים על 'קליקות והשלכותיהן', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על על ידע ארגוני בזמן אמת והשלכותיו, לחצו כאן]

עודכן ב- 25 בנובמבר 2022

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר משיח - כותבי המאמר

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

ממגורה או סילו (Silo) - בלעז - היא, במקור, מבנה לאחסון חומרים.

הדימוי הזה משמש אותנו בביטוי הארגוני סילו, שמשמעותו, חלק מבודד במערכת מורכבת, שבתוכו 'נלכדים' ידע ומידע, ואינם משותפים עם יתר חלקי הארגון. כיוון שהארגון אינו יכול להגיע אל הידע המידע הזה ולעשות בו שימוש, בזמן אמת; והוא 'מתייבש', ומאבד את הרלוונטיות שלו.  

המידע יכול לכלול כל סוג של מידע הנאגר בארגונים: מידע על לקוחות, היסטוריות רכישה, מידע על מוצרים ועוד ועוד. 

ממגורה ארגונית / סילו יכולה להיות גם מערכת מידע שאינה מתקשרת עם מערכות מידע אחרות בארגון. מומחי IT מדברים, לעתים קרובות, על 'פתיחת ממגורות מידע' באמצעות שירותי ענן מודרניים, עיצוב רשת מתוחכם, כלים לניהול תוכנה ועוד.

[בתמונה: אתם מכירים את ה'ממגורות' (סילוס; קליקות) בארגון שלכם? אבחנו וטפלו בהם בעזרת אבחון רשתי! מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת ייצור ידע]
[בתמונה: ממגורות ברשת הארגון... מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת ייצור ידע]

קליקה סגורה כממגורה ארגונית

קליקה (Clique) היא קבוצה בארגון (group): תת מערכת בתוך ארגון (שניים או יותר אנשים המקיימים אינטראקציה חברתית); חבריה חולקים מטרה משותפת ומקיימים תלות הדדית ביניהם. הם תופסים את עצמם כקבוצה ונתפסים כך על ידי אחרים (בר חיים, 1994, ע' 9). זהו סוג של מבנה ארגוני, לא פורמלי. תת מערכת המהווה רשת שלמה (משמע, רשת שקשרי הגומלין שלה מלאים) או רשת כמעט שלמה, בתוך מערכת על.

ניתן להפריד קליקות לשני סוגים עיקריים: קליקות פתוחות, וקליקות סגורות; ואותנו מעניין בהקשר זה הדגם השני, הסגור: קליקה סגורה מנותקת מסביבתה. אין מעבר של חומר, אנרגיה ומידע בינה לבין הסביבה שבתוכה היא מתפקדת.

התרשים למטה ממחיש קבוצה, המורכבת משתי שתי קליקות סגורות, שאינן מתקשרות האחת עם רעותה. משמע, שתי הקבוצות מהוות ממגורה ארגונית / סילו שאינה משתפת עם רעותה מידע/ידע.

[בתמונה: שתי קליקות בארגון ללא קשר ביניהן... הרשת עובדה במערכת לניתוח רשתות ארגוניות EFRON. חברת 'ייצור ידע']
[בתמונה: קבוצה, המורכבת משתי שתי קליקות סגורות, שאינן מתקשרות האחת עם רעותה. משמע, שתי הקבוצות מהוות ממגורה ארגונית / סילו שאינה משתפת עם רעותה מידע/ידע... הרשת עובדה במערכת לניתוח רשתות ארגוניות EFRON. חברת 'ייצור ידע']

הדוגמה הבאה מתארת 'קליקות סגורות' בסניף של בנק: הקשרים המשורטטים בכחול מבטאים קשרי עבודה בלבד, שדרכם זורמים עיקר הידע וה- מידע הארגוניים, ללא קשרי היררכיה [שבהם עובר מידע מוגבל מלמעלה למטה (Top-Down) בלבד].

המחלקות מחוברות ביניהן בקשרי היררכיה בלבד. משמע, המחלקות הינן ממגורות ארגוניות / סילוס, שאינן משתפות ידע ו- מידע ביניהן, למעט מה שעובר במערכות המידע המשותפות לסניף ולבנק.

[ממגורות בסניף בנק. אין קשרי עבודה חוצי מחלקות שהם נשמת אפו של כל ארגון אלא רק קליקות לעומתיות בתוך המחלקות. הארגון מתנהל רק בעזרת קשרי היררכיה... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]
[בתמונה: 'קליקות סגורות' בסניף של בנק: הקשרים המשורטטים בכחול מבטאים קשרי עבודה בלבד, שדרכם זורמים עיקר הידע וה- מידע הארגוניים, ללא קשרי היררכיה (שבהם עובר מידע מוגבל מלמעלה למטה (Top-Down) בלבד). הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

פתרונות: כיצד 'לפתוח' ממגורות ארגוניות...

הפתרון הטכנולוגי

הדוגמה האחרונה מצביעה על הפתרון העיקרי הנהוג היום: התקנת מערכות מידע משותפות לכל חלקי הארגון. ואז, כשתהליכי העבודה הם ממוחשבים, הזנת המידע אינה תלויה ברצונם הטוב של העובדים. אלו הן המערכות לתכנון כולל של משאבי הארגון, ה-ERP, שהונהגו בארגונים החל משנת 2000.

אבל הטכנולוגיה אינה חזות הכל; וקיימים ידע ו- מידע רב - בעיקר בתחומים הלא פורמליים של העבודה - שאינם נאגרים במאגרים טכנולוגיים ומועברים באינטראקציה אנושית בלבד...

[למאמר: 'קפיצות המדרגה' של הטכנולוגיה בארגונים', לחצו כאן]

[בתמונה: הטכנולוגיה אינה חזות הכל; וקיימים ידע ו- מידע רב - בעיקר בתחומים הלא פורמליים של העבודה - שאינם נאגרים במאגרים טכנולוגיים ומועברים באינטראקציה אנושית בלבד... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי FirmBee לאתר Pixabay]
[בתמונה: הטכנולוגיה אינה חזות הכל; וקיימים ידע ו- מידע רב - בעיקר בתחומים הלא פורמליים של העבודה - שאינם נאגרים במאגרים טכנולוגיים ומועברים באינטראקציה אנושית בלבד... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי FirmBee לאתר Pixabay]

רישות (נטוורקינג), אבל 'מתחת לרדאר'...

אם הקליקה מנותקת מהארגון, הפתרון המתבקש הוא ליצור אופטימיזציה ארגונית ולחבר אותה אליו, בעזרת רישות (נטוורקינג).

קליקה אינה מתנתקת מהארגון ללא סיבה, והסיבות הן פועל יוצר של פוליטיקה ארגונית ויחסי עבודה בעייתיים. משמעות הדבר היא שכל ניסיון גלוי לשבור את המחיצות ולמסד יחסי עבודה תקינים שיאפשרו זרימת ידע ומידע, רק ייצור התנגדות לשינוי.

הפתרון לכך קרוי 'שינוי ארגוני מתחת לרדאר' (Organizational change under the radar), משום שהוא משנה את הארגון, מבלי שאנשיו יהיו מודעים לכך!

זהו תהליך של רישות (נטוורקינג) ארגוני, אבל כזה, המבוצע בשקט ובאטיות בקשרי הגומלין של הארגון, ללא הצהרות על כוונות שינוי. זאת, במטרה לנטרל התנגדות לשינוי מצד בעלי עוצמה ארגונית, שיזהו סכנה למעמדם.

זה אינו תהליך פשוט. הוא מחייב מיומנות וניסיון, תוך שימוש מיטבי בערמה ובתחבולה. אבל אם הוא מבוצע כהלכה - מבלי שאנשי הארגון מבחינים - נוצרת כבר התהוות חדשה.

[בכרזה: 'שינוי ארגוני מתחת לרדאר' (Organizational change under the radar) משנה את הארגון, מבלי שאנשיו יהיו מודעים לכך! תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Free-Photos לאתר Pixabay. הכרזה: ייצור ידע]
[בכרזה: 'שינוי ארגוני מתחת לרדאר' (Organizational change under the radar) משנה את הארגון, מבלי שאנשיו יהיו מודעים לכך! תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Free-Photos לאתר Pixabay. הכרזה: ייצור ידע]

[לקובץ המאמרים על 'קליקות והשלכותיהן', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על על ידע ארגוני בזמן אמת והשלכותיו, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

נושאים להעמקה

מקורות והעשרה

 

23 thoughts on “יחזקאלי ואונגר-משיח: ממגורה ארגונית (סילו) – מלכודת המידע והידע של הארגון

 1. Pingback: פנחס יחזקאלי: אקטיביזם ניהולי - מאפיית אנג'ל כמקרה בוחן - ייצור ידע

 2. Pingback: פנחס יחזקאלי: אקטיביזם ניהולי - מאפיית אנג'ל כמקרה בוחן - ייצור ידע

 3. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: תפסיקו לפרק את הממגורות. שמרו אותן! - ייצור ידע

 4. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף עשירי - ייצור ידע

 5. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: בארגון מעל 150 איש תמיד תהיינה ממגורות! - ייצור ידע

 6. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: בארגון מעל 150 איש תמיד תהיינה ממגורות! - ייצור ידע

 7. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: בארגון מעל 150 איש תמיד תהיינה ממגורות! - ייצור ידע

 8. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחסום המגדר - ייצור ידע

 9. Pingback: קליקות לסוגיהן באתר ייצור ידע - ייצור ידע

 10. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: סטודנטים זרים ומקומיים אינם מתערבבים! - ייצור ידע

 11. Pingback: ליטל אבוקסיס: שתי פניה - הטובים והרעים - של הקליקה הארגונית - ייצור ידע

 12. Pingback: הכל על ידע ארגוני בזמן אמת והשלכותיו, באתר ייצור ידע - ייצור ידע

 13. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות - אוסף ראשון - ייצור ידע

 14. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: דנ"א שיתופי של מנהלים ועובדים - ייצור ידע

 15. Pingback: יחזקאלי ואונגר משיח: דנ"א שיתופי של מנהלים ועובדים - ייצור ידע

 16. Pingback: שיר בוים שוורץ: ניתוח רשתות ארגוניות - ONA - ייצור ידע

 17. Pingback: שיר בוים שוורץ: ניתוח רשתות ארגוניות - ONA - ייצור ידע

 18. Pingback: Valdis Krebs: 'אשליית הרוב' ברשתות החברתיות - ייצור ידע

 19. Pingback: Valdis Krebs: חדשנות מתרחשת בצמתי הרשת - ייצור ידע

 20. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: מדוע קודם דווקא 'הסוס הכהה'? - ייצור ידע

 21. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: תפסיקו לפרק את הממגורות. שמרו אותן! - ייצור ידע

 22. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: תפסיקו לפרק את הממגורות. שמרו אותן! - ייצור ידע

 23. Pingback: Jeppe Vilstrup Hansgaard: כשהארגון חצוי לשלושה... - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *