שלום עולמי וסתם שלום באתר 'ייצור ידע'

שלום עולמי או שלום נצחי (Everlasting Peace) הוא רעיון אוטופי שמקורו באירופה של סוף המאה ה- 18. השאיפה הזו הייתה תמיד נחלתם של התמימים מחד גיסא; ואלו העושים בו שימוש כדי להשפיע על התמימים, מאידך גיסא... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות 'שלום' לסוגיו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

פנחס יחזקאלי: ההיגיון הפרדוקסלי של הסכסוכים והמלחמות

הנה לנו שוב הפרדוקס של מערכת מורכבת; והפעם בהקשר המלחמה: מצד אחד, המלחמה היא מקור להרס ולחורבן; ו'שורפת' משאבים; ומצד שני היא מרעננת מערכות; מנקה אותם ההתנוונות ויוצרת תנופת פיתוח טכנולוגי אדירה...

אבי הראל: השלום הנצחי של קאנט ואנחנו

בימינו נהוג לראות במושג כמו שלום נצחי או שלום עולמי מעין חזון אחרית הימים, שמקומו בעיקר בתחרויות מלכות יופי, שם נוהגות המועמדות לדבר אודותיו, על מנת לצבור קרדיט בקרב השופטים. הוגהו הינו אחר מגדול הפילוסופים והוגי הדעות החשובים ביותר בכל הזמנים, עמנואל קאנט (22.4.1724 - 12.2.1804), בחיבורו הפוליטי "לשלום הנצחי" (Zum ewigen Frieden), מ-1795...