Valdis Krebs: יש רשתות של קשרי היררכיה; וגם היררכיות ברשתות

תקציר: הרשתות הארגוניות מביאות לידי ביטוי גם היררכיות פורמליות; אך גם היררכיות לא פורמליות, מרומזות, ששונות מתרשים העץ של הארגון. הן מעניקות לבעלי העוצמה כוח, השפעה ושליטה. את ההיררכיות הללו אנו חייבים לאבחן בניתוח רשתות ארגוניות - Organizational Network Analysis) ONA) - להכיר; לעתים להיעזר בהן; ולעיתים לפרקן…

[בתמונה: היררכיה ארגונית... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing. המקור: ייצור ידע]
[בתמונה: היררכיה ארגונית... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing. המקור: ייצור ידע]

[לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

עודכן ב- 13 ביולי 2023

Valdis Krebs הוא המדען הראשי והמייסד של חברת Orgnet LLC, קליבלנד / אקרון, אזור אוהיו (Cleveland/Akron, Ohio Area). הוא מדען המתמחה בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), בניתוח נתונים ובהדמיה חברתית, יחסית, רב-מודאלית, כדי לעזור ללקוחות בפרויקטים של שינוי והסתגלות ארגונית.

Krebs עושה שימוש במחקריו בכריית נתונים, בניתוח גרפים, בניתוח רשתות, באיתור דפוסים קבועים / בתבניות ובבינה מלאכותית (AI) כדי לסייע לבסיס לקוחות עולמי. הוא פיתח את תוכנת InFlow לניתוח רשתות חברתיות Social Network Analysis) SNA); ולניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

לפני שהפך לעצמאי, מילא Valdis Krebs תפקידים שונים בתחום ניהול משאבי אנוש / HRMS בחברות: וולט דיסני, TRW, טויוטה ופורד מוטור. כיום, הוא עובד ממשרדו בקליבלנד, אוהיו (ארצות הברית) עם רשת עמיתים ברחבי העולם.

Krebs צוטט אלפי פעמים בפרסומים אקדמיים, בבקשות פטנטים ובמסמכי בית משפט על ניתוח רשתות.

* * *

פעמים רבות או שומעים יועצים ארגוניים מדברים על "מעבר מהיררכיות לרשתות ארגונית"; ויש יועצים שמציעים דגמים שונים של רשתות ארגונית כ'פתרונות מדף' לארגונים. זוהי תפיסה שגויה. היררכיות ורשתות חיים זה לצד זה
[בתמונה: היררכיות ורשתות חיים זה לצד זה... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing. המקור: ייצור ידע]
[בתמונה: היררכיות ורשתות חיים זה לצד זה... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing. המקור: ייצור ידע]

על היררכיות ורשתות

היררכיה משמעה מדרג. מערכת של דירוג וארגון גורמים בקבוצה על פי קריטריון כלשהו. ההיררכיה המוכרת ביותר בארגון היא ההיררכיה המבנית, המבטאת את הארגון הפורמלי, ובאה בדרך כלל לידי ביטוי ויזואלי, ב'תרשים העץ'.

רשת (Network) היא מערכת של גורמים / צמתים המחוברים ביניהם בקשרי גומלין (, Links or Interconnectivities). דרך הקישורים ניתן להעביר חומר, אנרגיה ומידע. רשת היא כלי ביטוי המאפשר להגדיר את מהות קשרי הגומלין ואופיים, ביחסים שבין מרכיבי המערכת. רשתות משמשות לתיאור של מערכות שונות כדי לפשט ולהסביר אותן. רשת המתארת מערכת מורכבת, קרויה: 'רשת מורכבת'.

רשתות אינן דמוקרטיות. הן מעניקות לבעלי העוצמה כוח, השפעה ושליטה. אם נניח להן להתנהל ללא התערבות, נגלה שהן מתכנסות, ומספר בעלי העוצמה שבהן מצטמצם.

ניתן לתאר ארגונים כאוסף של רשתות. הן שונות זו מזו בגודל הקבוצה, במטרות, ובמבנה. אבל, כולן שלובות זו בזו ומתפקדות במקביל.

כשם שניתן לתאר היררכיה ב'תרשים עץ', ניתן לתאר אותה גם ברשת:

מפת הרשת שלפניכם מתאר ארגון לקוח, שעבר מיזוגים רבים. ניתוח ה- ONA בחן את מידת ההשתלבות של הארגונים שמוזגו בארגון האם. החשש היה שהקליקות השונות לא תדענה להתחבר ותיווצרנה ממגורות. אבל, הוקל מאוד לראות את הרשת המתהווה ואת כל האינטראקציות שהתהוו בין הארגונים לשעבר:

[בתמונה: המעבר מתרשים עץ לרשת. הרשת עובדה במערכת לניתוח רשתות חברתיות וארגוניות InFlow , חברת Orgnet LLC]

היררכיות ורשתות חיות זו לצד זו

היררכיות ורשתות חיות זו לצד זו, ושלובות זו בזו, וכשם שיש רשתות של קשרי היררכיה (ראו תרשים 1), יש גם היררכיות בכל סוגי הרשתות (ראו תרשים 2): 

רשתות יכולות לתאר מצבים שונים בארגונים, פורמליים ושאינם פורמליים. בכל אחת מהרשתות הללו נזהה היררכיה. ישנם סוגים שונים של רשתות, והיררכיה היא מצב טבעי בכל רשת.

תרשים 1:

[הרשת עובדה במערכת לניתוח רשתות חברתיות וארגוניות InFlow , חברת Orgnet LLC]
[הרשת עובדה במערכת לניתוח רשתות חברתיות וארגוניות InFlow , חברת Orgnet LLC]

תרשים 2:

[הרשת עובדה במערכת לניתוח רשתות חברתיות וארגוניות InFlow , חברת Orgnet LLC]
[הרשת עובדה במערכת לניתוח רשתות חברתיות וארגוניות InFlow , חברת Orgnet LLC]

כשם שיש רשתות של קשרי היררכיה, יש גם היררכיות ברשתות

רשתות חייבים לאבחן

את ההיררכיות הללו אנו חייבים לאבחן בניתוח רשתות ארגוניות - Organizatial Network Analysis) ONA) - להכיר, לעתים להיעזר בהן; ולעיתים לפרקן.
[בכרזה -  Valdis Krebs: רשתות ארגוניות חייבים לנתח... המקור: ייצור ידע]
[בכרזה - Valdis Krebs: רשתות ארגוניות חייבים לנתח... המקור: ייצור ידע]

[לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

נושאים להעמקה

מקורות והעשרה

2 thoughts on “Valdis Krebs: יש רשתות של קשרי היררכיה; וגם היררכיות ברשתות

  1. Pingback: פנחס יחזקאלי: עשר כרזות על ניהול ומורכבות - אוסף חמישי - ייצור ידע

  2. Pingback: (כמעט) הכל על מבנה ארגוני - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *