יחזקאלי ואונגר-משיח: קשרים נדרשים: קשרי הגומלין שחסרים להשגת אופטימיזציה ארגונית

תקציר: קשר נדרש או קשר חסר (Missing / Required Interconnection) הוא קשר עבודה (משמע, קשר שאיננו היררכי), שנדרש על ידי עובדים על מנת להיות אפקטיביים יותר; או שהוא כבר קיים ונדרש לחזקו. רשימת הקשרים הנדרשים היא מרכיב קריטי לאופטימיזציה של ארגון. קשר חסר בין שני גורמים ברשת בא לידי ביטוי בנתק. אבל לא כל נתק הוא קשר חסר לאופטימיזציה ארגונית. (ריבוי קשרי עבודה מיותרים בארגון גדול יכול דווקא לגרום נזק ולגרור את הארגון לכאוס...).

[תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0,  שהועלתה על ידי Alan Levine לאתר flickr]

[לקובץ המאמרים בנושא אופטימיזציה של רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על יחסי הגומלין בין עובדי ציבור לנבחריו, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 25 בדצמבר 2020

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

קשר נדרש או קשר חסר (Missing / Required Interconnection) הוא קשר עבודה (משמע, קשר שאיננו היררכי), שנדרש על ידי עובדים על מנת להיות אפקטיביים יותר; או שהוא כבר קיים ונדרש לחזקו. רשימת הקשרים הנדרשים היא מרכיב קריטי לאופטימיזציה של ארגון.

קשר חסר בין שני גורמים ברשת בא לידי ביטוי בנתק. אבל לא כל נתק הוא קשר חסר לאופטימיזציה ארגונית. (ריבוי קשרי עבודה מיותרים בארגון גדול יכול דווקא לגרום נזק ולגרור את הארגון לכאוס...).

[להרחבה בנושא ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'קשרי היררכיה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא קשרי עבודה, לחצו כאן] [להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אופטימיזציה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'כאוס', לחצו כאן]

[בתמונה: קשר חסר בין שני גורמים ברשת בא לידי ביטוי בנתק. אבל לא כל נתק הוא קשר חסר לאופטימיזציה ארגונית... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי qimono לאתר Pixabay]

קשרים נדרשים/חסרים: אחד הנתונים החשובים ביותר עבור מנהלים

קשר נדרש/חסר הוא, אולי, המרכיב החשוב ביותר למנהל. הוא ניתן לאבחון בעזרת אבחון וניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis); אבל, ניתן גם להשגה ישירות, ובקלות יחסית, פשוט על ידי בקשה מהעובדים למנות את האנשים שהם זקוקים למסד/לעבוד קשר חזק של עבודה עימם, על מנת להיות יותר אפקטיבי. אבחון וניתוח רשתות ארגונית מאפשר קבלה של רשימת חיבורים בין מנהלים/עובדים על פי סדר עדיפות ליצירת אופטימיזציה ארגונית.

היחס ההפוך שבין קשרי היררכיה לקשרי עבודה ולקשרים נדרשים/חסרים

קיים יחס הפוך בין קשרי היררכיה לקשרי עבודה ולקשרים חסרים/נדרשים: ככל שקשרי ההיררכיה קשיחים יותר, הם מדכאים את התפתחות קשרי העבודה ומגבילים אותם; ומגדילים מאוד את הקשרים החסרים/נדרשים, בעיקר את אלו שבין המחלקות. נמחיש זאת דרך שלושה תרשימי רשת של סניף בנק: התרשים הראשון מתאר קשרי היררכיה: ניצן לראות כי הקשרים קשיחים וברורים מאוד: קשרי היררכיה

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

התרשים השני מתאר את מחיר הנוקשות ההיררכית: קשרי עבודה ספורים, למעט קליקות פנים מחלקתיות. אין בנמצא קשרים חוצי-מחלקות, הנדרשים כל כך לארגון: קשרי עבודה [מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI] התרשים השלישי מראה את הפער בין הרצוי למצוי: הוא מציג את קשרי עבודה שחסרים לעובדים, לדעתם, כדי להיות אפקטיביים יותר. שימו לב שכמות קשרי עבודה החסרים גדולה בהרבה מכמות הקשרים הקיימים, והיא ברובה חוצת-מחלקות! ארבעת הקווים המסומנים בסגול חזק בתרשים מציינים בקשה הדדית של עובדים לקשר, ללא תיאום ביניהם (עובדה המחזקת את חשיבות הקשר לאפקטיביות הארגונית:

[להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן]

קשרים חסרים

[מפת הרשת עובדה במערכת אבחון ולניתוח רשתות ארגוניות Aurora, חברת TECI]

קשרי העבודה הם "המערכת החיסונית" של מערכת מורכבת. כמות הקשרים הללו ואיכותם קובעת את מידת האג'יליות של ארגון (את יכולתו להתמודד עם מציאות דינאמית, משתנה במהירות). לפי סקר של גיאוקרטוגרפיה, עולה כי יחסי עבודה ואמון הם הנמצאים בראש מעייניהם של העובדים בארגון (98%), אפילו לפני נושאים אחרים כגון שכר ותנאים נילווים (95%) ואיזון בין משפחה לעבודה (88%) (HR Times,2013).

[לקובץ המאמרים בנושא אופטימיזציה של רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על יחסי הגומלין בין עובדי ציבור לנבחריו, לחצו כאן]

מקורות והעשרה