חקירה מערכתית

חקירה מערכתית

[תמונת המקור]

מהי חקירה מערכתית?

 • חקירה מערכתית היא חקירה של גורם /תחום / נושא מסוים מתוך הבנה שהוא מערכת מורכבת. משמע, שהוא מורכב מגורמים שונים המקיימים ביניהם אינטראקציה, משפיעים ומושפעים זה מזה.
 • למערכת הנחקרת לא חייבים להיות גבולות קבועים, ואנו יכולים להגמיש את הגבולות בהתאם למטרת החקר (כך למשל  יכול ארגון להכניס את הספקים שלו, ו/או אפילו את את מערכות המידע הממוחשבות שחו כחלק מניתוח הארגון.
 • בגלל האינטראקציה בין מרכיבי המערכת המורכבת, ההסתכלות היא אל המערכת המורכבת כמכלול ולא על היבט זה או אחר שלה.
 • החקירה נעשית מתוך הבנה, שמערכת מורכבת פועלת על פי תכונות וחוקים מסוימים. כך שאם זיהינו דפוס המתקיים במערכות רבות מאותו סוג, סביר שיתקיים גם במקרה המנותח שלנו. עובדה זו מחזירה לנו חלק מאבדן היכולת לחזות דברים שאינה קיימת בגין אי הוודאות והדינמיות הרבה המאפיינים את המציאות.
 • חקירה מערכתית חייבת לקחת בחשבון את מלוא מגוון האפשרויות בתחום המנותח, ולא להסתפק בחלק מסוים מבין האפשרויות.

מה ההיגיון שלה?

ההיגיון של חקירה מערכתית הוא כמובן היגיון מערכתי. כל החוקים והדפוסים המוכרים של מערכת מורכבת מאותו סוג יהיו רלוונטיים גם לחקירה הספציפית שלנו.

למה דווקא ההיגיון כזה?

מכיוון שאנחנו חיים בעולם לא ליניארי, המורכב ממערכות מורכבות, שכל אחת מהן היא חלק ממערכת גדולה יותר, ולכן, אין ערך להסתכלות צרה על דברים ויש צורך להבין אותם כמכלול.

מה השורשים הפילוסופים שלה?

 • בסיס ההסתכלות על מערכות כמכלול נעוץ במתמטיקה, ממנה התפתחו תורת הגרפים מחד גיסא והקיברנטיקה (חקר תהליכי התקשורת, מערכות הבקרה ועקרונות המשוב בין מערכות) מאידך גיסא.
 • מתוך הקיברנטיקה התפתחו תורות המדע החדש (The New Science) או תורות המורכבותתורת הכאוס, תורת המערכות המורכבות (שהבסיס שלה היה תורת המערכות הכללית של ברטלנפי), תורת הרשתות (שזהה בעצם לתורת הגרפים), מהפיכת הוויזואליזציה המתלווה אליה, והחיבור של תורות אלה לתורת הקוואנטיים הפיסיקאלית, למה שמכונה הביולוגיה החברתית, לכימיה, ולהקשרים ביניהם.

מה המשמעות של חשיבה כזו עבור ארגונים? מה זה תורם להם?

המשמעות של החקירה המערכתית עבור ארגונים היא עצומה:

 • לאבחון ולניתוח המבנה הארגוני כרשת מורכבת ובהבאתו לאופטימיזציה (אלו גורמים בארגון צריכים להיות מחוברים ובאיזה סוג ואיכות של קשר) (תחום זה מעונה ניתוח רשתות ארגוניות ONA).
 • לאבחון ולניתוח תהליכים ארגוניים כרשת מורכבת.
 • לחיבור הרשתות הארגונית והתהליכית.
 • לניתוח קשרי הארגון עם גורמים אחרים בסביבה המשימתית.
 • לצורך תכנון אסטרטגי.

ועוד ועוד...