פנחס יחזקאלי: פרדוקס המגוון – חיוני לארגונים, אבל במידה…

תקציר: פרדוקס המגוון (Diversity) מבטא את האתגר של הארגון לאפשר, מחד גיסא, מגוון רחב של אפשרויות פעולה ולעודד יצירתיות ("Creativity"); ומאידך גיסא, להימנע מגלישה לכאוס (Chaos) בשל מגוון יתר.  ניתן לנהג את ה- מגוון באמצעות תהליכים ביורוקרטיים כמו נהלים ומשובים, אולם מערכת שלא תדע לעשות שימוש במגוון ותפעל לרסנו, עלולה לקפוא ולקמול. [בתמונה: מגוון, הלכה למעשה... צילמה: שרית אונגר-משיח]

[בתמונה: מגוון, הלכה למעשה... צילמה: שרית אונגר-משיח]

[לאוסף המאמרים על מגוון (Diversity) וחשיבותו, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים, הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'שלטון הנהלים', לחצו כאן]

עודכן ב- 28 באוקטובר 2022

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר 'ייצור ידע'.

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

שמירה על מגוון אפשרויות (Diversity) הוא צורך חיוני בכל תחום מתחומי החיים. זוהי תכונה חיונית למערכת מורכבת, החפצה חיים, כי הוא מפרה אותה, מגדיל את חוסנה, ומהווה מפתח ליצירתיות ("Creativity"), ולהתהוות (Emergence).

אבל הכל במידה. המגוון הוא גם המפתח לגלישה לכאוס (Chaos); והפחד מהגלישה לכאוס (Chaos) מניע ארגונים ביורוקרטיים להגביל ו'לחנוק' את המגוון, באמצעות כלי ניהול שונים. זה פרדוקס המגוון: האתגר של הארגון הוא לאפשר, מחד גיסא, מגוון רחב של אפשרויות פעולה ולעודד יצירתיות ("Creativity"); ומאידך גיסא, להימנע מגלישה לכאוס. ניתן לנהג את ה- מגוון באמצעות כלים ניהוליים כמו נהלים ומשובים, אולם מערכת שלא תדע לעשות שימוש במגוון ותפעל לרסנו, עלולה לקפוא ולקמול. דוגמה לעידוד מגוון תוך כדי ניהוגו, הינה יצירת תחרות הפנימית בצוותי פיתוח בחברות עתירות ידע. [בתמונה: מגוון תרבותי... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Iqbal Osman לאתר flickr]

[בתמונה: מגוון תרבותי ותעסוקתי... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Iqbal Osman לאתר flickr]

חיוניות המגוון

אמחיש את הצורך במגוון דווקא דרך הסרטים הבדיוניים של גיבורי אמריקה, הנלחמים ברוע (ראו הסרטון למטה). אוסף 'גיבורי על' מתקבץ יחד, כדי לסלק איום מהותי על כדור הארץ. לכל אחד מהם יכולות ייחודיות, והתסריטאי מייצר בכל פעם סיטואציה, שבה רק יכולותיו של אחד מהם מחלצים אותם ממצבים אבודים לכאורה....

בסרטון: גיבורי העל נלחמים ברוע...

'מגוון' מהו? המשגה

[בתמונה משמאל: מגוון מהו? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי PanJoyCZ לאתר Pixabay]

נגדיר מגוון (Diversity) כמקבץ של תכונות ונישות אפשריות, עם שונות בין אחת לשנייה. ככל שהמגוון גדל, כך גדלה מורכבות המערכת,

לדוגמה, בהטלת קובייה יש מגוון של 6 אפשרויות. כאשר נוסיף קובייה אחת המגוון יעמוד על 36 אפשרויות. לעומת זאת, מגוון היצירות שניתן להפיק מ-7 תווים הוא אינסופי. מרכיביה של מערכת מורכבת, הנבדלים זה מזה בתכונות ובאופי (קרי, המגוון) מהווים את התשתית ל- מורכבות [אפנה בהקשר זה לחוק המגוון הנדרש (The law of requisite variety) של אשבי, שמגדיר את החוקים בטבע כגורם להגבלת המגוון].

[בתמונה משמאל: מגוון מהו? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי PanJoyCZ לאתר Pixabay]

לכן, המגוון הוא אחד המשתנים המשפיעים על רמת הוודאות והמורכבות של מערכת מורכבת. המגוון מתאר את כמות האפשרויות הקיימת במערכת נתונה. ככל שמספר המשתתפים במערכת גדל כך גדל מספר האפשרויות.

הקשר שבין מגוון לחוסן: מגדיל המגוון גם את חוסנה של מערכת מורכבת. הוא מאפשר לנו גמישות; ועל כן, מעניק לנו חוסן. דוגמה לפגיעה של היעדר מגוון בחוסן היא משבר האנרגיה האירופי של חורף 2023-2022, בעקבות עצירת הגז המגיע מרוסיה, בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה (ראו את מאמרו של ד"ר פנחס יחזקאלי: חיוניות המגוון – הגז הרוסי כמקרה בוחן).

מגוון מאפשר לארגון להקטין את ההשפעה של "כשל נקודתי בודד" ("Single Point Failure") על הארגון כולו. כך למשל באקולוגיה, גדלה יכולת המערכת לשמר את מצב שווי המשקל והתפקוד של המערכת כתוצאה משינוי פתאומי בסביבה החיצונית (אל"ם ש', 2014, ע' 7). נציין כי כאן לא מדובר ב- יתירות. זאת כיוון שגם אם ה- יתירות מבוססת על אותו מוצר, היא חשופה לפגיעה בה במידה (אל"ם ש', 2014, ע' 7). בכרזה - חשיבות המגוון בתכנון: הדרך שבה אנו מבצעים דברים איננה תמיד הדרך היחידה... בעל הזכויות בתמונה זו לא אותר. לכן, השימוש נעשה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות הראשי, אנא פנה ל: yehezkeally@gmail.com

[בכרזה - חשיבות המגוון בתכנון: הדרך שבה אנו מבצעים דברים איננה תמיד הדרך היחידה... בעל הזכויות בתמונה זו לא אותר. לכן, השימוש נעשה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות הראשי, אנא פנה ל: yehezkeally@gmail.com. עוגן ברשת]

מגוון מפרה את תהליכי קבלת החלטות

מגוון היא תכונה חשובה בתהליכי בקבלת החלטות: ככל שהדיון כולל מגוון של אנשים ממגוון דיסציפלינות שונות, וככל שמועלות נקודות מבט שונות בדיון על ההחלטה, כך גדל הסיכוי להחלטות נכונות (הרפורד, 2015, ע' 67).

בתחום הצבאי, ככל שקיים מגוון של פתרונות מבצעיים, כך תגבר יכולתו של הארגון להתמודד עם יעדיו; כמו גם להמשיך ולתפקד במצב של פגיעה. דוגמה למגוון בתחום הטקטי-צבאי הוא מושג "הקרב המשולב". זהו קרב, המתבצע על ידי יחידה צבאית המורכבת ממגוון של רכיבים שונים, שכל אחד מהם ניחן בתכונה טקטית מיוחדת, המקיימים סינתזה טקטית ביניהם. האינטגרציה של תכונות שונות מעניקה ליחידה המשולבת את היכולת להתגבר על בעיות טקטיות מסובכות שיחידה חד חיילית לא הייתה מסוגלת לפתור לבדה.

גם ברמת המערכה (אומנות המערכה) יש צורך להפעיל באופן סימולטני, במסגרת תמרון אחוד, לא רק כוחות מחילות שונים, אלא אף לשלב צורות לחימה שונות: עוצבות או יחידות נפרדות תופעלנה לצורך הקמת מערך הגנה, יציאה למארב, ביצוע פשיטות עומק, השגת התקדמות מערכתית ויציאה להתקפה (נוה, 2003, ע'מ 41-40).

בכרזה: מגוון היא תכונה חשובה בתהליכי בקבלת החלטות: ככל שהדיון כולל מגוון של אנשים ממגוון דיסציפלינות שונות, וככל שמועלות נקודות מבט שונות בדיון על ההחלטה, כך גדל הסיכוי להחלטות נכונות (הרפורד, 2015, ע' 67). [הכרזה: ייצור ידע]

[הכרזה: ייצור ידע]

כשכולם חושבים אותו הדבר...

הצצה לתהליכי קבלת ההחלטות במערכת הביטחון שלנו, נתן לנו אלעד רזניק במאמר קשה באתר זה, בשם: "אינקובציה של פיגור במערכת הביטחון". רזניק טוען כי "רוב מערכות הביטחון במדינת ישראל מורכבות מאנשים שחושבים אותו דבר. בצבא, הקידום מעבר לדרגה מסוימת הוא די אחוד; והארגון הומוגני להחריד... הוא מצטט את דברי האלוף עמוס ידלין: במקום שכולם חושבים בו אותו דבר, סימן שאף אחד לא חושב... ואני אומר" - סיכם רזניק - "שמנישואיי קרובים יוצאים ילדים פגומים!":

 [התמונה המקורית של האלוף במיל עמוס ידלין: דובר צה"ל]

השימוש שעושים ארגוני ה- BNI בעקרון המגוון

דוגמה לארגון העושה שימוש במגוון הם ארגוני ה- BNI, המייצרים בתוכם רשת של בעלי מקצוע, המתחברים אחד לשני ומקדמים האחד את השני, 'מפה לאוזן', כשכל קבוצה מקיימת קשרים עם קבוצות אחרות, בארץ ובעולם וכך מגדילה את הרשת. הם מקפידים כל העת להגדיל את מגוון בעלי המקצועות ברשת, כך שככל שהקבוצה מגוונת יותר, התועלת ההדדית בה תהיה רבה יותר. ארגון נוסף הפועל לפי עקרונות דומים, בארץ בלבד, הוא ארגון העסקים הקטנים בישראל (BIZ make Biz).

[בתמונה: מגוון תעסוקתי... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי geralt לאתר FIXABAY]

כלים ארגוניים להגבלת המגוון

כאמור, המגוון הוא גם המפתח לגלישה לכאוס (Chaos). גו הסיבה שארגונים המצויים בסדר קיצוני - כמו ארגונים ביורוקרטים בקיפאון - עושים הכל להגבילו, תהליכי ניהול עיקריים, הפוגעים בעיקרון המגוון, הם למשל:
  • הנהלים, אותם כבר הזכרנו;
  • ה"בנצ'מרק", קרי, ההשוואה בין ארגונים, תהליכים, מבנים ארגוניים, עובדים, מחלקות בארגון וכדומה, במטרה לאתר את ה"טוב ביותר" וליישמו בארגון.  סותר את הצורך לקיים מגוון (אל"ם ש', 2014, ע' 7).

[לאוסף המאמרים על מגוון (Diversity) וחשיבותו, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים, הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'שלטון הנהלים', לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

נושאים להעמקה

העשרה ומקורות