דור יחזקאלי: מזגני טורנדו והבידול המבוסס על ערך / תועלת Unique Selling Proposition – USP

מאמר זה מוקדש לסוג נוסף, מורכב פחות, של בידול מוצר: בידול מבוסס ערך / תועלת (Unique Selling Proposition; ובקיצור: USP). כמקרי בוחן מובאים הפרסומות למזגני טורנדו של חברת הפרסום מקאן...

דור יחזקאלי: אל על והבידול המבוסס על זיקה רגשית Emotional Selling Proposition – ESP

את הבידול של חברת אל על - כחברת התעופה הלאומית של ישראל - החברה שוקדת לשמר; והיא עושה זאת בהצלחה. לכן, נשתמש בה כמקרה בוחן להבנת סוג הבידול הרגשי הזה המבוסס זיקה (Emotional Selling Proposition, ובקיצור: ESP) ואופן השימוש המושכל בו...

דור יחזקאלי: קהל מטרה שיווקי וקהל מטרה קונספטואלי

קהל מטרה קונספטואלי הוא קהל רעיוני – בעל תכונות דומות - המאופיין במכנה משותף סביב מאפיין אנושי ותובנה צרכנית (אנשים ש...). אנחנו יכולים למשל לחשוב על טבעונים כקהל קונספטואלי או על פמיניסטיות כקהל שכזה...

עפרון רזי ופנחס יחזקאלי: העולם איננו ליניארי

מטרת הספר 'העולם איננו ליניארי' להציג לקורא את שלושת התורות של 'המדע החדש': תורת הכאוס, תורת המערכות המורכבות, ותורת הרשתות; ואת האופן שבו שלוש התורות הללו קשורות ביניהן ומשפיעות האחת על רעותה באופן הדוק. הספר ראה אור בהוצאת המכללה לביטחון לאומי, צה"ל, וניתן להוריד אותו בחינם, כאן. קריאה נעימה!

יחזקאלי ואזארי: אופן הטיפול של מדינות דמוקרטיות במרי אזרחי אלים

למרות מצבה הרגיש והייחודי של מדינת ישראל, אין היא המדינה היחידה המתמודדת עם אירועים המאיימים על הביטחון הלאומי שלה בתוך גבולותיה. ההיפך הוא הנכון. 90%-80% ממדינות העולם לא ניצבות בפני כל איום חיצוני ממשי, אולם, הן מתמודדות עם איומי פנים רבים. גם אחרי אירועי ה- 11 בספטמבר 2001, לא השתנה מצב זה באופן מהותי. על האיומים הפנימיים עימן מתמודדות מדינות דמוקרטיות ניתן למנות איומים אזוריים, סקטוריאליים, אתניים, חברתיים וכדומה. חלק מאיומים אלה משמעותי יותר, חלק פחות, אבל, לחלק מהם יש ללא ספק השפעה ישירה על הביטחון הלאומי. מטרת הספר לבחון, כיצד מתמודדות מדינות דמוקרטיות עם האיום לפגיעה בביטחון הלאומי שלהם, ולנסות וללמוד מאותם מקרים לגבי המציאות הישראלית המורכבת.

פנחס יחזקאלי וישעיהו הורוביץ: התמודדות משטרת ישראל עם מלחמת הטרור 2004-2000 והשלכותיה על המשטרה

זהו פרק מתוך הספר: פצצה מתקתקת, פיגועי ההתאבדות וההתמודדות איתם, שראה אור ב- 2006 בהוצאת מערכות, בעריכת חגי גולן ושאול שי, בעקבות המאבק המזוין בפלסטינים ("האינתיפאדה השנייה") בשנים 2004-2000. הוא נכתב על מנת לסקור את ההתמודדות המשטרתית עם מתקפת הטרור הפלסטינית, שהכתה ברחובות ישראל במהלך השנים 2004-2000, ואת השלכותיה, קצרות וארוכות הטווח על משטרת ישראל.