דור יחזקאלי: מזגני טורנדו והבידול המבוסס על ערך / תועלת Unique Selling Proposition – USP

מאמר זה מוקדש לסוג נוסף, מורכב פחות, של בידול מוצר: בידול מבוסס ערך / תועלת (Unique Selling Proposition; ובקיצור: USP). כמקרי בוחן מובאים הפרסומות למזגני טורנדו של חברת הפרסום מקאן...