התוצאה הבלתי צפויה של 'הקרסת' משפחות הפשע היהודיות

השביתה הכללית במגזר הערבי במחאה על גל הרציחות, צודקת; אבל מהסיבות הלא נכונות. לא ההזנחה רבת השנים לבדה של השיטור במגזר הערבי יצרה את הבעיה הפעם, אלא דווקא ההצלחה המשטרתית: ההצלחה להכניס את רוב ראשי משפחות הפשע היהודיות לכלא ו/או להבריחם לחו"ל...

גדעון שניר: הקונפליקט של ההנהגה הערבית בישראל

הנטייה של בני ערב, באשר הם, להאשים אחרים בכול צרה הניתכת עליהם - אינה חדשה. כך נולד למשל "יום הנכבה" המטיל את האחריות המלאה לכישלונם לחסל את המדינה הציונית, ובעקבותיו - בעיית הפליטים - איך לא, על מדינת ישראל (וגם קצת על הבריטים בשל הצהרת בלפור)...

דניאל ראם: אז איך מתמודדים עם בעיית גניבת הקולות בבחירות?

במאמרי הראשון עסקתי בתהליך השיטתי של זיופים וגנבת קולות בבחירות, ועל השלכותיה המעשיות על חיינו ועל הדמוקרטיה שלנו. במאמר השני סיפקתי הסבר חלקי לרפיסות הטיפול בתופעה. במאמר הנוכחי אתמקד בסוגיית ההתמודדות עם התופעה...

דניאל ראם: גונבים לנו את הדמוקרטיה

הייתם מאמינים שבמאה ה-21, בדמוקרטיה מערבית מתקדמת (לכאורה), כמו שלנו, התנהל, במהלך ימי הבחירות, תהליך שיטתי של זיופים וגניבת קולות? הפגיעה בטוהר הבחירות אינה רק תופעה חמורה ביותר מבחינה תאורטית, כפי שכתבו במפורש מבקר המדינה, ובתי המשפט; אלא, יש לה השלכות מאוד מעשיות...

יגאל חדד: הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית – היקף התופעה

החזקה, נשיאה או שימוש בנשק בלתי חוקי, הינן עבירות חמורות מסוג פשע (שדינן מעל שלוש שנות מאסר, בהתאם לעבירה הספציפית) ובאופן טבעי, אדם המחזיק נשק בלתי חוקי יעשה כל שניתן כדי להסתירו ולא ישתף פעולה עם הרשויות. לכן, קשה מאוד לאמוד מה היקפה של התופעה, כמה נשק בלתי חוקי יש במגזר הערבי בישראל...

המגזר הערבי בישראל באתר 'ייצור ידע'

המגזר הערבי בישראל מונה כ-21% מהאוכלוסייה, רובו המכריע מוסלמים סונים, שחלקם עוברים תהליכי השתלבות במדינה, וחלקו הוא מיעוט לעומתי, החותר בגלוי לשינוי אופיה. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות מגזר זה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

יגאל חדד: עבריינות כלכלית כמנוע מרכזי לפשיעה חמורה בחברה הערבית

במהלך הראיונות, שנערכו במסגרת כתיבת עבודה זו, עלה שוב ושוב נושא מרכזי אחד כרקע מסביר של חלק גדול מתופעות הפשיעה בחברה הערבית – תחום העבריינות הכלכלית. סוג זה של פשיעה מבוסס על פעילות פלילית על בסיס כלכלי שמטרתה לצבור כסף ונכסים ולהלבין כספים שהושגו בפשיעה כבסיס לצבירת עוצמה תוך שילוב עם השקעות ועסקים חוקיים או חוקיים למחצה...

יגאל חדד: השפעת השלטון המקומי על התפתחות הפשיעה במגזר הערבי

השלטון המקומי הוא מרכיב מרכזי וחשוב בניהול שגרת החיים בקהילה וביצירת סביבה בטוחה וחיונית ויש לו השפעה משמעותית על מניעת פשיעה וסטיות חברתיות אחרות. הרשויות המקומיות בחברה הערבית התפתחו במרוצת השנים והפכו למנגנון מרכזי בחיי תושביהם אך גם לזירה של תחרות פוליטית וחברתית פנימית. מה השפעתו על התפתחות הפשיעה במגזר?

יגאל חדד: גורמים חברתיים-כלכליים לאלימות ופשיעה בחברה הערבית

בשנת 2010, נערך על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת דו"ח מקיף בנושא הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בישראל ובו נסקרו הגורמים להתגברות האלימות והפשיעה. הדו"ח סוקר את גורמי הרקע לפשיעה בחברה הערבית ומחלק אותם לשתי קבוצות – גורמי עומק בחברה הערבית בישראל וגורמים חברתיים כלכליים...

יגאל חדד: הפשיעה במגזר הערבי בישראל – נתוני רקע

החברה הערבית בישראל סובלת משיעורים גבוהים של אלימות ביחס לחברה היהודית ועוד יותר מדאיג מכך ממגמה של החמרת התופעה. הפערים בין החברות בולטים במיוחד כאשר מדובר בעבירות חמורות שמאופיינות במקרים רבים בשימוש בנשק לצורך ביצוע העבירה, כמו בעבירות רצח או שוד בנסיבות מחמירות. הנטייה להשתמש בנשק נובעת מזמינותו הגבוהה והיא שגורמת באירועים רבים, להחמרה של התוצאה ולמעגל תגובה המזין מחדש את מעגל האלימות...