שרית אונגר-משיח: כיצד בונים רשת מבנה ארגוני?

  בכרזה: איך בונים רשת מבנה ארגוני? [התרשים: 'ייצור ידע']

[התרשים: 'ייצור ידע']

שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה. שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת רשתות מורכבות!  בפרק זה נתמקד במיפוי המבנה הארגוני ובהצגתו כרשת...

[לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [להרחבה בנושא בניית רשת תהליך, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 31 בינואר 2022

אינג' שרית אונגר-משיח (ראו תמונה משמאל) היא מומחית לניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), מרצה באקדמיה ושותפה בחברת 'ייצור ידע'. שימשה בעשור האחרון כמנהלת הידע של חברת TECI.

אינג' שרית אונגר-משיח (ראו תמונה משמאל) היא מומחית לניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), מרצה באקדמיה ושותפה בחברת 'ייצור ידע'. שימשה בעשור האחרון כמנהלת הידע של חברת TECI.

*  *  *

שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה. שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת רשתות מורכבות!  בפרק זה נתמקד במיפוי המבנה הארגוני ובהצגתו כרשת.

קיימות שתי דרכים להצגה ויזואלית של מבנה הארגון

  • תרשים עץ להצגה פשטנית;
  • ורשת להצגה מורכבת יותר.

[להרחבת המושג 'רשת', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן] [להרחבת הסוגיה: 'למה רשת מבנה עדיפה על תרשים עץ?', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'מבנה ארגוני', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'תהליכי עבודה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'ויזואליזציה', לחצו כאן]

בכרזה: שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו... הכרזה: ייצור ידע

[התרשים: 'ייצור ידע']

העיקרון בבניית רשת הוא, שאין ארוחות חינם! בהצגת המבנה הארגוני , כמו בהצגה של רשת ארגונית/חברתית, נצטרך תמיד למצוא איזון בין שני גורמים:

  • הרצון בפשטות (מה שלא פשוט, פשוט לא עובד...);
  • והרצון להוסיף עוד מידע לרשת.

כך למשל, אפשר להסתפק בשרטוט  קו אחד של קשר; או לשאול את כולם ולייצר מערכת השוואתית, כפולה, של קשרים שתסביר לי איזה קשר חזק (שני הצדדים טוענים שיש ביניהם קשר אפקטיבי) ואיזה חלש (חשוב לצד אחד ולא חשוב לצד השני). המחיר מתבטא בעומס ובגודש של הרשת!

[בתרשים: סימון היררכיה ברשת בקו אחד. התרשים: 'ייצור ידע']

[בתרשים: סימון היררכיה ברשת בקו אחד. התרשים: 'ייצור ידע']

[בתרשים: סימון היררכיה ברשת בשני קיים - יותר מידע, יותר עומס על הרשת... אין ארוחות חינם! התרשים: 'ייצור ידע']

[בתרשים: סימון היררכיה ברשת בשני קיים - יותר מידע, יותר עומס על הרשת... אין ארוחות חינם! התרשים: 'ייצור ידע']

מזה ניתן להבין שאין אחידות בין החברות שמספקות אבחוני רשת. לכל חברה יש את השיטה שלה איך לתרגם ארגון לרשת, ומה להציג בה. אנו מתמקדים במתודולוגיה שלנו, של חברת 'ייצור ידע'. בחיים האמתיים, מנכ"ל ומנהל מש"א צריכים לבחון, איזו מתודולוגיה מתאימה לארגון שלהם; ולבחור חברת רשת בהתאם!

במתודולוגיה שלנו, אנו שואלים כל עובד 4 שאלות כדי לבנות את הרשת. אנחנו לא שואלים אותו מה דעתו על הארגון. את זה הרשת כבר תספר לנו! אנחנו שואלים אותו מה המיקום המדויק שלו במפת הארגון!

מה שואלים? (1) מי האנשים אשר נותנים לך הנחיות; (2) למי אתה נותן הנחיות; (3) עם מי אתה מקיים קשרי עבודה? ו- (4) עם מי אתה רוצה ליצור/לחזק קשרי עבודה כדי להיות יותר אפקטיבי. השאלות הללו ממקמות כל אחד מהעובדים על רשת הארגון שלנו; והרשת כבר מספרת הכל על הארגון...

במתודולוגיה שלנו, אנו שואלים כל עובד 4 שאלות כדי לבנות את הרשת. אנחנו לא שואלים אותו מה דעתו על הארגון. את זה הרשת כבר תספר לנו! אנחנו שואלים אותו מה המיקום המדויק שלו במפת הארגון! מה שואלים? (1) מי האנשים אשר נותנים לך הנחיות; (2) למי אתה נותן הנחיות; (3) עם מי אתה מקיים קשרי עבודה? ו- (4) עם מי אתה רוצה ליצור/לחזק קשרי עבודה כדי להיות יותר אפקטיבי. השאלות הללו ממקמות כל אחד מהעובדים על רשת הארגון שלנו; והרשת כבר מספרת הכל על הארגון... הכרזה: ייצור ידע

[התרשים: 'ייצור ידע']

שתי השאלות הראשונות בוחנות קשרי היררכיה. נבצע תרגיל כיצד להעלות את נתוני ההיררכיה לרשת:

למשל, בשאלון שהועבר לעובדים...

  • טניה כותבת שהיא לא מקבלת הוראות מאף אחד במדור, ונותנת הנחיות גם ליוסף וגם לאורי.
  • יוסף כותב שטניה נותנת לו הוראות והוא נותן הוראות לאורי.
  • אורי טוען שטניה נותנת לו הוראות ושהוא לא נותן הוראות לאף אחד.

קיבלנו קשר ההיררכיה חזק אחד ושני קשרי ההיררכיה חלשים: בעיה של אחריות וסמכות - למה יוסף חושב שהוא אחראי על אורי?

[להרחבה בנושא 'קשרי היררכיה', לחצו כאן]

בכרזה: ההיררכיה לרשת: למשל, בשאלון שהועבר לעובדים... טניה כותבת שהיא לא מקבלת הוראות מאף אחד במדור, ונותנת הנחיות גם ליוסף וגם לאורי. יוסף כותב שטניה נותנת לו הוראות והוא נותן הוראות לאורי. אורי טוען שטניה נותנת לו הוראות ושהוא לא נותן הוראות לאף אחד. קיבלנו קשר ההיררכיה חזק אחד ושני קשרי ההיררכיה חלשים: בעיה של אחריות וסמכות - למה יוסף חושב שהוא אחראי על אורי? הכרזה: ייצור ידע

[התרשים: 'ייצור ידע']

נדגיש כי שוני בפועל בין 'תרשים העץ הארגוני' למציאות שכיח מאוד בארגונים. יתרה מכך, אנו כבר יודעים, שארגון במיטבו זקוק לרמה מסוימת של טשטוש סמכות ואחריות (דרושה בהירות של סמכות ואחריות ברמה של כ- 75% לערך)... מצב שבו הבהירות הארגונית נמוכה מעיד על בעיה כרונית של סמכות ואחריות בארגון.

תמונת הרשת למטה משקפת לנו איך נראים קשרי ההיררכיה בארגון גדול: הקווים המלאים הם קשרי ההיררכיה חזקים; והמקווקווים הם קשרי ההיררכיה חלשים. פה כמובן אין צורך לאבחן בעין. האלגוריתמים עושים עבורנו את העבודה!

[להרחבת הסוגיה: 'למה רשת מבנה עדיפה על תרשים עץ?', לחצו כאן]

תמונת הרשת משקפת לנו איך נראים קשרי ההיררכיה בארגון גדול: הקווים המלאים הם קשרי ההיררכיה חזקים; והמקווקווים הם קשרי ההיררכיה חלשים. פה כמובן אין צורך לאבחן בעין. האלגוריתמים עושים עבורנו את העבודה!

[הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

השאלה השלישית בשאלון בוחנת קשרים הפונקציונליים. נבצע תרגיל כיצד להעלות את נתוני ההיררכיה לרשת:

בחברת 'ייצור ידע' אנחנו מכנים את הקשרים הפונקציונאליים בשם קשרי עבודה. אבל, הם כוללים בעצם את מכלול הקשרים שמניעים באמת את הארגון: קשרי העבודה; קשרי החברות וקשרי הידע.

למשל, בשאלון שהועבר לעובדים, במענה לשאלה: "עם מי יש לך קשרי עבודה?"...

התוצאה לפניכם ברשת. היא מלמדת שטניה מנהלת את הצוות בעיקר דרך קשרי ההיררכיה ולא דרך קשרי העבודה. מה שאומר שזרימת קשרי המידע, החומר וגם האנרגיות בצוות זה לא יהיו טובים במיוחד (קשרי ההיררכיה אפקטיביים הרבה פחות מקשרי עבודה!).

[להרחבה בנושא הקשרים הפונקציונליים בארגון, לחצו כאן]

בכרזה: למשל, בשאלון שהועבר לעובדים, במענה לשאלה: "עם מי יש לך קשרי עבודה?"... טניה כותבת שהיא מחוברת בקשרי עבודה טובים עם אורי. יוסף כותב שהוא מחובר בקשרי עבודה לאורי. אורי טוען שהוא מחובר בקשרי עבודה ליוסף. התוצאה לפניכם ברשת. היא מלמדת שטניה מנהלת את הצוות בעיקר דרך קשרי ההיררכיה ולא דרך קשרי העבודה. מה שאומר שזרימת קשרי המידע, החומר וגם האנרגיות בצוות זה לא יהיו טובים במיוחד (קשרי ההיררכיה אפקטיביים הרבה פחות מקשרי עבודה!). [התרשים: 'ייצור ידע']

[התרשים: 'ייצור ידע']

תמונת הרשת למטה משקפת לנו איך נראים קשרי העבודה בארגון גדול: הקווים המלאים הם קשרי העבודה חזקים; והמקווקווים הם קשרי העבודה חלשים. פה כמובן אין צורך לאבחן בעין. האלגוריתמים עושים עבורנו את העבודה! תמונת הרשת משקפת לנו איך נראים קשרי העבודה בארגון גדול: הקווים המלאים הם קשרי העבודה חזקים; והמקווקווים הם קשרי העבודה חלשים. פה כמובן אין צורך לאבחן בעין. האלגוריתמים עושים עבורנו את העבודה! [הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

השאלה הרביעית בשאלון בוחנת קשרי עבודה נדרשים/חסרים לאופטימיזציה ארגונית. נבצע תרגיל כיצד להעלות את נתוני הקשרים החסרים לרשת:

למשל, בשאלון שהועבר לעובדים, במענה לשאלה: "עם מי היית רוצה לחזק/ליצור קשרי עבודה כדי להיות יותר אפקטיבי"...

[להרחבה בנושא: 'קשרי עבודה נדרשים / חסרים, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אופטימיזציה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סגירות ניהולית', לחצו כאן]

בכרזה: השאלה הרביעית בשאלון בוחנת קשרי עבודה נדרשים/חסרים לאופטימיזציה ארגונית. נבצע תרגיל כיצד להעלות את נתוני הקשרים החסרים לרשת: למשל, בשאלון שהועבר לעובדים, במענה לשאלה: "עם מי היית רוצה לחזק/ליצור קשרי עבודה כדי להיות יותר אפקטיבי"... יוסף כותב שחסר לו קשר העבודה עם טניה, כדי להיות אפקטיבי. אבל, קשרי העבודה עם יוסף לא בדיוק מעניין את טניה. היא מעדיפה לעבוד מולו בקשר ההיררכיה בלבד! התופעה הזו מוכרת לנו כסגירות ניהולית. התרשים: ייצור ידע

[התרשים: 'ייצור ידע']

תמונת הרשת למטה משקפת לנו איך נראית מערכת קשרי עבודה נדרשים/חסרים לאופטימיזציה ארגונית, בארגון גדול: הקווים המלאים הם קשרי עבודה נדרשים/חסרים חזקים; והמקווקווים הם קשרי עבודה נדרשים/חסרים חלשים. פה כמובן אין צורך לאבחן בעין. האלגוריתמים עושים עבורנו את העבודה!

[להרחבה בנושא: 'קשרי עבודה נדרשים / חסרים, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אופטימיזציה', לחצו כאן]

תמונת הרשת משקפת לנו איך נראית מערכת קשרי עבודה נדרשים/חסרים לאופטימיזציה ארגונית, בארגון גדול: הקווים המלאים הם קשרי עבודה נדרשים/חסרים חזקים; והמקווקווים הם קשרי עבודה נדרשים/חסרים חלשים. פה כמובן אין צורך לאבחן בעין. האלגוריתמים עושים עבורנו את העבודה! [הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

עתה, משהעלינו את מכלול הקשרים, נוכל להעלות את כולם יחד על מפת רשת אחת כדי למצוא את חלוקת העוצמה בארגון

עוצמה היא היכולת של גורם בארגון לגרום לאחרים לעשות את רצונו, גם אם זה מנוגד לאינטרס שלהם! בעל העוצמה יהיה זה שרוב הקשרים משלושת הסוגים ינותבו אליו. בשפת הרשתות, לגורם עוצמתי כזה נקרא רכזת!

[להרחבת המושג: 'רכזת', לחצו כאן]

בכרזה: עתה, משהעלינו את מכלול הקשרים, נוכל להעלות את כולם יחד על מפת רשת אחת כדי למצוא את חלוקת העוצמה בארגון עוצמה היא היכולת של גורם בארגון לגרום לאחרים לעשות את רצונו, גם אם זה מנוגד לאינטרס שלהם! בעל העוצמה יהיה זה שרוב הקשרים משלושת הסוגים ינותבו אליו. בשפת הרשתות, לגורם עוצמתי כזה נקרא רכזת! הכרזה: ייצור ידע

[התרשים: 'ייצור ידע']

[לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [להרחבה בנושא בניית רשת תהליך, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *