פנחס יחזקאלי: קנוניה ארגונית – כשגורמים בארגון חוברים נגד אחרים

[בתמונה: קפד ראשו... קנוניות בארגונים... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0,  שהועלתה על ידי Adam לאתר flickr]

[לאוסף המאמרים על תיאוריות קונספירציה, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על עורמה ותחבולה, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב-2 באוגוסט 2021

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

בפרודיה 'שוטרים לוהטים' (Hot Fuzz) משנת 2007 - שבויימה בידי אדגר רייט שגם כתב את התסריט יחד עם השחקן הראשי בו סיימון פג - גיבור הסרט, ניקולס אנג'ל (המגולם על ידי סיימון פג), הוא שוטר ממושמע ומקצועי השייך למשטרת לונדון, והוא ללא ספק השוטר המצטיין בקבוצה.

מה הפרס שקיבל אנג'ל על הישגיו?

הממונים עליו מעבירים אותו לתחנת משטרה כפרית מנומנמת, שאין בה, לכאורה, פעילות כלל. כשהוא דורש לדבר עם מפקד התחנה, הוא מסביר לו את הסיבה לכך: הישגיו - מסתבר - מביכים את שאר השוטרים; הוא מבצע את עבודתו כה טוב שהוא גורם לקולגות שלו להיראות רע, עד שכולם חברו יחד להיפטר ממנו.

הפעולה הזו של קליקה, בלתי פורמלית, בארגון, שעושה שימוש בעורמה ובתחבולה להשגת מטרותיה, קרויה קנוניה ארגונית:

[להרחבת המושג: 'קליקה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'עורמה', לחצו כאן]  [להרחבה בנושא 'תחבולה', לחצו כאן]  

דוגמה נוספת: המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים  חוברים לדאוג לחבריהם ולעצמם...

ב- 26 לאוקטובר 2017 הגישה חברת נגב קרמיקה תביעה על סכום של 46 מיליון שקל נגד מנכ"לה לשעבר, אבי מוטולה, ובכירים נוספים בחברה, אבי יהב ואביהו איבשיץ - ששימש כסמנכ"ל הכספים של נגב. נטען בו כי שלושתם ביחד עם גורם חיצוני לחברה הכניסו פרטים מטעים לדו"חות הכספיים של נגב קרמיקה, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ופגעו בחברה פגיעה אנוש (ראו הכתבה למטה). הפרשה הזו היא דוגמה לקנוניה ארגונית - במקרה זה פלילית - המתקיימת בין בעלי תפקידים בתוך ארגון, להשגת מטרותיהם:

[לכתבה המלאה של זוהר שחר לוי ב'כלכליסט', לחצו כאן]

קנוניה ארגונית מהי? המשגה

נגדיר קנוניה (Collusion) כמזימה - לעתים חוקית ולעיתים לא - אך תמיד חשאית, הנרקמת בין מספר אנשים או קבוצות, להשגת מטרותיהם. קנוניה מערבת, בדרך כלל, עורמה ותחבולה.

קנוניה ארגונית (Collusion in Organizations and Management) היא מושג מתורת הארגון, מתחום הפוליטיקה הארגונית. זהו מצב, שבו מספר גורמים בארגון (קליקה; ראו פירוט בהמשך) חוברים יחד נגד אחרים או נגד הארגון - בין בהקשרים פליליים ובין אחרים - להשגת מטרותיהם, במסגרת מאבקי העוצמה הארגוניים והפוליטיקה הארגונית שלו.

קנוניה ניהולית יכולה להיות (ראו למשל, אצל: Suzuki Yutaka, 2007):

  • אנכית (vertical collusion) - בין המנכ"ל ו/או יו"ר הדירקטוריון לבין גורמים הכפופים להם;
  • או רוחבית (lateral collusion), בין בעלי תפקידים, פחות או יותר, שווים ברמתם בארגון.

[להרחבת המושג: 'פוליטיקה ארגונית', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'מאבק עוצמה', לחצו כאן]

הבסיס המבני לקנוניה הארגונית היא הקליקה

קנוניות ארגוניות הן התוצר המתהווה מן הקליקות בארגון. תופעה זו - למרות הריח הרע שהיא מעלה - חיונית ליכולתם של ארגונים להתאים עצמם לסביבה דינאמית, המשתנה במהירות.

קליקה (Clique) היא קבוצה לא פורמלית בארגון (group): תת מערכת בתוך ארגון (שניים או יותר אנשים המקיימים אינטראקציה חברתית); חבריה חולקים מטרה משותפת ומקיימים תלות הדדית ביניהם. הם תופסים את עצמם כקבוצה ונתפסים כך על ידי אחרים (בר חיים, 1994, ע' 9). זהו סוג של מבנה ארגוני, לא פורמלי; תת מערכת המהווה רשת שלמה (משמע, רשת שקשרי הגומלין שלה מלאים) או רשת כמעט שלמה, בתוך מערכת על.

קליקה היא הביטוי הרשתי של מאבקי עוצמה בארגון, או בשמה הניהולי: הפוליטיקה הארגונית: התארגנויות מקומיות שמטרתן לאחד עוצמה כנגד יריבים:

קליקה נוצרת בתוך מערכת מורכבת בהתארגנות עצמית. היא מאופיינת בשיתוף פעולה פנימי, אך בסגירות כלפי חוץ. על כן, מכוון שיתוף פעולה זה, פעמים רבות, נגד מטרות המערכת. לכן, קליקות מהוות חסם בפני אופטימיזציה ארגונית. אנו נוטים לזהות קליקות בעיקר בארגונים, אולם, הן קיימות בכל מערכת מורכבת.

 [להרחבת המושג: 'דינאמיות', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'מבנה ארגוני', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'קבוצות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'רשת שלמה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'עוצמה', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'התארגנות עצמית', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'שיתוף פעולה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'חסם ארגוני', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אופטימיזציה', לחצו כאן]

להלן המחשה רשתית של קליקה:

אדגיש: קנוניה אינה תמיד פלילית

לא רק שקנוניה לא חייבת להיות פלילית, רוב הקנוניות אינן פליליות, והן מתקיימות כל העת כחלק ממלחמות הפוליטיקה הארגונית וההתנגשות בין הארגון הפורמלי והבלתי פורמלי. אביא שתי דוגמאות לכך: האחת היסטורית מארגונים צבאיים ואחרת עכשווית, מארגונים עסקיים:

מקרה בוחן ראשון: קנוניה במטה הכללי הגרמני במלחמת העולם השנייה, ש'שותל' איש משלו כראש מטהו של הגנרל ארווין רומל, מפקד 'קורפוס אפריקה'

יחסיו של הגנרל - לימים פילדמרשל - ארווין רומל (ראו תמונה משמאל) - עם המטה הכללי של צבא היבשה הגרמני (הווארמאכט) היו משובשים מאוד. הן רומל והן ראש המטה הכללי, הגנרל פרנץ האלדר תעבו איש את רעהו; ורומל נהג לעקוף את האלדר ולפנות ישירות אל השליט, אדולף היטלר, אליו היה לו קשר ישיר, כיוון ששימש בעבר כמפקד גדוד האבטחה האישי של היטלר.

[בתמונה משמאל: פילדמרשל ארווין רומל. התמונה היא נחלת הכלל. היא נצבעה משחור לבן בידי מארינה אמאראל (Marina Amaral)]

כותב וולף הקמן בספרו: "רומל באפריקה":

"...

את ראש המטה שלו (של רומל, פ"י), מיור גנרל אלפרד גאוזה, מצא רומל בדרכי עקיפין. יריבו משכבר, האלדר, טווה את החוטים בזהירות... מבקש היה מטה גרמני באפריקה (קרבות המדבר המערבי במלחמת העולם השנייה, פ"י), שלא יציית לרומל..." (הקמן, 1987. ההדגשה שלי, פ"י). לכן, שלח אותו כקצין קישור אל הפיקוד הראשי האיטלקי בצפון אפריקה.

הסיפור הזה הסתבך אגב, כיוון שגאוזה עבר לצידו של רומל נגד המטה הכללי והתמנה כראש המטה שלו, אבל זה מחוץ להקשר מאמרנו זה; שכל מטרתו להראות עד כמה שגורות קנוניות בארגונים, שמדיפות אמנם ריח; אולם אין להן מאפיינים פליליים, כלל ועיקר; והן הליך טבעי בפוליטיקה הארגונית.

מקרה בוחן שני: קנוניה בצמרת כלל ביטוח להדחת המנכ"ל

במאי 2020 סער שוק הביטוח בישראל, כאשר כשנה ו-10 חודשים לאחר שיורם נוה נכנס לתפקיד מנכ"ל קבוצת כלל ביטוח, הסתבר כי יו"ר הדירקטוריון, דני נוה, מנסה לגבש רוב בדירקטוריון להדחתו; ולהחלפתו באחר - רונן אגסי, ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי ובעבר מנהל הכספים של קבוצת הביטוח הראל, ושקודם לכן היה במגדל ובכלל ביטוח. מהלך ההדחה הפתיע רבים והוא התפרסם זמן קצר לאחר שנעשו גישושים בנושא בין היו"ר למנכ"ל, אך בלי שנעשה דיון קונקרטי וביקורתי בדירקטוריון החברה. בעת כתיבת שורות אלה, תוצאות מאבק העוצמה בין הקבוצות טרם הוכרע. 

זוהי דוגמה לקנוניה אנכית - בין היו"ר לאחרים בדירקטוריון, בארגון ובארגונים אחרים בסביבתו המשימתית שלו - שכדרכם של תככים בפוליטיקה הארגונית מדיפה ריח רע; אולם, לא רק שהיא חוקית, היא גם לעתים מתבקש; כאשר היו"ר סבור למשל, שהכיוון שאליו מוביל המנכ"ל את החברה מסוכן עבורה (בלי קשר לסיפור האמתי בכלל ביטוח).

[להרחבת המושג: 'סביבה משימתית', לחצו כאן]

[לכתבה המלאה של רון שטיין ב'כלכליסט', לחצו כאן]

ומה עם מוסר בארגונים? מה עם אתיקה?

חחח... כל זירה פוליטית - בזירה הארגונית, בזירת המדינה, בזירה הבינלאומית - היא מערכת מורכבת. היא מתפתחת באמצעות מאבק עוצמה מתמיד בין חבריה. במאבק הזה, ערכים ומוסר הם רק אסטרטגיה אחת מתוך רבות - בדרך כלל של החלש - וממש לא זו המועדפת על אלה שבאמת שרוצים לנצח... לכן, ניצחונות מדיפים, בדרך כלל, צחנה. וכשהם אינם מסריחים, זה קורה מהסיבות הלא נכונות. כשכבר מערבים מוסר וערכים, עושים זאת רק כנשק אפשרי לנגח מישהו אחר, במלחמה שהכל מותר בה. שולפים אותם כשזה אפקטיבי, ומסתירים אותם כשלא; וכשקוראים לנו לדגל בשמם של אותם ערכים, זה, בדרך כלל אחיזת עיניים!

[להרחבת המושג: 'אסטרטגיה', לחצו כאן]

איך מאתרים קנוניות ארגוניות?

כיוון שהמבנה הארגוני (הלא פורמלי) - שמייצר קנוניות ארגוניות - הוא הקליקה; הרי שאבחון הקליקות וניתוח האינטרסים שלהן מאפשר לעמוד על המהלכים שהן מייצרות ועל מטרותיהן. קליקות בארגון ניתנות כיום לאבחון, בקלות, בעזרת כלים של ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

[בתמונה: קליקה. אבחון קליקה במפת רשת. זהו המבנה הארגוני, הבלתי פורמלי, המשמש את הפוליטיקה הארגונית, ושמייצר קנוניות ארגוניות. הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

[לאוסף המאמרים על תיאוריות קונספירציה, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על עורמה ותחבולה, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *