יחזקאלי ואונגר-משיח: שימוש בניתוח רשת לאופטימיזציה של מרחבי חינוך עירוניים

מרחבי חינוך עירוניים, מטבעם, הם פחות היררכיים ויותר מוכווני רשת. משמע, מוכווני שיתוף פעולה עם גורמים שונים בסביבתם המשימתית. על כן, יצירת דינאמיקה המבוססת על אופטימיזציה של הרשת ושימוש במתודולוגיה של ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis) מתאימה להם הללו כמו כפפה ליד!

פנחס יחזקאלי: אבחון והערכה של עובד בארגון בעזרת הרשת

הערכת עובד היא אחת ההרחבות האפשריות לדוח ניתוח הרשת הארגונית; ומטרתו להמחיש דרך הערכה אלטרנטיבית – אובייקטיבית – בעזרת הרשת. אנו נבצע את ההמחשה בעזרת מערכת ה- 'EFRON' של חברת 'ייצור ידע'. זהו כלי ניהולי, המבוסס על תפיסה אחרת; והפיתוח מעורר העניין ביותר, לטעמי, בתחום ניתוח האנשים, ה- People Analytic!

שרית אונגר-משיח: הקמפיין שיצא משליטה…

אחת העובדות המרתקות בקמפיין בחירות היא, שאנחנו יודעים איך הוא מתחיל; איך אנחנו רוצים שהוא ייגמר; יכולים להשתדל לנתב אותו לשם; אבל, לעולם לא תהיה לנו שליטה על התוצאה, וגם לא על התהליך. לא תמיד תהיה לנו ההבנה / היכולת לזהות סיכונים מתהווים ולמנוע מהן לפגוע במטרות הראשוניות של הקמפיין. אחד הכלים שעוזר לנו לשליטה על התהליך הוא ניתוח הרשת החברתית והארגונית של הקמפיין...