Valdis Krebs: כך נראית רשת חברתית

מציג קהילה מקוונת בפועל. כל צומת ברשת מייצגת אדם. קישור בין שני צמתים מגלה קשר בין שני אנשים בקהילה - או ברשת החברתית. רוב הקהילות המקוונות מורכבות משלוש 'טבעות' חברתיות. לקהילות אלה יש רמות שונות של שייכות - כל אחת מהן מיוצגת על ידי אחת ה'טבעות' הללו. אדם יכול להיות שייך לליבה של קהילה אחת, ובה בעת, להיות ב'טבעת' שונה בקהילה אחרת...

Valdis Krebs: איתור מובילי דעה עיקריים והשפעות ברשת חברתית

מיהם מובילי הדעה העיקריים בשוק שלכם? מי מקשיב להם? האם למנהיגים יש רשת של דיפוזיה [אחרים שיעבירו את המסר] סביבם? איתור מובילי דעה בקהילה ניתן לביצוע בקלות יחסית בעזרת מתודולוגיית SNA; ואיתור מובילי דעה בארגון ניתן לביצוע בקלות יחסית בעזרת מתודולוגיית ONA...

Valdis Krebs: מיקום מיקום מיקום… רשת ארגונית וחברתית כנדל"ן

"מיקום, מיקום, מיקום...". מסתבר, ש"כלל הזהב" הזה של הנדל"ן, תקף גם לרשתות אנושיות: בנדל"ן, המיקום הפיזי של הבית או המשרד שלך חשוב - גיאוגרפיה ומרחק עושים את ההבדל. ברשתות אנושיות, מה שחשוב הוא המרחק החברתי שלך, אשר נקבע על ידי מיקומך ברשת הארגון ו/או ברשת החברתית. Valdis Krebs ממחיש זאת על מפת הרשת של חוקרי הקורונה...

יחזקאלי ואונגר-משיח: מה בין רשתות ארגוניות לרשתות חברתיות?

אחת הטעויות הנפוצות שעושים יועצים ארגוניים קשורה לשימוש במושג . חיפוש בגוגל אחרי המושג הניב, לא פחות מ-445,000 תוצאות. רק שהרשת הארגונית נבדלת באופן משמעותי בתכונותיה מהרשת החברתית, המוכרת לנו, למשל, מרשתות הפייסבוק, הלינקדאין וכדומה...

שרית אונגר-משיח: הקמפיין שיצא משליטה…

אחת העובדות המרתקות בקמפיין בחירות היא, שאנחנו יודעים איך הוא מתחיל; איך אנחנו רוצים שהוא ייגמר; יכולים להשתדל לנתב אותו לשם; אבל, לעולם לא תהיה לנו שליטה על התוצאה, וגם לא על התהליך. לא תמיד תהיה לנו ההבנה / היכולת לזהות סיכונים מתהווים ולמנוע מהן לפגוע במטרות הראשוניות של הקמפיין. אחד הכלים שעוזר לנו לשליטה על התהליך הוא ניתוח הרשת החברתית והארגונית של הקמפיין...