פנחס יחזקאלי: אבחון והערכה של עובד בארגון בעזרת הרשת

הערכת עובד היא אחת ההרחבות האפשריות לדוח ניתוח הרשת הארגונית; ומטרתו להמחיש דרך הערכה אלטרנטיבית – אובייקטיבית – בעזרת הרשת. אנו נבצע את ההמחשה בעזרת מערכת ה- 'EFRON' של חברת 'ייצור ידע'. זהו כלי ניהולי, המבוסס על תפיסה אחרת; והפיתוח מעורר העניין ביותר, לטעמי, בתחום ניתוח האנשים, ה- People Analytic!

חולי רז: שרטוט מפת הידע של הארגון

ניתן ליצור תמונה - ויזואלית ומספרית - הכוללת בנצ'מרק של בעלי הידע הארגוני בסדר יורד (עם ציון מספרי לצורך השוואה לכל אחד). כך נגלים לעינינו מוקדי ההתייעצות בארגון, שהם נכס ארגוני משמעותי, וגם העובדים שנוטים להתייעץ יותר מאחרים (שגם הם נכס חשוב, כיוון שתהליכי צבירת הידע שלהם טובים ומהירים משל אחרים)...

האם אנחנו קוראים את הדו"חות שמנפק הארגון?

ארגונים מוציאים הון רב על ניפוק דוחות למקבלי החלטות. האם כולם קוראים אותם, והאם כל הדו"חות נקראים? כמובן שלא! במערכת מורכבת, לעולם רק כמות קטנה מאוד של גורמים תהיה דומיננטית באמת; ומן הצד השני, נמצא גם גורמים שאינם מחוברים אל המערכת. ואמנם, ניתוח רשתי – המציב את הדוחות בצד אחד ואת המשתמשים בצד האחר –…

הקשר שבין היעדים לחזון הארגוני

האם היעדים משקפים תמיד את החזון הארגוני? אחת הבעיות השכיחות ברשת היעדים של הארגון היא, שככל שיורדים בהיררכיית היעדים, גדל הסיכוי להיעדר קשר בין החזון של הארגון ליעדים שנבחרו. משמע – היעד נגזר מהיעד שמעליו, אולם השגתו לא תסייע בהשגת החזון. על כן, ראוי שארגונים יגבירו את הפיקוח על היעדים בדגש על סוגיה זו לפניכם…

יחזקאלי ואונגר-משיח: שימושים שונים לניתוח רשתות

התפתחות תחומי ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis) וניתוח רשתות חברתיות Social Network Analysis) SNA) פתח אפשרויות אינספור לחברות שונות לעשות בו שימוש לצורכיהן. במאמר זה נדגים חלק מהשימושים הללו. אם אתם מכירים שימושים נוספים נשמח אם תביאו אותם לידיעתנו...

יחזקאלי וסלוטקי: מלכודת המייסד – מלכודת היזם

מלכודת המייסד מאפיינת ארגונים המצויים בצמיחה, שעדיין נשלטים על ידי היזם, כמנכ"ל ולעתים כיו"ר דומיננטי, כאשר הוא מעוניין או איננו מצליח להשתחרר מדפוסי הניהול הריכוזיים שאפיינו אותו בעבר והצליחו מאוד עד כה, אולם כבר אינם רלוונטיים לגודלו הנוכחי של הארגון ולאתגרים העומדים בפניו...