פנינה קרן: People analytics – להפוך את תפיסת משאבי אנוש בארגון מהוצאה בלבד להכנסה

שפת משאבי אנוש ומדדי הביצוע, לרוב, איננה כמותית ובמספרים; אלא במילים -"שפת האנשים". לכן, קשה למנכ"ל ולהנהלת הארגון להעריך את תרומת משאבי אנוש במונחי הכנסה כספית; והוא נימדד בעיקר במונחי הוצאה כספית של השכר. איך להפוך את עבודת משאבי אנוש כך שניתן יהיה למדוד את העבודה במונחים כספיים?

פנחס יחזקאלי: אבחון והערכה של עובד בארגון בעזרת הרשת

הערכת עובד היא אחת ההרחבות האפשריות לדוח ניתוח הרשת הארגונית; ומטרתו להמחיש דרך הערכה אלטרנטיבית – אובייקטיבית – בעזרת הרשת. אנו נבצע את ההמחשה בעזרת מערכת ה- 'EFRON' של חברת 'ייצור ידע'. זהו כלי ניהולי, המבוסס על תפיסה אחרת; והפיתוח מעורר העניין ביותר, לטעמי, בתחום ניתוח האנשים, ה- People Analytic!