יונתן ויינברג: להתחיל מבראשית – היום שאחרי נתניהו…

להתחיל מבראשית... 'בראשית' היא דוגמה שמאפשרת ומחייבת אותנו לדמיין את ישראל דווקא ביום שאחרי בנימין נתניהו. כן כן. דווקא רגע אחרי בחירות. אני באופן אישי מתקשה לראות אותו כאן עוד קדנציה. ועכשיו תחשבו רגע: כמה פרויקטים יש לנו כמו בראשית?

אבי הראל: סיפור יוסף, במקרא ובקוראן

מגמות המתרחשות סיפורי יוסף במקרא, הם חוליה מקשרת חשובה בתולדות התהוותו של עם ישראל. רק בגלל מכירתו של יוסף, ועלייתו לגדולה בארץ מצרים, יעקב ובניו יורדים למצרים, ירידה שבסופה יציאת מצרים קבלת התורה והפיכת המסגרת השבטית לעם. הקוראן לעומת זאת מתייחס לסיפורו של יוסף בהיבט התיאולוגי מוסרי. לכן הוא משמיט פרטים שעלולים לפגוע בדמותו המוסרית של יוסף...

אבי הראל: מדוע מסכלת רבקה את ברכת יצחק לעשיו

בפרשת תודות בספר בראשית מתאר המספר המקראי את רצונו של יצחק לברך את בנו בכורו, את עשו. יצחק כלל לא היה מודע כי עשו מכר את בכורתו ליעקב, ורצה לברך דווקא את הלא ראוי מההיבט הרוחני. רבקה ששומעת, מסכלת את המעשה תוך כדי תרמית. היא מונעת התפצלות המשפחה לשלטון דו ראשי. יש מנהיג אחד וממשיך אחד בלבד, שראוי למשרתו...

אבי הראל: פרשת לך לך – שורש המחלוקת היהודית-מוסלמית

בפרשת לך לך מופיעות זו אחר זו שתי בריתות שאברהם קשור אליהן. הראשונה הינה ברית בין הבתרים, במהלכה מקבל אברהם הבטחה כי זרעו יירש את ארץ כנען. השנייה היא ברית המילה שבו התחייב אברהם וזרעו אחריו. לכאורה, יש כאן כפילות עניינית. הרי ניתן היה לבצע בברית אחת גם את ההבטחה על הארץ וגם את הציווי על ברית המילה... מדוע?