אבי הראל: תולדותיו של עשו

פרק ל"ו בפרשת וישלח משמש כאתנחתא ספרותית אחרונה ברצף סיפורי האבות; ולאחריה, המספר המקראי דן בתולדות יעקב ובניו בלבד. פרק ל"ו הוא גם המקור הספרותי העיקרי להיסטוריה הקדומה של האדומים, ולסיפור התהוותם כאומה.

אבי הראל: נדרו של יעקב

בפתחה של פרשת ויצא, מופיע חלום יעקב המשולב בנדר אישי שלו. נדר זה בנוי במתכונת הספרותית הרגילה של נדרים במקרא, שהיא – תנאי, בקשה והתחייבותו של הנודר. נדר זה של יעקב מזכיר במבנהו את נדרו של יפתח בספר שופטים, ואת נדרה של חנה בספר שמואל א'...

אבי הראל: סיפורי יעקב

סיפורי המקרא אודות יעקב מתחילים בפרשת תולדות, בפרק כ"ה. המספר המקראי לא חס על דמותו של יעקב, שמרמה את אחיו עשו ואת אביו יצחק. ברם, בגין מעשיו אלה, נידון יעקב למסכת ייסורים קשה, הדומה לעשרה הניסיונות שנעשו לאברהם אבי האומה. על יעקב נגזרת גלות, אולם גם בה, ה' לא נטשו לגמרי. ייסוריו מזככים את עוונותיו...

אבי הראל: מכירת מערת המכפלה  – היבטים היסטוריים ומשפטיים

פרק כ"ג בפרשת חיי שרה, עוסק באריכות במכירת מערת המכפלה לאברהם אבינו מאת בני חת. ככלל, מבנה המכירה כולו, והעובדה שהיא מתבצעת בכסף מלא, אומרת כי המדובר במכירה סופית ומוחלטת. בנוסף, תיאור המכירה בפרשתנו מזכיר בפרטיו השונים, תעודות מכר מהמזרח הקדום

אבי הראל: הפיכת סדום ועמורה

סיפור הפיכת סדום ועמורה, הוא מהסיפורים המכוננים של ספר בראשית. בסיפור זה יש הרבה מהמשותף לסיפור המבול. בשני הסיפורים האל משמיד את בני האדם שחטאו, ומנגד מציל את האחד, נח ולוט, שהיו צדיקים ביחס לדורם. רישומו של סיפור הפיכת סדום ניכר בכל רבדי המקרא, בספר דברים, ובנבואות עמוס, ישעיה וירמיה.

אבי הראל: בריאת העולם או נצחיותו בהגותו של רבי משה נתן

רבי משה נתן נוטה לכאורה לצד החידוש ולבריאה יש מאין. 'אמונת הקדמות' הורסת לדעתו מספר של עקרונות יסוד באמונה הדתית, וזו סיבה טובה להעדיף את אמונת החידוש על פני הקדמות. ברם, מה טיבה של 'אמונת חידוש' זו?

אבי הראל: ברכת משה לשבטי ישראל

בפרשת 'וזאת הברכה', בפרק ל"ג, מצויה ברכת משה לשבטי ישראל. הברכה בנויה משלושה חלקים עיקריים, שלעיתים יש סתירה ביניהם. לכן, היו חוקרים שהטילו ספק באחידותה, ואחרו את זמן חיבורה לתקופת פילוג ממלכת ישראל ממלכת יהודה, במאה התשיעית לפני הספירה. ברם, אין הכרח להניח כך, ואכן יש חוקרים אחרים הרואים בברכת משה טקסט אחיד וקדום.

אבי הראל: הסתר פנים או גזירה אלוהית?

בפרשת וילך בפרק ל"א, מצויים שלושה קטעי נבואה של משה, הקובעים בין השאר כי עם ישראל יפר את הברית עם ה', ובשל כך ה' יסתיר את פניו מהם, ויעניש אותם בחומרה. הסתרת פנים הינה תמונת ראי לחוסר השגחה, ומשמעותה, ה' מסתיר את פניו, כלומר מסיר את ההשגחה מעל על ישראל בגלל חטאיו, ואז מידת הדין תפגע בהם...