יחזקאלי ואונגר-משיח: מה בין רשתות ארגוניות לרשתות חברתיות?

[בתמונה: רשת חברתית. Screenshot taken by User:DarwinPeacock - Screenshot of free software GUESS. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY 3.0]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על רשתות חברתיות, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 14 באפריל 2021

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

אחת הטעויות הנפוצות שעושים יועצים ארגוניים קשורה לשימוש במושג . חיפוש בגוגל אחרי המושג הניב, לא פחות מ-445,000 תוצאות. רק שהרשת הארגונית נבדלת באופן משמעותי בתכונותיה מהרשת החברתית, המוכרת לנו, למשל, מרשתות הפייסבוק, הלינקדאין וכדומה.

הכל התחיל מקפיצת המדרגה שיצר האינטרנט: הצורך לחקור את הרשת החברתית למטרות של רווח כספי, ולמטרות אקדמיות, הוליד את המתודולוגיה של ניתוח רשתות חברתיות Social Network Analysis) SNA).

לא עבר זמן רב, והיה ברור שגם הארגון מהווה סוג של רשת. משם נולד המושג השגוי "רשתות חברתיות בארגונים". רק כשהתפתחה המתודולוגיה של ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA).

[להרחבת המושג 'רשת', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים אודות רשת הלינקדאין, ואופן השימוש בה, לחצו כאן] [להרחבת המושג 'ניתוח רשתות חברתיות', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'ניתוח רשתות ארגוניות', לחצו כאן]

מה דומה ברשת ארגונית וברשת חברתית?

ניתן לציין 5 קווי דמיון בין שני סוגי הרשתות:
 1. ראשית, מקור שני סוגי הרשתות זהה;
 2. בשני המקרים מדובר במערכות מורכבות;
 3. בשני המקרים מדובר ברשת;
 4. שתי הרשתות הן חסרות סקאלה;
 5. שתיהן ניתנות להבנה ולפענוח בעזרת תבניות / דפוסים.
נפרט לגבי כל קו דמיון: מקור שני סוגי הרשתות זהה:

הרשתות, החברתיות והארגוניות, התהוו מתוך המתמטיקה השימושית, בשני מסלולים נפרדים שהתאחדו לתורה אחת (ראו התרשים למטה):

[להרחבת המושג 'תורת הגרפים', לחצו כאן] [להרחבה בנושא: ה'קיברנטיקה', לחצו כאן] [להרחבת המושג, 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] [להרחבה על 'תורת המערכות המורכבות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'תורת הרשתות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'תורת הכאוס', לחצו כאן]

המשמעות של כל אלה היא, שרשת ארגונית וגם רשת חברתית - הן מערכות מורכבות שניתן לתרגמן לרשת, למדוד ולכמת את היחסים בין הגורמים השונים בהן.

בשני המקרים מדובר במערכות מורכבות:

שני סוגי הרשתות - הארגונית והחברתית - הן מערכות מורכבות. משמע, כל תכונות המערכות המורכבות יחולו על שני הסוגים גם יחד. למשל, שתיהן מהוות ישות נפרדת בפני עצמה, השונה מהפרטים המרכיבים אותם.

בשני המקרים מדובר ברשת:

שני סוגי הרשתות - הארגונית והחברתית - ניתנות, מעצם שמן, להצגה כרשת. משמע, כבנויות מלפחות שני מרכיבים:

 • יש להן מדרג היררכי.
 • קיימים קשרי גומלין בין מרכיביהן (יש המכילים גורם נוסף: המערכות הממוחשבות שפועלות ברשת, אבל זה נושא למאמר אחר...).

המשמעות של כל זה היא, שכל תכונות הרשת יחולו על שני הסוגים גם יחד.

[להרחבה על קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון, לחצו כאן]

[להרחבה בנושא 'רשת', לחצו כאן]

שתי הרשתות הן חסרות סקאלה:

רשת שיש לה סקאלה (scale) היא כזו, שלרוב הצמתים יש את אותו מספר קשרי גומלין וצמתים החורגים מן הנורמה הם נדירים מאוד. הסקאלה מגולמת בצומת הממוצעת. זה המצב, למשל, ברשת אקראית (ברבאשי, 2004, ע' 100):

[בתמונה: חלת דבש. דוגמה לרשת שיש לה סקאלה. צילום Science Photo Library]

לעומת זאת, ברשתות החברתיות וגם הארגוניות, קשרי הגומלין מחולקים בצורה לא מאוזנת בין הסוכנים ברשת. הרשתות הללו מתפתחות ומשתנות ללא הפסקה, התפתחותן נובעת מקשרי גומלין, הנוצרים בין ה'סוכנים' (ה'צמתים'), והמידע - שעובר או נוצר - כתוצאה מקשרים אלו (התפתחות 'סוכנים' ו'צמתים' חדשים, וביטול של אחרים).

שתיהן ניתנות להבנה ולפענוח בעזרת תבניות / דפוסים:

תחום נוסף של דמיון בין שני סוגי הרשתות הוא העובדה, ששתיהן מאופיינות בדפוסים חוזרים רבים, המאפשרים לאפיין התנהגויות שונות של הארגונים. תבנית או דפוס - Pattern הוא מושג מפתח בתחום הרשתות המורכבות. משמעותו: מבנה או תהליך, כמעט קבועים, החוזרים ונשנים ב- מערכת מורכבת. בעזרת התבניות / הדפוסים, ניתן להבין כיצד מערכות מורכבות מתנהגות, ולנבא חלק מהתנהגותן העתידית!

[להרחבת המושג: תבנית - דפוס חוזר, לחצו כאן]

ומה שונה?

ניתן לציין 3 קווי שוני בין שני סוגי הרשתות:

ברשתות החברתיות המבנה נוצר באופן אקראי, ובארגוניות באופן כפוי:

 • הרשתות החברתיות, כמו פייסבוק או לינקדין הן אקראיות. משמע, קשרי הגומלין מפוזרים באופן אקראי, בדרך של התארגנות עצמית, בין סוכני הרשת.
 • לעומתן, הרשתות הארגוניות אינן אקראיות. קשרי הגומלין מחולקים אופן כפוי ומלאכותי, שיש בו היגיון מכונן, הן בשלב הראשוני של בניית הארגון; והן בעת ביצוע שינוי ארגוני מבני.

[בתמונה: רשת ארגונית. השוו אותה לתצלום רשת החברתית שבתחילת המאמר... תצלום הרשת לקוח מתוך המערכת לאבחון רשתי Aurora, חברת TECI]

רשת ארגונית היא, במידה מסוימת, גם רשת חברתית; אבל לא להיפך:

הרשתות הארגוניות התפתחו מתוך הרשתות החברתיות. לכן, כל רשת ארגונית היא גם רשת חברתית, ורוב תכונות הרשת החברתית מוכלות בתוכה. אבל לא כל רשת חברתית היא רשת ארגונית.

ברשת ארגונית קיימים שני סוגי קשרים וברשת חברתית, סוג אחד בלבד:

בניגוד לרשת החברתית - שבה קיימים קשרים מסוג אחד בלבד; קיימים בארגון שני סוגי קשרים:

 • קשרי היררכיה, שהם קשרים מלאכותיים הנוצרים על ידי הארגון כחלק מההיררכיה שבתוכו;
 • קשרי העבודה והחברות: שהם בדרך כלל קשרים טבעיים, שנוצרים בהתארגנות עצמית, אבל גם באופן ממוסד.

קשרי העבודה והחברות הם קשרים אמינים בהרבה מקשרי היררכיה. בניגוד לאחרונים, הם אינם 'נסתמים' בקלות; ומאפשרים תעבורה של קשרי בשני הכיוונים: מעלה-מטה ומטה-מעלה. לעומת זאת, קשרי היררכיה מטבעם מדכאים התפתחות של קשרי עבודה.

 כלי ניתוח שונים לתחומי חקר שונים 

כתוצאה הדמיון - וגם מהשוני - שבין סוגי הרשתות, כלי החקר - שנוצרו לצורך ניתוח הרשת הארגונית והרשת החברתית - דומים מאוד, אבל שונים במקצת. שניהם מבוססים על השילוב שבין תורת הרשתות ותורת הגרפים:

[להרחבה על ניתוח רשתות חברתיות SNA, לחצו כאן]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על רשתות חברתיות, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *