יחזקאלי ואונגר-משיח: שימוש בניתוח רשת לאופטימיזציה של מרחבי חינוך עירוניים

מרחבי חינוך עירוניים, מטבעם, הם פחות היררכיים ויותר מוכווני רשת. משמע, מוכווני שיתוף פעולה עם גורמים שונים בסביבתם המשימתית. על כן, יצירת דינאמיקה המבוססת על אופטימיזציה של הרשת ושימוש במתודולוגיה של ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis) מתאימה להם הללו כמו כפפה ליד!

למה שיתוף פעולה קשה כל כך?

אנחנו בעצמנו מערכות מורכבות; המשפחות שלנו הן מערכות מורכבות; מקומות העבודה שלנו הם מערכות מורכבות; העיר והמדינה שלנו הם מערכות מורכבות... אבל אנחנו איננו בקיאים בחוקים ובמאפיינים של מערכת מורכבת, שמאפשרים לנו סוג של ניבוי מסוים לגבי מה כדאי ומה שפחות כדאי לעשות. אנחנו מדחיקים ומתעקשים לא ללמוד, כיוון שאלה מתנגשים עם ערכים שהטמענו...

יחזקאלי ואונגר-משיח: מה בין רשתות ארגוניות לרשתות חברתיות?

אחת הטעויות הנפוצות שעושים יועצים ארגוניים קשורה לשימוש במושג . חיפוש בגוגל אחרי המושג הניב, לא פחות מ-445,000 תוצאות. רק שהרשת הארגונית נבדלת באופן משמעותי בתכונותיה מהרשת החברתית, המוכרת לנו, למשל, מרשתות הפייסבוק, הלינקדאין וכדומה...

יחזקאלי ואונגר-משיח: זמן 'הבשלה' של עובד חדש

זמן 'הבשלה' של עובד חדש (Time-to-Value Generation) הוא הזמן הדרוש לעובד חדש להתאקלם ולהפיק ערך כמו יתר עובדי הארגון. זהו אחד התהליכים 'אוכלי הכסף' והבזבזניים ביותר שקיימים בארגונים, בעיקר בשל ההתייחסות אליו כתהליך הכרחי שהעובד חייב לעבור, שתוצאותיו אינן תלויות בארגון; ושאין הוא יכול להשפיע עליהן...

שרית אונגר-משיח: ביטחון פסיכולוגי במקומות עבודה

'ביטחון פסיכולוגי במקום העבודה' הוא אמונה של העובד, שהוא יכול להציג בסביבה את עצמיותו ללא חשש מנטילת סיכון אישי: מהשלכות שליליות של דימוי עצמי, מעמד או קריירה. 'ביטחון פסיכולוגי' של עובדים בצוות, ניתן לאבחון ולשיפור, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

יחזקאלי ואונגר משיח: בהירות של סמכות ואחריות בארגון

בהירות של סמכות ואחריות - או בהירות של קשרי היררכיה - היא מידת המודעות של העובדים מהי הסמכות הישירה שמעליהם; ועבור מי הם מהווים סמכות: עודף סמכותיות בעייתי לארגון, כי הוא מקטין את הגמישות, ומונע מהעובדים שיתוף פעולה. מצד שני, כשהטשטוש גדול מידי, זה עלול ליצור כאוס בתפקוד, ולהקשות על הארגון להשיג את יעדיו...

מה בין אומץ ארגוני לאומץ ניהולי?

המושגים אומץ ארגוני (Organizational courage) ואומץ ניהולי (managerial courage) נאמרים, בדרך כלל, בכפפה אחת; ורבים המתבלבלים ביניהם, ומשייכים תכונות של אומץ ניהולי לאומץ ארגוני. אין טעות גדולה מזו. המושגים הללו שונים בתכלית אבל יש ביניהם קשר סיבתי...