יחזקאלי ואונגר משיח: דנ"א שיתופי של מנהלים ועובדים

כולנו מכירים סיסמאות ארגוניות כמו: "עידוד הפתיחות הניהולית"; "עידוד תקשורת פתוחה"; "שיתוף פעולה" ו"מעורבות עובדים"; וכדומה. אבל, איך עושים את זה? "פירוק 'ממגורות'" (סילוס, קליקות); "הפיכת הארגון לאג'ילי"; וכדומה.

יחזקאלי ואונגר-משיח: אבחון לא צריך להיות דינאמי! – תשובה שנייה לאלון שוורץ

שתי סוגיות חשובות - בוויכוח המקצועי עם אלון שוורץ בנושא החשיבה הרשתית - עלו, לטעמנו, במאמרו האחרון; ובשתיהן נתמקד במאמר התשובה שלנו: האחד, הוא החיבור למדעי החברה של תורת הרשתות ודיסציפלינות הניתוח הרשתי. השני הצורך בדינאמיות לצורך אבחון...

שרית אונגר-משיח: כיצד בונים רשת מבנה ארגוני?

שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה. שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת רשתות מורכבות!  בפרק זה נתמקד במיפוי המבנה הארגוני ובהצגתו כרשת...

נושא לימוד: בניית רשת מבנה

שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו, הם: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה. שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת רשתות מורכבות! בפרק זה נתמקד במיפוי המבנה הארגוני...

יחזקאלי ואונגר-משיח: אין סיבה ליפול ברשת – תשובה לאלון שוורץ

לכל תחום עיסוק המכבד את עצמו נדרשת ביקורת והיזון חוזר. בישראל יש רק נר ביקורתי אחד שדולק בחשיכה המקצועית הזו של מדעי הרשת: היועץ ארגוני ואסטרטגי, אלון שוורץ, איש חושב, שהסכים לשתף חלק מהביקורת המקצועית שלו גם באתר 'ייצור ידע'.

שרית אונגר-משיח: כיצד מתרגמים תרשים זרימה לרשת תהליך?

קיימות שתי דרכים של הצגה ויזואלית של תהליכי עבודה: בתרשים זרימה (הדרך הפשוטרה יחסית) וברשת (הדרך המורכבת יותר). במאמר הזה אמחיש לכם כיצד נתרגם תרשים זרימה לרשת תהליך, לצורך ניתוחו כרשת במערכת ONA...

נושא לימוד: תהליכי עבודה ובניית רשת תהליך

נגדיר תהליך עבודה (Work Process) כפירוט של שלבי הפעילות הארגוניים בתחומי העבודה השונים (תפעולי, עסקי, פיננסי וכדומה). הם מתבצעים במגוון דרכים, ע״י גורמים שונים וע"י קשרי הגומלין ביניהם. תהליכי עבודה ניתנים, בין היתר, להצגה ברשת...