Valdis Krebs: חדשנות מתרחשת בצמתי הרשת

עבודה באשכולות מבודדים זה בסדר, אם העולם סביבך לא משתנה. גישור בין האשכולות מאפשר לכולם ללמוד ולהחליף נקודות מבט ורעיונות. חיבורים רוחביים יוצרים הפריה צולבת. במקום בו רעיונות חדשים וידע מגוון מתקבצים יחד, מתגלות הזדמנויות ומתממשות. חדשנות מתרחשת בצמתים!

יחזקאלי ואונגר-משיח: שימוש בניתוח רשת לאופטימיזציה של מרחבי חינוך עירוניים

מרחבי חינוך עירוניים, מטבעם, הם פחות היררכיים ויותר מוכווני רשת. משמע, מוכווני שיתוף פעולה עם גורמים שונים בסביבתם המשימתית. על כן, יצירת דינאמיקה המבוססת על אופטימיזציה של הרשת ושימוש במתודולוגיה של ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis) מתאימה להם הללו כמו כפפה ליד!

פנחס יחזקאלי: אבחון והערכה של עובד בארגון בעזרת הרשת

הערכת עובד היא אחת ההרחבות האפשריות לדוח ניתוח הרשת הארגונית; ומטרתו להמחיש דרך הערכה אלטרנטיבית – אובייקטיבית – בעזרת הרשת. אנו נבצע את ההמחשה בעזרת מערכת ה- 'EFRON' של חברת 'ייצור ידע'. זהו כלי ניהולי, המבוסס על תפיסה אחרת; והפיתוח מעורר העניין ביותר, לטעמי, בתחום ניתוח האנשים, ה- People Analytic!

רשתות ארגוניות באתר ייצור ידע

רשת ארגונית (Organizational Network) היא רשת המתארת את מבנה הארגון ו/או את תהליכי העבודה ו/או את תהליכי זרימת הידע והמידע בו. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות רשתות ארגוניות, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

פנחס יחזקאלי: המבנה הארגוני כרשת – הרצאה בשני חלקים

באגדת העם של האחים גרים, "שלגיה", יש למלכה - אמה החורגת של שלגיה - נשק סתרים בעל עוצמה רבה: מראת קסמים... המערכת הזו מסוגלת: לענות בדיוק רב על שאילתות; למפות את המערכת המורכבת ואת סביבתה המשימתית; לזהות איומים מתפתחים; ולאתר, בדיוק רב, תוצאות בלתי צפויות (תב"צים)...

הכל על אופטימיזציה של רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע'

אופטימיזציה או מיטוב (Optimization) של מבנה ארגוני היא הבאת קשרי הגומלין - המתוחים בין מרכיביו - למצב אופטימלי. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות אופטימיזציה של הרשת הארגונית, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה! 

Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של פסגת מנהלים

חברת ביוטכנולוגיה עולמית תכננה מפגש מנהלים בכירים מכל שלוחותיה בעולם. הרכב המנהלים כלל 30% נשים. 60% מהם היו חברי מטה הארגון. חברת Innovisor נשכרה על מנת לתכנן את המפגשים באופן שבו תושג אופטימיזציה של קשרי גומלין בין המנהלים הבכירים...

יחזקאלי ואונגר משיח: "המנהלים עיוורים בזיהוי העובדים המשפיעים, ברשתות הארגוניות!"

הקולגה שלנו, Jeppe Vilstrup Hansgaard, פרסם, לאחרונה, מאמר בלינקדאין, שבו הוא קובע כי 50% ממנהלי הארגונים סבורים, שהם יודעים - מיהם העובדים המשפיעים ביותר בארגונים שלהם - אבל המציאות מלמדת שהם לא! מנסיוננו, גם אם קביעה זו היא מעט מוגזמת, הרי שיש בה הרבה ממש!