נושא לימוד: אופטימיזציה של המבנה הארגוני

אופטימיזציה או מיטוב (Optimization) של מבנה ארגוני היא הבאת קשרי הגומלין - המתוחים בין מרכיביו - למצב אופטימלי. רשת הקרובה למצב אופטימלי מאפיינת ארגון במיטבו. היא מקנה לחבריה ביטחון פסיכולוגי בארגון, יכולת לימוד טובה יותר ועבודה אפקטיבית ויעילה יותר...

הכל על רשתות באתר ייצור ידע

'רשת' (network) מוגדרת על ידי הפיזיקאי אלברט-לסלו ברבאשי - מחשובי מבשרי מדע הרשתות של תחילת המילניום, כ"קשרים המחוברים זה לזה ברשת סבוכה, הניתנת לפיענוח. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות מדע הרשתות והשלכותיו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...

שרית אונגר-משיח: כיצד בונים רשת מבנה ארגוני?

שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה. שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת רשתות מורכבות!  בפרק זה נתמקד במיפוי המבנה הארגוני ובהצגתו כרשת...

נושא לימוד: בניית רשת מבנה

שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו, הם: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה. שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת רשתות מורכבות! בפרק זה נתמקד במיפוי המבנה הארגוני...

יחזקאלי ואונגר-משיח: אין סיבה ליפול ברשת – תשובה לאלון שוורץ

לכל תחום עיסוק המכבד את עצמו נדרשת ביקורת והיזון חוזר. בישראל יש רק נר ביקורתי אחד שדולק בחשיכה המקצועית הזו של מדעי הרשת: היועץ ארגוני ואסטרטגי, אלון שוורץ, איש חושב, שהסכים לשתף חלק מהביקורת המקצועית שלו גם באתר 'ייצור ידע'.

שרית אונגר-משיח: כיצד מתרגמים תרשים זרימה לרשת תהליך?

קיימות שתי דרכים של הצגה ויזואלית של תהליכי עבודה: בתרשים זרימה (הדרך הפשוטרה יחסית) וברשת (הדרך המורכבת יותר). במאמר הזה אמחיש לכם כיצד נתרגם תרשים זרימה לרשת תהליך, לצורך ניתוחו כרשת במערכת ONA...

נושא לימוד: תהליכי עבודה ובניית רשת תהליך

נגדיר תהליך עבודה (Work Process) כפירוט של שלבי הפעילות הארגוניים בתחומי העבודה השונים (תפעולי, עסקי, פיננסי וכדומה). הם מתבצעים במגוון דרכים, ע״י גורמים שונים וע"י קשרי הגומלין ביניהם. תהליכי עבודה ניתנים, בין היתר, להצגה ברשת...