פנחס יחזקאלי: התרופה הטובה ביותר לטכנולוגיה: השיטות של פעם…

בעידן הטכנולוגי התרגלנו, שהפתרון לבעיות הוא, כמובן, טכנולוגי. משמע, שאנחנו במירוץ טכנולוגי, שבו הטכנולוגיה יוצרת בעיות שנפתרות בעזרת יישומים טכנולוגיים... אבל אפשר גם אחרת. ב'הפוך על הפוך' אפשר לפתור חלק מהבעיות שיוצרת הטכנולוגיה בפתרונות הלקוחים העידן הקודם. אדגים שני פתרונות כאלה משני תחומים שונים בחיינו...