אמציה חן: מראה מקום: מתקפת הנגד ב-8 באוקטובר

בניגוד לאופוריה אחרי ממלחמת ששת הימים, נעלמו לקחי "מתקפת הנגד" הכושלת, בזכות הרדידות הלאומית ב"לדעת צבא". כזו שהביאה את וועדת אגרנט למסקנה האווילית, להצביע על כישלון אגף המודיעין כסיבה להפתעה – ולכשלי המלחמה האחרים שבאו בעקבותיה...

אמציה חן: בטרם בכייה לדורות

מאחר ובצבא הירוק נמנעים מהפקת לקחים, ברמת/במדרג הזרוע; נסתרה ערכה של תורת הלחימה (תו"ל), לרבות חיזוי מקצועי וההערכות נאותה, לקראת שדה הקרב העתידי, מה שהפך את המנהלת למחקר ופיתוח אמצעי לחימה (מפא"ת), לגורם מתווך ולכספר עבור צרכניה (החיילות והזרועות). בעוד שבנין הכוח ותורת הפעלתו כמכלול, לא עלה אי פעם על שולחן המנהלת...

אמציה חן: לשים סוף לשליטת תסמונת מפקד הכתה, השליט בממסד הפוליטי ובמטכ"ל!

ניהול המאבק בקורונה זהה, למרבה הצער, לתפיסת הניהול ולקבלת ההחלטות השלטת בצה"ל; הנחזה כתעתיק מדויק, לדפוסי פעולתו של מפקד כיתה בתש"ח; ככזה, הרואה שומע אפילו מריח את שמתרחש בגזרתו, ובהרף מחליט, מנחה, ומבצע את שהוטל עליו בטרם ובמהלכי הקרב...

אמציה חן: מחשבות – בעקבות 20 שנה למנוסה מלבנון

לו רבין היה מתפקד כהלכה, אפשר והיה עומד על הרדידות השלטת במטכ"ל, בלחימה בכלל, ובפרט בלחימה בטרור; קל וחומר שמעל חומת "השטחיות המקצועית", היה נזכר/לומד את הכלל, כי "עשיית הסכם שלום עם אויב" מחייבת להקנות לצבא מיומנות ומוכנות, כהרתעה מפני הפרתו...

אמציה חן: האם תפקוד סתמי של ועדת חו"ב הנה מכת שמיים?

ספק אם קיימת וועדה חשובה יותר מוועדת חוץ וביטחון, שביחס לייעודה בהשוואה לכל ועדה אחרת, כשלה, כושלת, ומכשילה. בעיקר משום התחושה הציבורית הנוצרת מעצם דיוניה, ומציפה מעלה את הבלוף החביב על כל בית אב ואם בישראל, "שהכול בסדר"...

אמציה חן: מהי מוכנות למלחמה

ר.א. תא"ל בדימוס, כמו חבורת הבכירים המכנה עצמה "קצינים למען שלום וביטחון", איננה מודעת לתת המיומנות של הצבא הירוק; ככזו שאין בה, כדי לקזז סיכונים המצויים לרוב בכל הסדר מדיני, קל וחומר בנזק שייגרם בגין החסך במיומנות, ששילש את מחיר הדמים במלחמות ששת הימים, יום הכיפורים, לבנון השנייה, וצוק איתן; ועוד ישלש אותו, היה וצה"ל יידרש, להכות בארגוני הטרור ברצועה...