פנחס יחזקאלי: מצלמות המהירות: אחריותיות עכשיו!

די, נמאס... דמוקרטיה איננה רק הצבעה בבחירות פעם במספר שנים. נשמתה של דמוקרטיה מתפקדת היא הדיו והחשבון שנותנים עובדי הציבור לבעלים האמתיים שלהם. לדין וחשבון המתחייב הזה קוראים אחריותיות... בפרשת מצלמות המהירות, אף אחד לא הפנים את האמת הבסיסית הזו!

רקפת ששון: הארגון שלכם חי או שהוא בסְטַגְנַצְיָה?

אחת 'המחלות הארגוניות' המוכרות קרויה 'קיפאון' או 'סְטַגְנַצְיָה'. היא, בדרך כלל, מאפיינת ארגונים וותיקים, בעלי מנגנון ביורוקרטי מפותח. פרופ' יצחק אדיג'ס, המומחה הארגוני החשוב ביותר בסוף המאה העשרים, מכנה את המצב הזה בשם 'שלטון הביורוקרטיה' ו'שלטון הנהלים'. המאמר הנוכחי יתמקד במצב התודעתי הזה ובמאפייניו.