אבי הראל: כתונת יוסף והמקור של יום הכיפורים לפי ספר היובלים

בפרשת וישב מתחיל המקרא לספר את סיפורו של יוסף. בניגוד לסיפורי אבות האומה, סיפורי יוסף, שהם נובלה, מהווים חטיבה ספרותית עצמאית, ובה עלילה שהולכת ומתפתחת עד לסופה הדרמטי. אין אנו מוצאים בסיפורי יוסף את המוטיבים חוויות דתיות והתגלויות אלוהיות כמו אצל האבות, וסיפורי יוסף - לעומת סיפורי האבות - הינם חילונים וארציים בבסיסם.

אבי הראל: תולדותיו של עשו

פרק ל"ו בפרשת וישלח משמש כאתנחתא ספרותית אחרונה ברצף סיפורי האבות; ולאחריה, המספר המקראי דן בתולדות יעקב ובניו בלבד. פרק ל"ו הוא גם המקור הספרותי העיקרי להיסטוריה הקדומה של האדומים, ולסיפור התהוותם כאומה.

אבי הראל: נדרו של יעקב

בפתחה של פרשת ויצא, מופיע חלום יעקב המשולב בנדר אישי שלו. נדר זה בנוי במתכונת הספרותית הרגילה של נדרים במקרא, שהיא – תנאי, בקשה והתחייבותו של הנודר. נדר זה של יעקב מזכיר במבנהו את נדרו של יפתח בספר שופטים, ואת נדרה של חנה בספר שמואל א'...

Yossi Feintuch: Isaac's blessings to Jacob and Esau focus on produce, not on animals

in the he classical Levitical text on a gift (mincha) to God (Ch.2) the plant-based tribute serves not only as alternative to animal offerings, but even as superior to the latter. Notably, Isaac does erect an altar for God in Beersheba, but like in the  majority of altar-building by his father Abraham, no animals are slain there (Genesis 26:25).

אבי הראל: סיפורי יעקב

סיפורי המקרא אודות יעקב מתחילים בפרשת תולדות, בפרק כ"ה. המספר המקראי לא חס על דמותו של יעקב, שמרמה את אחיו עשו ואת אביו יצחק. ברם, בגין מעשיו אלה, נידון יעקב למסכת ייסורים קשה, הדומה לעשרה הניסיונות שנעשו לאברהם אבי האומה. על יעקב נגזרת גלות, אולם גם בה, ה' לא נטשו לגמרי. ייסוריו מזככים את עוונותיו...