Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחלקה מקוטעת – למה זה קורה?

[בתמונה המקורית: מה גורם להם להיבדל מיתר עובדי הארגון? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי KELLEPICS לאתר Pixabay]

[בתמונה המקורית: מה גורם להם להיבדל מיתר עובדי הארגון? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי KELLEPICS לאתר Pixabay]

מה לדעתכם גרם לנתק של מחלקה מהארגון? האם אתם מודעים לנתקים בארגונכם בין מחלקות ובין עובדים? האם אתם מטפלים בהם?

[לאוסף המאמרים על קיטועים ונתקים ברשת הארגונית והשלכותיהם, לחצו כאן] [למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על נתקים וחרמות, לחצו כאן]

הלוגו של חברת INNOVISORJeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינותJeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

*  *  *

קיימות רמות שונות של שיתוף פעולה בתוך מחלקות בארגון. האם אתם מכירים את תמונת שיתוף פעולה בתוך מחלקות וביניהן בארגונכם?

לעיתים שיתוף הפעולה בצוות מושפע מהפוליטיקה הארגונית: ממאבק העוצמה בתוך הארגון; מכך שאנשים לא אוהבים זה את זה; או מסדר העדיפויות האישי שלהם. במקרים אחרים, זוהי תוצאה של היסטוריה והרגלים.

הנה לפניכם דוגמה לרמת שיתוף פעולה בארגון, המונה כ-50-60 איש. רוב הארגון נהנה משיתוף פעולה זורם והדוק בין המחלקות, למעט חלק ממחלקה אחת, הצבועה בצבע כחול כהה. היא מנותקת לחלוטין מיתר הארגון. 

רשת מקוטעת (Fragmented Network) או נתקים ברשת (Disconnections) הוא מושג מתורת הרשתות המורכבות, המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: צוואר בקבוקרכזת ו- רשת שלמה).

נתק הוא מצב של היעדר קשרי גומלין אפקטיביים בין גורם מסוים ליתר גורמי הרשת. נתק יכול להיות בין מחלקות; בין עובדים; ובין מנהלים:

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'פוליטיקה ארגונית', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'מאבק העוצמה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'נתק', לחצו כאן] [להרחבה על קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון, לחצו כאן]

[בתמונה: רשת מקוטעת - נתק של מחלקה ברשת... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות חברתיות של חברת Innovisor]

[בתמונה: רשת מקוטעת - נתק של מחלקה ברשת... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות חברתיות של חברת Innovisor]

מה לדעתכם עלול לגרום לנתק הזה שבין המחלקה ליתר חלקי הארגון?

במקרים כאלה, ניתוח רשתות ארגוניות - ONA - רק ממחיש את קיומו של הצוות המנותק; אולם צריך ניסיון, והבנה של הארגון כדי לעמוד על הסיבות לכך...

  • זו יכולה להיות כמובן הגאוגרפיה והשפה. שלוחה של ארגון בארץ אחרת, המורכבת מעובדים מדוברי שפה אחרת משפת רוב העובדים האחרים;
  • זו יכולה להיות קבוצה המתאפיינת - מסיבות שונות - בתרבות ארגונית שונה מיתר הארגון. למשל, קבוצה פרופסיונלית בתוך ארגון לא פרופסיונלי (מחלקה משפטית למשל) או מנהל מחלקה לעומתי, היוצר תרבות של 'אנחנו' ו'הם'...
  • וגם מערכת תמריצים שונה לביצועים, שעלולה ליצור תחרות והצבת אינטרס מחלקתי, מעל המטרה/יעדים/אינטרסים הקולקטיביים של הארגון.

[להרחבת המושג: 'תרבות ארגונית', לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

[לאוסף המאמרים על קיטועים ונתקים ברשת הארגונית והשלכותיהם, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על נתקים וחרמות, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

 

One thought on “Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחלקה מקוטעת – למה זה קורה?

  1. Pingback: הכל על שיתוף פעולה לסוגיו באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *