יחזקאלי ואונגר-משיח: רשת מקוטעת – נתקים ברשת

תקציר: רשת מקוטעת (Fragmented Network) או נתקים ברשת (Disconnections) הוא מושג מתורת הרשתות המורכבות, המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: צוואר בקבוקרכזת ו- רשת שלמה). נתק הוא מצב של היעדר קשרי גומלין אפקטיביים בין גורם מסוים ליתר גורמי הרשת. נתק יכול להיות בין מחלקות; בין עובדים; ובין מנהלים

[בתמונה: בדד... מנותק מכולם! תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0,  שהועלתה על ידי Juan Antonio Segal לאתר flickr]

[לאוסף המאמרים על רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על נתקים וחרמות, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 21 בדצמבר 2020

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

רשת מקוטעת (Fragmented Network) או נתקים ברשת (Disconnections) הוא מושג מתורת הרשתות המורכבות, המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: צוואר בקבוקרכזת ו- רשת שלמה).

נתק הוא מצב של היעדר קשרי גומלין אפקטיביים בין גורם מסוים ליתר גורמי הרשת. נתק יכול להיות בין מחלקות; בין עובדים; ובין מנהלים (ראו מפות רשת בהמשך).

עובד מנותק ברשת ארגונית לא מעיד על איכותו של העובד, אבל מעיד על בעיה ניהולית. ככל שזה נשמע מוזר, עובדים מנותקים, חסרי קשרי עבודה אפקטיביים הם תופעה שכיחה, המתגלה שוב ושוב באבחון ובניתוח רשתות ארגוניות; בעיקר בתעשייה.

[להרחבת המושג: 'רשת', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'צוואר בקבוק', לחצו כאן] [להרחבה בנושא: 'רכזת', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'רשת שלמה', לחצו כאן]

נתק יכול להיות בין מחלקות...

[הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

... בין קליקות, וגם בין עובדים בודדים:

[להרחבה בנושא: 'קליקות', לחצו כאן]

[הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת innovisor]

[בתמונה: נתקים בארגון... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

וגם:

[לאוסף המאמרים על רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[לאוסף המאמרים על רשתות ארגוניות באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על נתקים וחרמות, לחצו כאן]

מקורות והעשרה