Jeppe Vilstrup Hansgaard: הרמוניה בין מחלקות – המפתח לפרודוקטיביות הארגונית

[בתמונה: כל מחלקה מושכת לכיוון נפרד... ארגון חסר הרמונה. כל הזכויות על התמונה שייכות לעומר רסיסי (c)]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן]

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

*  *  *

המפתח לאפקטיביות הארגונית הוא שיתוף פעולה הבין מחלקתי. אם צוות הניהול הארגוני איננו מאוחד, כגוף אחד, הארגון ימצא עצמו בבעיה קשה, כמו במפת הרשת למטה.

מפת רשת זו מציגה ארגון IT המונה כ- 35 איש. כל מחלקה בארגון צבועה בצבע אחר, ומנהלי המחלקות מסומנים במשולש.

מה שמאפיין את הארגון הזה הוא מיעוט של קשרי גומלין חוצי מחלקות. המחלקות עובדות כמעט במנותק אחת מרעותה, כשהן מושכות את 'עגלת הארגון', כל אחת לכיוונים מנוגדים, בהתבסס על העדפותיהם שלהם (ראו התמונה שבראש המאמר): 

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'קשרי היררכיה', לחצו כאן]

[בתמונה: היעדר שיתוף פעולה חוצה מחלקות... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

התופעה בולטת במיוחד במחלקה הצבועה כחול, שהיא מנותקת כמעט לחלוטין מההוויה הארגונית (ולמרבה התמיהה, גם מראש המחלקה שלה עצמה, למעט שני צווארי בקבוק שמחברים אותה לארגון, בדומה לרובע בעיר המצוי על אי ומחובר לעיר כולה שני גשרים. והיה ויחסמו הגשרים הללו...

[בתמונה: צווארי בקבוק... והיה ויחסם גשר אחד או שניים... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0,  שהועלתה על ידי Eric Kilby לאתר flickr]

מנהלי המחלקות רואים עצמם כמתחרים. לא כקבוצה!

התופעה הזו היא דפוס חוזר בארגונים רבים. מנהלי המחלקות מתחרים ביניהם על תקציבים, מעמד ועל תשומת לב המנהל. הם משתפים פעולה רק עם נאמניהם. התוצאה היא מלחמות על אגו ועל טריטוריות ונכסים ארגוניים, שמכלים את האנרגיה הארגונית, ומונעים ממנו להתמקד באתגרים ש"בסביבה המשימתית", כפי שהדבר בא לידי ביטוי, למשל, בנוסחת ההצלחה של מומחה הארגון, פרופ' יצחק אדיג'ס:

הצלחה מחייבת בראש ובראשונה מכנה חיובי. משמע, שיתוף פעולה בין מחלקתי; כי כשהמכנה שלילי, התוצאה הופכת למינוס. הנה המחשה מצוינת לכך, שמלחמות פנימיות פוגעות באופן אנוש באפקטיביות הארגונית ובסיכויי ההצלחה:

[להרחבת המושג 'סביבה משימתית', לחצו כאן] [להרחבה על הצלחה ארגונית ועל נוסחת ההצלחה של אדיג'ס, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *