אוי האגו… הלקח הניהולי של משה וחג הפסח…

     

[בתמונה משמאל: אגו... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Counselling לאתר Pixabay]

[לסדרת מאמרי פסח ויציאת מצרים, לחצו כאן]

הדף עודכן ב- 16 באפריל 2019

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

חג הפסח ודמותו של משה כמנהיג טומנים בחובם את השיעור החשוב ביותר בניהול ובמנהיגות, בעידן של אגו מנופח לעייפה של מנהלים, ומשכורות והטבות שאבדו מזמן קשר עם המציאות.

ע"פ מודל הנפש הפרוידיאני, אגו (ego) הוא חלק ממבנה הנפש המכיל את המודעות העצמית. אנשים רבים מנוהלים בעצם על ידי האגו שלהם, שמכתיב את מעשיהם והתנהגותם. הוא בוחן עבורנו את המציאות, ומגדיר גבולות בין 'אני' ל'לא אני'. ככל שאנחנו מצליחים יותר, כך גוברת הסכנה של פתיחת פער רלוונטיות גדל והולך עם המציאות.

[לריכוז המאמרים: 'הכל על מנהיגות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'ניהול', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'פער רלוונטיות', לחצו כאן]

זהו גם הרציונל העולה, לטעמי, מספרו של ד"ר מיכה גודמן, "הנאום האחרון של משה". ההצלחה איננה מה שאני. זה מה שקורה לי! זוהי אמירה תקיפה נגד הסגידה של אדם לעצמו ונגד אשליית השליטה שלו. משמע, התחושה שלו שהוא בשליטה על סביבתו ועל גורלו... (גודמן, 2014, ע' 91).

כותב גודמן: אחת ההתמודדויות הגדולות ביותר של האדם היא עם האגו שלו... ההצלחה הגדולה שצפויה לנוחלים את הארץ עלולה לשנות את הדימוי העצמי שלהם. הם יתחילו להאמין שההצלחה מעידה על עוצמה, שנובעת מהם (גודמן, 2014, ע' 84).

[בתמונה: כריכת ספרו של ד"ר מיכה גודמן, "הנאום האחרון של משה", שראה אור בהוצאת כנרת זמורה דביר, בספטמבר 2014. אנחנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

זה לקח שאלה בינינו שחוו הצלחות נוטים להתעלם ממנו, וכך גם אלה שנכשלו, או שההצלחה לא האירה להם פנים כפי שחפצו. המורכבות ואי הוודאות מכתיבים את חיינו, והצלחה וכישלון קורים פעמים רבות מהסיבות הלא נכונות!

אדם יכול להיות בעל כישורים, להשקיע הרבה, לקבל החלטות שנראות נכונות לזמנן ולהצליח או להיכשל ולהפך: אדם יכול לזכות בהצלחה שלכאורה, לא מגיעה לו או לחוות כישלונות נוראיים מהסיבות הלא נכונות!

[להרחבת המושג: 'מורכבות', לחצו כאן] [להרחבת המושג, 'אי ודאות', לחצו כאן]

הצלחה זה לא מה שאני - 2

לכן, המסר העיקרי במנהיגותו של משה היא הצניעות וביטול האגו:
  • משה מספר בספר דברים את סיפורה של האומה. בכל הסיפור - היציאה ממצרים, אתגרי המדבר, מתן תורה, חטאי העם - למרות שהיה הגיבור המרכזי, הוא מעלים את עצמו מהסיפור!  (גודמן, 2014, עמ' 20-19).
  • משה היה נסיך מצרי שחונך כמצרי, אבל המוות שלו היה אנטי מצרי: הוא לא העביר את השלטון לבניו, לא יסד שושלת, הוא גם לא ציווה על חניטת גופתו. בניגוד לפירמידות המבטאות את פולחן המוות המצרי, אפילו מקום קבורתו לא נודע (גודמן, 2014, ע' 9).

איזה משב רוח ניהולי ומנהיגותי מרענן זה, בהשוואה לסגנון המנהיגות של ימינו!

אבל, האם יכול היום מנהיג להתנהג כמשה?

שאלה טובה... לדעתי לא!

אנו יודעים שעוצמה מניעה מערכות. האם העוצמה שעליה נשען משה יכולה לשרת גם את המנהיגים שיבואו אחריו? 

לטעמי, הצניעות של משה היא פריבילגיה שמשה היה יכול להרשות לעצמו, משום שבכל פעולותיו לא הסתמך על עוצמתו שלו, אלא על עוצמה גדולה בהרבה ממנו. אבל לקראת מותו של משה, עידן הנסים ומעורבותו הפעילה של הבורא בחיי היום יום עומד להיגמר. מעתה ואילך, יזדקקו המנהיגים לפעולות כמו אלה ביצעו שליטי מצרים, שמשה מסמן את היפוכם, על מנת לבסס את עוצמת המנהיג, בשר ודם.

בעולם של אנשים ושל מאבק עוצמה, אין לשליטים הגנה מפני מרידות, כמו של קורח ועדתו למשל. אלה אינן מסתיימות יותר בהתערבות אלוהית. על כן, ספק אם המודל שמציב משה רלוונטי גם לדורות שאחריו.

ולמרות זאת - בעידן שבו הכל מוקצן כל כך - קצת יותר ענווה מצד מנהיגים יכול להיות יתרון...

[לריכוז המאמרים על 'עוצמה', לחצו כאן] [לסדרת מאמרי פסח ויציאת מצרים, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

מיכה גודמן על משה ומנהיגותו

  • חלק ראשון:
  • חלק שני:
  • חלק שלישי:

.

4 thoughts on “אוי האגו… הלקח הניהולי של משה וחג הפסח…

  1. Pingback: פיליסיד - רצח ילדים בידי הוריהם באתר ייצור ידע - ייצור ידע

  2. Pingback: חטא בת שבע באתר ייצור ידע - ייצור ידע

  3. Pingback: מוטי כהן - מפכ"ל חכם! - ייצור ידע

  4. Pingback: חג הפסח ויציאת מצרים ב'ייצור ידע' - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.