נושא לימוד: ניהול

[זוהי תמונה חופשית מאתר Pixabay]

הדף עודכן ב- 24 ביוני 2021

[להורדת מצגת הפרק לתלמידי המכללה האקדמית אחווה: ניהול; ניהול - שאלות]

המשגה

ניהול מהו

ניהול (Management) הוא היכולת לנווט ארגון להשגת יעדיו, תוך:

 • תעדוף משאבים: בהתאם למטרות, כדי לוודא שהדברים הנכונים יבוצעו. המשמעות בהכרח היא גם לגרום לכך שדברים אחרים לא יבוצעו!
 • יצירת אופטימיזציה ארגונית: הבאת הארגון למצב תפקוד אופטימלי;
 • עיצוב הסביבה המשימתית ותמרון בה, באופן שתאפשר ותקל על השגת היעדים.

הגדרה אחרת היא של פרופ' יצחק אדיג'ס בספרו "ניהול מהו?" (ראו תמונת כריכה משמאל). הוא מגדיר 'ניהול' כתהליך דינמי - המחייב שינוי והתאמה - של הסרת מכשולים הפוגמים ביכולתו של הארגון להגשים את ייעודו.

בניהול נעשה שימוש במשאבים שונים - ובכלל זה משאבי אנוש,הון, נכסים חומריים ונכסים לא-מוחשיים - לצורך השגת מטרות שונות של הארגון (ויקיפדיה).

ניהול מוציא לפועל ארבע פעולות בסיסיות:

 • תכנון (Planning): הצבת מטרות; בניית שיטות להשגתו; ויצירת היררכיית פעולות בהתאמה;
 • ארגון (Organizing): התאמת המבנה הארגוני למטרות הארגון;אופטימיזציה של קשרי הגומלין בארגון.
 • בקרה (Controlling): בחינת הפערים בין התכנון לביצוע, ובין התכנון להשתנות הסביבה המשימתית, וביצוע תיקונים בהתאמה;
 • הנהגה (Leading): מוטיבציה, תקשורת ארגונית אפקטיבית וכדומה.

[להרחבה בנושא 'סביבה משימתית של ארגון', לחצו כאן]  [להרחבה בנושא 'מנהיגות', לחצו כאן]

תפקידי הניהול

תפקידי הניהול בארגון הינם שלושה:
 1. תפקידים בינאישיים;
 2. תפקידי מידע;
 3. ותפקידי החלטה.
להלן הפירוט:

תפקידים בינאישיים

 • דמות ציבור ייצוגית (Figurehead);
 • מנהיג (Leader);
 • איש קשר (Liaison).

תפקידי מידע

 • מפקח (Monitor);
 • מפיץ מידע (Disseminator);
 • דובר הארגון (Spokesperson).

תפקידי החלטה

 • יזם (Entrepreneur);
 • מטפל בבעיות (Disturbance handler);
 • מקצה משאבים (Resource allocator);
 • מנהל משא ומתן (Negotiator).

דרך אחרת להסתכל על הניהול היא דרך חלוקתו לארבע פונקציות עיקריות

 • תכנון (Planning): הצבת מטרות; בניית שיטות להשגתו; ויצירת היררכיית פעולות בהתאמה;
 • ארגון (Organizing): התאמת המבנה והקשרים הארגוניים למטרות הארגון; אופטימיזציה של קשרי הגומלין;
 • בקרה (Controlling): בחינת הפערים בין התכנון לביצוע, ובין התכנון להשתנות הסביבה המשימתית, וביצוע תיקונים בהתאמה.
 • הנהגה / מנהיגות (Leading): מוטיבציה, תקשורת ארגונית אפקטיבית וכדומה.

[להרחבה בנושא 'מטרה של מערכת מורכבת', לחצו כאן]  [להרחבה בנושא 'אופטימיזציה', לחצו כאן]

הדגשים

אופטימיזציה ארגונית

בין היתר, 'ניהול' הוא  תהליך של הבאת הארגון להצלחה, על ידי אופטימיזציה של קשרי הגומלין שלו (יחזקאלי, 2015), באופן שיוסרו מכשולים הפוגמים ביכולתו של הארגון להגשים את ייעודו.

תהליך זה כולל קבלת החלטות ויישומן באורח יעיל, כשהחלטות אמורות להתקבל באורח דמוקרטי במידת האפשר; ולהיות מיושמות באורח דיקטטורי, כך שמגוון הדעות הדרוש לקבלת החלטה טובה לא יפגע ביישום (אדיג'ס, 2010, עמ' 21-11).

אופטימיזציה של קשרי גומלין משמעה, אופטימיזציה של היחס שבין שיתוף פעולה פנימי ולשת"פ חיצוני, כפי שמבטאת הנוסחה שלמטה:

הצלחה לפי אדיג'ס

 • הפנימי הוא השת"פ שבין חלקי המערכת. הגידים המחברים את אבריה. הוא מקנה למערכת את רמת הגמישות האסטרטגית (האג'יליות) שלה (משמע, את רמת "המערכת החיסונית" שלה לעמוד בפני משברים צפויים).
 • החיצוני הוא החיבור בין המערכות בסביבה המשימתית, או בין תתי המערכות המרכיבות את מערכת העל. הוא מקנה לתתי המערכות את היכולת להיות אפקטיביים, לנצל הזדמנויות ולדעת לחמוק מאיומים פוטנציאליים.

[להרחבה בנושא 'גמישות אסטרטגית', לחצו כאן]  [להרחבה בנושא 'אפקטיביות', לחצו כאן]

קבלת החלטות (Decision Making)

תהליך הניהול כולל גם את תהליכי קבלת החלטות ויישומן באורח יעיל.

החלטות אמורות להתקבל באורח דמוקרטי במידת האפשר; ולהיות מיושמות באורח דיקטטורי, כך שמגוון הדעות הדרוש לקבלת החלטה טובה לא יפגע ביישום (אדיג'ס, 2010, עמ' 21-11).

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי mohamed_hassan לאתר Pixabay]

[להרחבה בנושא 'קבלת החלטות', לחצו כאן]

תכנון (planning)

"שום תוכנית אינה שורדת את המגע הראשון עם האויב" (גנרל פרוסי; המקור: הרפורד, 2015, עמ' 49)

'תכנון' (planning) הוא פעולה קוגניטיבית מודעת שהאדם מבצע כדי להתכונן לקראת אירועים עתידיים, למשימה מסוימת או לצורך השגת מטרה. תכנון אפקטיבי יכול לסייע לאדם להימנע משגיאות, או לצמצם את הסבירות להן.

התכנון כולל את ארגון כל הפרטים באותה פעולה, כדי לגבש שיטת ביצוע בתהליך חשיבה שיטתי. גיבוש זה נעשה באמצעות הערכת מצב. הוא מערב קבלת החלטות בין אפשרויות הפעולה - העומדות לרשות האדם - וארגון של סדר הפעולות הנבחר.

התוצר של פעולת התכנון הוא גיבוש של תוכנית פעולה, אשר תנחה את ההתנהגות של הארגון ואנשיו, ואת האופן שבו הוא פועל בסביבתו.

בשל אי הודאות, כל תכנון הוא הימור, בבחינת יריית חץ לעתיד. ניסיון לעצב אותו מחד גיסא; ולנבא כיצד יגיבו היריבים וגורמים בסביבה המשימתית, מאידך גיסא. חוסר היכולת שלנו לנבא בוודאות את העתיד ולהעריך תוצאות בלתי צפויות (תב"צים), הופך כל תכנון להימור.

[להרחבה בנושא 'תכנון', לחצו כאן]  [להרחבה בנושא 'תוצאות בלתי צפויות' (תב"צים), לחצו כאן]

'בולשיט עסקי' ו'ניהול שטויות'

'בולשיט עסקי' (business bullshit) ו- 'ניהול שטויות' (bullshit management) הם מונחים 'צעירים' יחסית, המתארים טרנד חדש בעולם הניהול. הם נולדו על רקע במידע הרב על ארגונים שמתחיל להתבהר מניתוחי הרשת וממידע נוסף, שנאגר ומנותח בארגונים.

מסתבר שספרים רבים של ניהול מכילים פשוט 'בולשיט' צרוף... ארגונים הפכו למכונות עצומות לייצור, להפצה ולטיפול ב'בולשיט'. בין היתר, הם מתמכרים לשפות חדשות ולא מובנות של מושגים, שגם בתוך הארגון, בודדים מבינים אותם עד הסוף... המצב הזה יוצר קצרים בתוך הארגון והתמשכות של תהליכים ללא תועלת; וקצרים עם הסביבה המשימתית ועם הלקוחות...

המסקנה: צריך להפעיל חשדנות בגרות ותבונה, כשעוסקים בניהול!

[זוהי תמונה חופשית מאתר Pixabay]

[להרחבה בנושא 'בולשיט עסקי' ו'ניהול שטויות', לחצו כאן]

מושגים

קריאה