צבי לניר: הפתעה בסיסית

ההפתעה הבסיסית

[לאוסף המאמרים אודות תופעת התוצאות הבלתי צפויות (תב"צים), לחצו כאן]

הפתעה בסיסית היא תוצאה בלתי צפויה, של מעשינו או של פעולה בסביבתנו המשימתית, שבעקבותיה, כל עולם המושגים והנחות היסוד קרס ברגע אחד, באופן בלתי-צפוי.  נחשפה בפניו באופן פתאומי מציאות שאותה לא הכיר, שאותה לא העלה על דעתו ושהוא לא יכול היה להתכונן אליה.

ההיפך מהפתעה בסיסית היא ההפתעה המצבית. משמע, עניין מצבי בלבד, בסך הכל טעות נקודתית בהערכת הנתונים, תרחיש מציאותי שניתן היה לצפות את התממשותו, במוקדם או במאוחר.

שני המונחים נטבעו על ידי ד"ר צבי לניר, בספרו "ההפתעה הבסיסית" (1983) (ראה תמונת כריכה למעלה).

את ההבדל בין “הפתעה בסיסית” ל”הפתעה מצבית” אפשר להמחיש ב- “אנקדוטת וובסטר” הידועה:  אם הבעל חוזר הביתה ומוצא את אשתו במיטה עם גבר זר, בשבילו זו הפתעה בסיסיתבשביל אשתך, לעומת זאת, זו הפתעה מצבית. בסיפור זה אומרת האשה לבעלה: "הפתעת אותי" (“You surprised me”); ואילו הבעל משיב ואת הדהמת אותי" (“you astonished me"), ללמדנו על קיומם של שני סוגים נבדלים של הפתעה, בשתי רמות נפרדות של תודעה... 

[לאוסף המאמרים אודות תופעת התוצאות הבלתי צפויות (תב"צים), לחצו כאן]

מקורות והעשרה