צבי לניר: הפתעה מצבית

[תמונת המקור]

[לאוסף המאמרים אודות תופעת התוצאות הבלתי צפויות (תב"צים), לחצו כאן]

ההפתעה הבסיסית

הפתעה מצבית היא תוצאה בלתי צפויה (שהייתה צריכה להיות בעצם צפויה), של מעשינו או של פעולה בסביבתנו המשימתית. זהו תרחיש מציאותי, שניתן היה לצפות את התממשותו, במוקדם או במאוחר, שנגרם בגין טעות נקודתית בהערכת הנתונים.

ההיפך מהפתעה מצבית היא ההפתעה הבסיסית. משמע, כל עולם המושגים והנחות היסוד קרס ברגע אחד, באופן בלתי-צפוי.  נחשפה בפניו באופן פתאומי מציאות שאותה לא הכיר, שאותה לא העלה על דעתו ושהוא לא יכול היה להתכונן אליה.

שני המונחים נטבעו על ידי ד"ר צבי לניר, בספרו "ההפתעה הבסיסית" (1983) (ראה תמונת כריכה משמאל).

את ההבדל בין “הפתעה בסיסית” ל”הפתעה מצבית” אפשר להמחיש ב- “אנקדוטת וובסטר” הידועה:  אם הבעל חוזר הביתה ומוצא את אשתו במיטה עם גבר זר, בשבילו זו הפתעה בסיסיתבשביל אשתך, לעומת זאת, זו הפתעה מצבית. בסיפור זה אומרת האשה לבעלה: "הפתעת אותי" (“You surprised me”); ואילו הבעל משיב ואת הדהמת אותי" (“you astonished me"), ללמדנו על קיומם של שני סוגים נבדלים של הפתעה, בשתי רמות נפרדות של תודעה... 

.

.

[לאוסף המאמרים אודות תופעת התוצאות הבלתי צפויות (תב"צים), לחצו כאן]

מקורות והעשרה

  • לניר, צ'. (1983). ההפתעה הבסיסית, מודיעין במשבר. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.