אבי הראל: ברכת יצחק לעשיו והקשרו לספירת דין ושכינה

פרשת תולדות מספרת לנו אודות העדפתו של עשיו על ידי יצחק, וסיכול העדפתו זו על ידי רבקה. ג'יקטיליה מנסה לסנגר על יצחק באומרו שכל מטרתו הייתה להגן על עם ישראל בגלות, בשעה שיפלו בידי עשיו. רבקה, הפועלת באותו כיוון, מנסה לסכל את מחשבתו, ורואה לנגד עיניה לא רק את גלות עשיו אלא את גלות אדום, המיוצגת על ידי האימפריה הרומית והממלכות הנוצריות שבאו בעקבותיה.

אבי הראל: האיסור לשאת נשים מארץ כנען

פרק כ"ח בפרשתנו תולדות, מתאר את יציאתו של יעקב מבית הוריו, בגלל החשש לחייו מפני עשיו אחיו. קודם צאתו מברך אותו יצחק אביו, הפעם בכוונת מכוון ללא רמייה מצד יעקב או רבקה. בתוך ברכתו של יצחק, מצוי האיסור שלא לקחת אישה מבנות ארץ כנען...

Yossi Feintuch: Isaac's blessings to Jacob and Esau focus on produce, not on animals

in the he classical Levitical text on a gift (mincha) to God (Ch.2) the plant-based tribute serves not only as alternative to animal offerings, but even as superior to the latter. Notably, Isaac does erect an altar for God in Beersheba, but like in the  majority of altar-building by his father Abraham, no animals are slain there (Genesis 26:25).

אבי הראל: סיפורו של יצחק מול הפלישתים על פי ספר היובלים

פרשת תולדות פותחת תקופה חדשה בהיסטוריה של עם ישראל. אברהם אבי האומה יורד מהבמה ההיסטורית ויעקב הוא היורש הלגיטימי שלו. בין מותו של אברהם לפעילותו הנמרצת של יעקב, מצויה החולייה המקשרת בדמותו של יצחק. לזה האחרון, הנחשב לדמות הפסיבית בין האבות, ניתנת לו מפי האל הבטחה על הזרע והארץ...

עופר בורין: משא ומתן על הבכורה

יעקב מנהל מו"מ קשוח עם עשיו החלש והעייף ודורש מעשיו שיישבע. ועשיו – נשבע ומוכר. רק לאחר שעשיו הסכים למכור את הבכורה וגם נשבע על כך, הוא מקבל מיעקב לחם ונזיד עדשים. כילד תמיד ידעתי שעשיו מכר את הבכורה; אך מתברר, שהבכורה נסחטה מעשיו על ידי אחיו הלא-תם, שישב באוהל ותכנן מזימה ערמומית כנגד אחיו. מסקנה: לעולם אל תיכנס למו"מ כאשר אתה לחוץ או עייף...